Aarhus Universitets segl

Husdyrforsker med miljøbriller bliver professor

Hanne Damgaard Poulsen er med virkning fra 1. september udnævnt til professor mso i Environmental impacts of animal production på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

Hanne Damgaard Poulsen er med virkning fra 1. september 2013 udnævnt til professor i Environmental Impacts of Animal Production på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Foto: Søren Tobberup, AU

Når der årligt udarbejdes normtal for husdyrgødningens indhold af N, P og K eller forskes i forbedring af husdyrenes udnyttelse af næringsstoffer, så er det sandsynligvis Hanne Damgaard Poulsen fra Institut for Husdyrvidenskab fra Aarhus Universitet, der har en finger med i spillet.


Gennem en årrække har hun haft fokus på varetagelse af de to opgaver. Nu udnævnes hun til professor mso i Environmental Impacts of Animal Production ved Institut for Husdyrvidenskab, hvor hun stort set har haft sin gang siden 1984, da hun droppede gerningen som gymnasielærer i Viborg til fordel for en forskerkarriere. I første omgang som forskningsassistent frem til 1991, hvorefter hun de følgende år arbejdede som ph.d.-studerende. Fra 1994 blev hun seniorforsker og fra 2001 forskningsleder med ansvar for en forskningsgruppe ved instituttet.

 

De mange års forskning er kommet landbrugserhvervet til gavn blandt andet i form af ny vigtig viden om mulighederne for at øge husdyrenes udnyttelse af fosfor og kvælstof. Resultater, som også er blevet brugt i rådgivningen og på den enkelte bedrift.

 

- Vi har gennem årene opnået flere landvindinger, og der er i min tid som forsker sket store forbedringer i husdyrenes udnyttelse af foderet. Det har betydning for begrænsning af ophobningen af fosfor i jorden, nitratudvaskningen og emissionen af ammoniak til omgivelserne. Så i dag står vi blandt andet med en svineproduktion, der er i stand til at producere grise med en miljøpåvirkning pr. dyr, som er blevet betydeligt mindre gennem årene, siger Hanne Damgaard Poulsen og fortsætter:

- Det spor skal vi fortsætte med at følge, så vi formår at opretholde en dansk produktion af husdyr, der samtidig tager hensyn til miljøet og dyrenes velfærd. Det er vigtigt, at der er balance i tingene. Jeg bemærker med tilfredshed, at vores forskningsområde har stor bevågenhed fra det omgivende samfund, som har et klart mål om at fastholde arbejdspladser i husdyrerhvervet og dets følgeindustri.

 

Hos institutleder Klaus Lønne Ingvartsen er tilfredsheden stor med udnævnelsen af Hanne Damgaard Poulsen til professor i Environmental Impacts of Animal Production.

- Med Hanne som professor får instituttet yderligere styrket synligheden af vores kompetencer indenfor reduktion af husdyrproduktionens påvirkning af miljøet. Vi er særligt stærke på forskningsfeltet om forbedring af husdyrenes udnyttelse af næringsstoffer og tabet via husdyrgødningen, og det er ikke mindst Hannes fortjeneste, siger Klaus Lønne Ingvartsen.

Hanne Damgaard Poulsen håber, at udnævnelsen til professor kan komme hendes forskergruppe til gavn.

- Jeg tror på, at det kan styrke forskergruppen. Det er samtidig et personligt skulderklap, men jeg håber det smitter af på resten af gruppen i forhold til omverdenen og internt på universitetet. Professoratet skulle samtidig gerne udmønte sig i flere forskningskroner og resultater, siger Hanne Damgaard Poulsen.

CV - Hanne Damgaard Poulsen

Erhvervserfaring
2001 – Forskningsleder, Institut for Husdyrvidenskab
1994-2001 Seniorforsker, Institut for Husdyrvidenskab
1991-1994 Ph.d.-studerende, Institut for Husdyrvidenskab/Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
1984-1991 Forskningsassistent
1981-1984 Gymnasielærer, Viborg

Uddannelse
1994 – Ph.d. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
1981 – Kandidatgrad i biologi fra Aarhus Universitet

 

Yderligere oplysninger: Professor Hanne Damgaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 7895, e-mail: hdp@agrsci.dk