Aarhus Universitets segl

Anne-Luise Skov Jensen

Titel

Chefkonsulent

Primær tilknytning

Fagområder

  • Planteproduktion
  • Husdyrproduktion
  • Klima og miljø
  • EU-projektledelsesstøtte

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Arbejdsområder

Myndighedsbetjening ved DCA’s centerenhed, som har den primære kontakt med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri; Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt Miljøministeriet vedrørende forskningsbaseret rådgivning.  

Koordinering af den rådgivning som ministerierne løbende efterspørger på jordbrugs- og og klimaområdet ved DCA/AU. Herunder udvalgsarbejde, internationale opgaver i EU-projektregi, sagsbehandling, forhandling af nye opgaver, forventningsafstemning, kvalitetssikring af rådgivningsleverancer. 

Kollegaer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle