Aarhus Universitets segl

Foulum og KFC åbner dørene til forskning i heste, økologiske husdyr og højteknologi

Forskningscentret i Foulum fremviser forskning med særlig fokus på heste og økologiske husdyr i forbindelse med det landsdækkende Åbent Landbrug-arrangement den 16. september. Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC), der er nabo til AU Foulum, viser udviklingen inden for højteknologisk kvægbrug.

Besøgende til Åbent landbrug kan blandt andet se en ko blive malket af en robot på Kvægbrugets Forsøgscenter, mens der på forskningscentret i Foulum er rig mulighed for at høre om forskning i økologi. Foto: Søren Tobberup Hansen, AU

Det er en spritny forskningsfacilitet, som besøgende kan opleve, hvis de lægger vejen forbi forskningscentret ved Foulum, når Åbent Landbrug løber af stablen 16. september kl. 10-17.

Forskningscentret er ved at tage en 1600 kvadratmeter stor økohal i anvendelse, som skal være grundstammen i centrets forskning i økologisk husdyrhold.

I umiddelbar tilknytning til hallen er 43 hektar økologisk dyrkede arealer og samlet set har Foulum-centret et areal på 170 hektar, som anvendes til dyrkning af økologiske afgrøder og udvikling af ny markteknik.

Besøgende kan i og omkring økohallen stifte bekendtskab med ny økologisk forskning. En række forskere vil være til stede ved deres forsøg, hvor de holder korte oplæg om forskningen.

Der vil være mulighed for at høre om økologisk ægproduktion, slagtefjerkræ på friland, slagtesvin på friland, kvalitetskød fra ungkvæg og demonstration af faciliteterne til forskning i heste. Kandidatstuderende vil sammen med deres vejleder fremvise islandske heste i økohallen og fortælle om deres projekt, der omhandler hestes reaktioner i frygttest.

AU Foulum er nabo til Kvægbrugets Forsøgscenter, som ligeledes slår dørene op i forbindelse med Åbent Landbrug. På dette center kan besøgende se dagligdagen på et højteknologisk kvægbrug med 210 køer, der passes af robotter. På gården gennemføres projekter om fodring, avl, sundhed, teknik og adfærd, og det er nogle af dem, besøgende kan få et indblik i. På dagen er der opstillet en halmlegeplads og andre aktiviteter, der uddeles diverse smagsprøver, og der er høstmarked med spændende produkter fra egnen.

Økohallen er beliggende på Blichers Allé (nær Burrehøjvej), 8830 Tjele. Se mere om økohallen

Kvægbrugets Forsøgscenter er beliggende på Burrehøjvej 49, 8830 Tjele. Se mere om Kvægbrugets Forsøgscenter.

Yderligere oplysninger om Åbent Landbrug på AU Foulum: Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, telefon: 8715 1278, e-mail: clausbo.andreasen@agrsci.dk