Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Webinar: Bæredygtighed og sundere fødevarer

På webinaret præsenterer forskere fra MAPP Centret, Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet ny viden bestilt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, om fødevarekvalitet og forbrugeradfærd i relation til bl.a. madspild, anprisninger og tilvænning til sundere fødevarer.

Info about event

Time

Tuesday 5 April 2022,  at 13:00 - 15:30

Nåede du ikke til webinaret? Se det på YouTube her

Forskning inden for fødevarekvalitet og forbrugeradfærd kan øge forståelsen af, hvilke egenskaber forbrugerne efterspørger i fødevarer, hvordan de træffer beslutninger om at købe hvilke produkter, hvordan de anvender produkterne og hvordan dette hænger sammen med sundhed og trivsel.

Ny forskningsbaseret viden kan bl.a. bidrage til at danne grundlag for tiltag, som sigter mod sundere, mere bæredygtige eller mere kvalitetsbevidste forbrugervalg. Fødevarestyrelsen efterspørger derfor løbende forskningsbaseret rådgivning fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet.

På webinaret præsenterer forskere fra MAPP Centret og Institut for Fødevarer en række nye undersøgelser på området. I forlængelse af hver præsentation er der mulighed for at stille spørgsmål til forskerne.

Program

13.00                  Velkomst og baggrund for webinaret. Anne Pøhl Enevoldsen, Enhedschef i Bæredygtig mad og sundhed, Fødevarestyrelsen

13.05                  Consumer behaviour towards food waste in families with children. Seniorforsker Violetta Stancu, MAPP Centret, Aarhus Universitet

13.30                  Kvalitetsindeks 2021. Danske forbrugeres forståelse af og holdninger til klimaanprisninger på fødevarer. Videnskabelig assistent Morten Haugaard, MAPP Centret, Aarhus Universitet

13.55                  Forbrugeradfærd i forhold til ernæringsanprisninger anvendt på snacks og søde sager. Ph.d. studerende Mathilde Tønning Tønnesen, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

14.20                  Pause

14.30                  Tilvænning til mindre fed mad. Ph.d. studerende Line Pedersen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

14.55                  Forbrugsanalyse for bælgfrugter. Videnskabelig assistent Mette Løbner, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

15.20                  Kort opsamling – og mulighed for tværgående spørgsmål og kommentarer. Anne Pøhl Enevoldsen, Enhedschef i Bæredygtig mad og sundhed, Fødevarestyrelsen

15.30                  Afslutning

Oplysninger om arrangementet

Tid & sted

Tirsdag den 5. april, 2021, kl. 13:00 - 15:30

Online, Zoom

Målgruppe

Webinaret henvender sig bl.a. til fødevare- og ingrediensvirksomheder, marketing og kommunikationsbureauer, der arbejder med forbrugeradfærd og fødevarer, deltagere med ernærings- eller sundhedsfaglig baggrund m.fl. Andre interesserede er meget velkomne til at deltage.

Tilmelding

Det er gratis at deltage i webinaret, men der kræves tilmelding.

Baggrundsmateriale

De pågældende undersøgelser er eller vil blive offentliggjorte på www.dca.au.dk 

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, DCA. Mobil 4079 8032. E-mail clausbo.andreasen@dca.au.dk