Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Måling af flygtige stoffer kan afsløre kvaliteten af rucolasalat

Ved hjælp af en ny metode har forskere ved Aarhus Universitet vist, at der er sammenhæng mellem kvaliteten af rucolasalat efter høst og frigivelsen af flygtige organiske stoffer. Den nye metode kan på sigt komme såvel industri som forbrugere til gavn.

07.12.2015 | Nina Hermansen

For at kunne bedømme kvaliteten af pakket rucolasalat er det ikke nok kun at vurdere farven – det er også nødvendigt at kunne bedømme, om produktet lugter råddent, hvilket er udfordrende. Foto: Colourbox

Friskhed er altafgørende, når forbrugerne skal købe frisk frugt og grønt. Hvem har ikke prøvet at få en pakke rucolasalat med hjem fra supermarkedet – og så opdage, at bladene er rådne og uspiselige?

Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at der er sammenhæng mellem ændringer i kvaliteten af rucolasalat og ophobningen af såkaldte flygtige organiske stoffer (VOC). De flygtige organiske stoffer udvikles alt efter råvarens kvalitet på pakketidspunktet, emballagens iltgennemtrængelighed samt opbevaringstemperatur og -tid.   

Resultaterne er fremkommet ved hjælp af en ny analysemetode, som videnskabelig assistent Alexandru Luca fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet har udviklet i forbindelse med sit nyligt afsluttede ph.d.-projekt.

- For at kunne bedømme kvaliteten af pakket rucolasalat er det ikke nok kun at vurdere farven – det er også nødvendigt at kunne bedømme, om produktet lugter råddent, hvilket er stort set umuligt uden at åbne pakken, siger Alexandru Luca og forklarer, at der derfor har været behov for at udvikle en ny metode, der kan fortælle, om der er råd i den pakkede salat.

Kommercielt perspektiv

Det overordnede formål med projektet var derfor at udvikle en metode til at undersøge kvalitetsændringer i bladgrøntsager efter høst – baseret på frigivelse af flygtige stoffer.

Selve målemetoden er kompliceret og tidskrævende. I det pågældende projekt har metoden været brugt til at undersøge ændringer i kvaliteten af forskellige partier af rucolasalat efter høst - opbevaret ved forskellige temperaturer samt ilt- og kuldioxidkoncentrationer. Alexandru Luca har tillige set nærmere på årsagerne til frigivelsen af de forskellige flygtige stoffer:

- Projektet viser, at frigivelsen af de flygtige stoffer fra rucolasalat kan relateres til råvarens kvalitet på pakketidspunktet, emballagens gennemtrængelighed over for ilt samt opbevaringsforholdene efter høst. Denne viden kan bruges af industri og forskere til at udvikle bedre systemer til håndtering og pakning af bladgrøntsager, siger Alexandru Luca og forklarer, at der er behov for, at selve metoden udvikles endnu mere, før den kan bruges kommercielt.

Håbet er, at metoden på sigt kan bruges af virksomheder, som producerer og håndterer frisk frugt og grønt, herunder frøfirmaer, producenter, emballagevirksomheder, transportører og detailhandel, så forbrugerne forsynes med endnu friskere produkter.


Yderligere oplysninger

Videnskabelig assistent Alexandru Luca
Institut for Fødevarer
E-mail: luca@food.au.dk
Telefon: 87154879

Lektor Merete Edelenbos
Institut for Fødevarer
E-mail: merete.edelenbos@agrsci.dk
Telefon: 8715 8334
Mobil: 2945 0133

Food, DCA