Aarhus Universitets segl

17,6 millioner kr. fra Novo Nordisk Fonden til at udvikle vækstmedier til kultiveret kød og mælk

Novo Nordisk Fonden har bevilliget 17,6 millioner kr. til et projekt, der skal udvikle en billigere og mere etisk måde at dyrke kød og mælk. Projektet skal løbe de næste fire år i samarbejde mellem blandt andet Aarhus Universitet og DTU.

Foto: Colourbox

Der findes kød og mælk, der kommer fra produktionsdyr, og så arbejdes der på at dyrke kød og mælk i ståltanke. Når forskerne dyrker muskelceller for at frembringe et kultiveret kødprodukt sker det ved, at muskelceller fra kalve eller grise placeres i et såkaldt medium, der tilfører cellerne næring og får dem til at vokse. Tilsvarende placerer forskerne yver-celler i et næringsmedium for at producere mælk. I dag indeholder dette medium føtalt kalveserum. Føtalt kalveserum udvindes fra kalvefostre.

Da det både er dyrt, og der er etiske problemer ved føtalt kalveserum, skal forskere fra Aarhus Universitets Institut for fødevarer, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning og DTU BioSustain udvikle et bedre alternativ. Til dette har Novo Nordisk Fonden bevilget 17,6 millioner kr. til projektet SusCellFood - Sustainable Production of Cultured Meat and Milk.  

”Det er et vigtigt forskningsprojekt, fordi vi skal udvikle et medie, der både er etisk acceptabelt for forbrugeren samtidigt med, at det er omkostningseffektivt, så det bliver billigere og dermed et reelt alternativ til føtalt kalveserum, som vi bruger i dag til at udvikle kultiveret kød og mælk,” fortæller Jette Feveile Young fra AU Food, der skal lede det firårige forskningsprojekt.

Hos Novo Nordisk Fonden er forventningen, at projektet kan være med til at skubbe på udviklingen af forskning i cellebaseret fødevareproduktion. 

”Cellebaseret produktion af kød og mælk har potentiale til at understøtte en alternativ produktion af eksisterende fødevarer, men der er brug for teknologiske og videnskabelige fremskridt på området. Det er vores forventning, at arbejdet i SusCellFood vil bidrage til denne udvikling, og at resultaterne fra forskningen kan være endnu en bioteknologisk brik i arbejdet med den grønne omstilling af vores fødevareproduktion,” siger Claus Felby, Senior Vice President, Biotech, Novo Nordisk Fonden, som støtter projektet med 17,6 mio. kr.

I projektet vil forskerne bruge næringsstoffer fra gær og alger sammen med såkaldte rekombinante vækstfaktorer, som også er nødvendige i dyrkningen af kultiveret kød og mælk.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Finansiering

Eventuelle eksterne bevillinger til forskningsprojektet nævnes.

Novo Nordisk Fonden

Samarbejdspartnere

Angiv eventuelle interne og eksterne samarbejdspartnere, der har bidraget til forskningsresultaternes tilblivelse.

AU ANIVET

AU QGG

DTU Biosustain

Ekstern kommentering

Hvis eksterne samarbejdspartner har haft mulighed for at kommentere hele eller dele af denne artikel, nævnes det her.

Novo Nordisk Fonden

Interessekonflikter

Angiv eventuelle forhold omkring inhabilitet, patentansøgninger, interesseorganisationers og virksomheders medvirken i denne artikel.

 

Læs mere

Link til videnskabelig artikel, DCA-rapport eller andet relevant materiale.

DCA rapport med fokus på produkt karakteristika af kultiveret kød

dcapub.au.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport209.pdf

Kontakt

Benævn den eller de personer, der har bidraget med viden og baggrund til artiklen.

Lektor Jette Feveile Young, AU Food