Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brasilianske biprodukter skal omdannes til fødevarer

Når vi spiser en cashewnød, er vi måske ikke klar over, at den bare er en lille del af cashewfrugten. Når vi køber kokosvand, tænker vi måske ikke på, hvad der blev af resten af kokosnødden. Mange afgrøder, særligt frugter, går til spilde. Sammen med brasilianske forskere vil AU-forskere se på mulighederne for at omdanne biprodukter til innovative fødevarer.

28.01.2020 | Lise Bundgaard

Den grønne del af kokosnødden er i dag et biprodukt. Foto: Marianne Hammershøj.

Alt for mange afgrøder ender livet som spild eller biprodukter. I et nyt netværksprojekt, Waste-To-Value, vil forskere fra bl.a. MAPP Centret og Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet (AU FOOD) tage kampen op mod spild i fødevareproduktionen:

- Der findes et stort uudnyttet fødevarepotentiale, fordi mange afgrøder aldrig når en tallerken. Det er ærgerligt! FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling kræver, at vores fødevareproduktion bliver mere effektiv, så vi kan brødføde en voksende befolkning. Vi bliver derfor nødt til at være mere innovative i vores tilgang til, hvordan vi anvender naturressourcer, fortæller Jessica Aschemann-Witzel, der er projektleder for Waste-to-Value og professor ved MAPP Centret.

Fra Aarhus til Amazonas

Netværksprojektet ledes af MAPP Centret ved Aarhus Universitet og foregår i tæt samarbejde med AU FOOD inden for rammerne af iFOOD-centret -  samt med forskere fra den brasilianske fødevareforskningsinstitution, Embrapa.

- Danmark har en effektiv, eksportorienteret landbrugssektor og en række innovative, globalt orienterede virksomheder inden for fødevarer, fødevareingredienser og biovidenskab. Brasilien er et vækstland med en befolkning, der vokser hurtigt, og med en stigende efterspørgsel efter bedre udnyttelse af fødevareproduktionen med høj fødevarekvalitet. Det er også et eksportorienteret landbrugsland med rige naturressourcer. Det er derfor oplagt at samarbejde, fortæller Marianne Hammershøj og fortsætter:

- I Brasilien produceres mange tropiske frugter, og mange af disse bruges kun delvist og lokalt, men mange er ukendte uden for Sydamerika og har egenskaber, der gør dem interessante i forhold til at skabe nye, innovative fødevarer - også til eksport. I bedste fald kan dette understøtte en bæredygtig forvaltning af naturressourcer.

Fra affald til dessert

Kokosnødden er et eksempel på en afgrøde med et stort uudnyttet potentiale:

- Kokosvand er kommet ind på de danske markeder de senere år, og det er et meget populært produkt i Brasilien, men lige nu er resten af kokosnødden et biprodukt. Man kan med fordel bearbejde biprodukterne fra produktionen af kokosvand til nye fødevareprodukter, for eksempel har man på Embrapa arbejdet med udvikling af en kokossorbet baseret på den grønne del af kokosnødden, fortæller Marianne Hammershøj.

I slutningen af 2019 besøgte forskere fra AU FOOD og MAPP Centret de brasilianske samarbejdspartnere, bl.a. for at deltage i en workshop, diskutere mulige studier og projektansøgninger. Besøget gengældes i 2020, hvor forskere fra Embrapa kommer til Aarhus.


 

Kontakt

Professor Jessica Aschemann-Witzel
Institut for Virksomhedsledelse - MAPP Centret
E-mail: jeaw@mgmt.au.dk
Telefon: 93508332

Lektor Marianne Hammershøj
Institut for Fødevarer – Fødevarekemi og -teknologi
E-mail: marianne.hammershoj@food.au.dk
Telefon: 22169259

Projektet er søgt under ”Internationalt netværksprogram” og støttet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

Læs mere om projektet på MAPP Centrets hjemmeside her samt iFOOD-centrets hjemmeside her. 
Se Embrapas hjemmeside her.

DCA, Food