Aarhus Universitets segl

14 mio. kr. til mælke- og kvægforskning på Aarhus Universitet

13 forskningsprojekter ved Aarhus Universitet har modtaget knap 14,5 mio. kr. fra Mælkeafgiftsfonden til forskning inden for mælk og kvæg.

Mælke- og kvægforskningen ved Aarhus Universitet har fået godt 14 mio. kr. fra Mælkeafgiftsfonden.

Forskere fra institutterne for Husdyrvidenskab, Molekylærbiologi og Genetik samt Fødevarer ved Aarhus Universitet er blandt modtagerne af de fondsmidler, som Mælkeafgiftsfonden har tildelt forskningen ved Aarhus Universitet for 2014.

13 forskningsprojekter er blevet tildelt midler fra Mælkeafgiftsfonden. Flere af projekterne modtager allerede midler fra fonden, så der er for de projekter tale om midler til at fortsætte aktiviteterne.

Det drejer sig for eksempel om projektet ”Metagenomets betydning for mælkens sammensætning”, som postdoc Nina Aagaard Poulsen, Institut for Fødevarer og postdoc Jan Lassen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik står bag. Læs mere om projektet.

Blandt de større nye projekter, som har fået tilsagn om støtte fra Mælkeafgiftsfonden, er projektet ”EVOP i store besætninger”, som seniorforsker Søren Østergaard fra Institut for Husdyrvidenskab står bag. Projektet modtager næste år 2.075.000 kroner.

Et andet nyt større projekt, der starter i 2014, er ”Individuelle kraftfoderstrategier”, som har seniorforsker Martin Riis Weisbjerg som projektleder. Projektet har modtaget tilsagn om 1.983.000 kroner for 2014.

De 13 projekter, som har modtaget midler fra Mælkeafgiftsfonden, er:

Nordisk Fodereffektivitet

EVOP i store besætninger

Ernæring af den højtydende og effektive malkeko

Individuelle kraftfoderstrategier

Metagenomets betydning for mælkens sammensætning

Bedre kvalitet af biprodukter som fodermidler

Den optimale ko

Fasefodring med protein til malkekøer

Optimal mælkeproduktion med græs og bælgplanter

Anvendelse af in-line målinger

Bæredygtig foderforsyning

Ny opkoncentrationsteknologi

Fluxkammermetode til emissionsmålinger

Fakta

Mælkeafgiftsfondens mål er at styrke mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder og mejeriindustriens konkurrenceevne.

Indtægterne i fonden stammer primært fra en lovbestemt produktionsafgift på 0,4 øre pr. kg indvejet mælk på de danske mejerier.  

Yderligere oplysninger: Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, Institut for Husdyrvidenskab, tlf.: 8715 7757, e-mail: klausl.ingvartsen@agrsci.dk