Aarhus Universitets segl

DCA's årsberetning udkommet på engelsk

Den engelske udgave af årsberetningen fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er nu udkommet.

Morten Ambye-Jensen forsker i bioraffineringsteknologier, og det nye bioraffineringsanlæg på AU Foulum bliver en vigtig brik i omstillingen til et cirkulært og mere miljø- og klimavenligt landbrug. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har nu udgivet Perspective 2019, som er den engelske udgave af årsberetningen. Årsberetningen beskriver forskningen, erhvervssamarbejdet og myndighedsbetjeningen inden for fødevare- og jordbrugsvidenskab, der foregår på Aarhus Universitet i regi af DCA.

Perspective 2019 kan læses her: