Aarhus Universitets segl

Afslutningsseminar for forskningsprojektet ”Minivådområder med matrice”

I forlængelse af Aarhus Universitets afrapportering fra forskningsprojektet ”Minivådområder med matrice” afholdes et seminar for, hvor forskerne præsenterer hovedresultater og konklusioner fra projektet. Alle interessenter er velkomne.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 20. september 2021,  kl. 12:30 - 14:00

Sted

Nyropsgade 30, 1780 Kbh. V, mødesal 1

Arrangør

Aarhus Universitet


Seminaret afholdes i Nyropsgade 30, 1780 Kbh. V, mødesal 1, men der vil også være mulighed for at følge seminaret online (link eftersendes til tilmeldte deltagere).


 

Program

12.30-13.30    Oplæg v. seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, AU

Oplæg v. seniorforsker Carl Christian Hoffmann fra Institut for Bioscience, AU

Oplæg v. seniorforsker Brian H. Jacobsen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU

13.30-14.00     Spørgsmål og dialog

For spørgsmål vedr. tilmelding kontakt: jette.ilkjaer@dca.au.dk 

For øvrige spørgsmål om seminaret kontakt marida@lbst.dk