Aarhus Universitets segl

Lørdagskyllingen skal være økologisk

Økologiske kyllinger skal være noget særligt, hvis forbrugerne skal fristes til at spise flere af dem. Forskere fra Aarhus Universitet undersøger effekten af foder, race og slagtetidspunkt på kødkvaliteten af økologiske kyllinger.

Smager økologiske kyllinger bedre, hvis de har franske aner? Effekten af race er en af de faktorer, som forskerne undersøger med henblik på at udvikle økologiske kødprodukter med særlig god kvalitet. Foto: Janne Hansen

En økologisk kylling er lige det, som skal på middagsbordet, når der skal spises lækkert og sundt, vil nogle mennesker mene. For at få flere forbrugere med på vognen og øge efterspørgslen af økologiske kyllinger, arbejder forskere fra Aarhus Universitet på at udvikle økologiske kyllinger med en særlig kvalitet.

I forskningsprojektet undersøger forskerne effekten af forskellige fodringsstrategier, kyllingeracer og slagtetidspunkt på kødets kvalitet og kyllingernes sundhed og velfærd. 

Fransk eller dansk?
I undersøgelsen indgår tre økologiske kyllingeracer. Den ene er den mest anvendte i dansk økologisk slagtekyllingeproduktion, JA757. De to andre racer i forsøget er franske. De er mere langsomt voksende end JA757 og adskiller sig desuden i deres adfærd, da de generelt er mere udfarende og undersøgende. Adfærden kan dog også være influeret af fodringsstrategien. 

De franske kyllingers hang til at gå på opdagelse kan gøre en forskel, når de går udendørs og har mulighed for at fouragere. En del af forsøget omfatter nemlig et udeareal. Alle kyllingerne i forsøget får adgang til fouragering i et udeareal med forskellige urter og græsser. Her skal de selv finde næring i form af grønt, frø, biller og larver. 

Valg på flere hylder
Derudover afprøver forskerne to fordringsstrategier. I den ene tildeles kyllingerne almindeligt økologisk fuldfoder suppleret med hele hvedekerner. I den anden tilbydes kyllingerne et foder baseret på forskellige danskproducerede råvarer. Foderblandingerne har forskellige proteinindhold og råvaresammensætning. Kyllingerne får tilmed et valg mellem hel hvede og hel havre. 

- Vi er interesseret i at undersøge, om kyllingerne udnytter udearealet forskelligt afhængig af hvilken race de har og hvilket foder de får. Vi vil også undersøge, hvor meget fourageringen bidrager til kyllingernes forsyning af næringsstoffer, siger seniorforsker Sanna Steenfeldt fra Aarhus Universitet. 

Kyllingerne vil blive slagtet ved forskellige aldre for at finde mulige forskelle i kødkvalitet afhængig af race og fodringsstrategi.

Slagtekyllingeundersøgelsen er en del af et større projekt, SUMMER, der har til formål at øge forbrugernes efterspørgsel af økologisk kød.

Det treårige projekt er et Organic RDD projekt, som er det Økologiske Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram under GUDP. Projektet finansieres af fødevareministeriet og koordineres af ICROFS. Udover Aarhus Universitet deltager Videncenter for Landbrug og Udviklingscenter for Husdyr på Friland i projektet, som forventes afsluttet med udgangen af 2013. 

Man kan høre mere om dette forsøg og andre forsøg med økologiske husdyrproduktion ved indvielsen af den nye økohal på AU Foulum 13. september 2012.

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Sanna Steenfeldt, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 8074, email: Sanna.Steenfeldt@agrsci.dk