Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Unge talenter samarbejder med fødevarevirksomheder

Studerende og virksomheder spiller hinanden gode, når der skal udvikles nye løsninger til den danske fødevareindustri. Med Institut for Fødevarers nye bygning i Agro Food Park i Aarhus N bliver der endnu kortere mellem uddannelsesinstitution og erhvervet.

19.03.2018 | Lotte Rystedt

Studerende Maria Zita Salvesen undersøgte, hvordan basilikum kan blive mere kulderesistent i forbindelse med et erhvervsprojekt ved GartneriRådgivningen. Foto: Maria Zita Salvesen

Da Maria Zita Salvesen skulle vælge valgfag på 5. semester på sin bachelor i Agrobiologi ved Aarhus Universitet var hun ikke i tvivl om, at hun ville lave et erhvervsprojekt. Det betød, at hun selv skulle finde en virksomhed, hvor hun kunne starte et projekt op.

-          Jeg ville gerne arbejde projektorienteret, få nogle kontakter i erhvervet og opleve, hvad det vil sige at være del af en virksomhed, siger Maria Zita Salvesen.

Hun har valgt at fokusere sit studie om fødevarevidenskab og er tilknyttet Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet. Hun skrev sit erhvervsprojekt ved GartneriRådgivningen, som har afdeling i Agro Food Park i Skejby. Det er i denne fødevareklynge, at Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet får nye faciliteter i 2019.

I den første del af sit projekt fulgte Maria Zita Salvesen en konsulent i virksomheden, og derefter startede hun et projekt op, hvor hun undersøgte, hvordan dyrkningsjordens sammensætning påvirker vækst og holdbarhed af økologisk basilikum.

-           Jeg undersøgte, hvordan basilikum kan blive mere kulderesistent ved at tilsætte gips til dyrkningsjorden. Resultaterne viste tendens til, at jo mere gips, der var i jorden, jo bedre holdt planterne sig. Der kræves dog flere undersøgelser, før man kan drage en klar konklusion, siger Maria Zita Salvesen.

Gave til virksomheden

Hun lavede en rapport til sin universitetsaflevering, og GartneriRådgivningen fik den til rådighed. Hos virksomheden er rådgivningsleder Thomas Skovgaard Lund glad for den studerendes indsats.

-          Det er en gave, når de studerende kan gå ekstra i dybden med de projekter, vi arbejder med. Gartnerne oplever ekstra opmærksomhed på deres problemstillinger, og de studerende kan komme ud i gartnerierne og se, hvor interessant det er at være ude i erhvervet, siger Thomas Skovgaard Lund.

For virksomheden er det vigtigt at gøre sig synlig for de studerende.

-          Vi har en interesse i, at kandidaterne ved, hvem vi er, når de er færdiguddannede, for vi har brug for de unge mennesker i vores erhverv. Vi vil også gerne koble Aarhus Universitets forskning til udfordringerne i gartnerierhvervet, siger Thomas Skovgaard Lund.  

Universitetet understøtter synergi

På Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet er samarbejdet mellem virksomheder og studerende et vigtigt område.

-          Vi har stort fokus på, at de studerendes uddannelse er relevant og afstemt med de behov, som deres fremtidige arbejdsgivere i erhvervet har. Derfor skriver mange studerende deres erhvervsprojekter, bachelorer, kandidat eller ph.d. i tæt samarbejde med en virksomhed inden for fødevareindustrien. Det er meget gavnligt for de studerende at få en praktisk erfaring med de ting, som de lærer på uddannelsen, og for virksomhederne er det nyttigt at lære de studerende og deres kompetencer at kende, siger Michelle Williams, som er institutleder på Institut for Fødevarer.

Agro Food Park rummer 75 virksomheder med op mod 1.000 medarbejdere, og Michelle Williams ser mange fordele ved, at de studerende med Institut for Fødevarers nye bygning kommer tættere på virksomhederne.

-          Agro Food Park har et godt miks af iværksættere, mellemstore og store virksomheder, og det skaber en dynamisk fødevareklynge. Vi ser mange nye muligheder for at forbinde studerende og ph.d.’ere med virksomheder og dermed skabe et stærkt og aktivt netværk mellem unge talenter og erhvervet, siger Michelle Williams.

Allerede sidste år etablerede Institut for Fødevarer iværksættermiljøet Food ehub for studerende, som har forretningsideer inden for fødevarer- og landbrugssektoren.

-          Det er et meget aktivt og kreativt miljø, og vi glæder os til at forbinde vores unge iværksættere med Future Food Incubator i Agro Food Park, siger Michelle Williams.

Kontakter til fremtiden

Maria Zita Salvesen er nu i gang med sit bachelorprojekt, hvor hun analyserer sundhedsfremmende stoffer i broccoli. Her arbejder hun sammen med et gartneri, som hun har fået kontakt til gennem sit erhvervsprojektsamarbejde hos GartneriRådgivningen.

Hun tøver ikke med at anbefale andre studerende at skrive studieopgaver i samarbejde med en virksomhed.

-          Man får brugt sin viden i praksis og lærer nye kompetencer inden for andre fagområder, og så får man værdifulde kontakter til sit videre studie og arbejde, siger Maria Zita Salvesen.

De studerende og medarbejderne på Institut for Fødevarer kan forvente at flytte ind i de nye faciliteter i november 2019.


Fakta om Institut for Fødevarers nye byggeri

Bygningsareal: 6.800 m2 i fire etager. Tre etager over jorden vil rumme undervisningslokaler, kontorer, mødelokaler og laboratorier med en række topmoderne faciliteter, og en kælderetage på 1.700 m2 til bl.a. fryserum, lagerfaciliteter, høstlaboratorier og andet. Tilknyttet bliver et topmoderne væksthus i glas med klimarum, multilagsdyrkning af planter og andet på 2.500m2

I alt får cirka 140 medarbejdere og studerende deres daglige gang i de nye bygninger.
Bygningerne forventes taget i brug i november 2019.


Læs temaet Institut for Fødevarer styrker dansk fødevareklynge


Yderligere oplysninger 

Institutleder Michelle Willams

Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Email: mw@food.au.dk

Tlf:  25 17 00 49

Food, DCA, Fødevarer, Videnudveksling