Myndighedsrådgivning

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at yde myndighedsrådgivning på 13 udvalgte temaområder. På hvert af de 13 områder er universitetet forpligtet til at gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

For at sikre et tværgående samarbejde om myndighedsbetjeningen har Aarhus Universitet etableret DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, som danner ramme for indsatsen på området.

De 13 områder repræsenterer særlige faglige, samfundsmæssige og erhvervsmæssige udfordringer. Det er ofte udfordringer, hvor løsninger kræver samarbejde mellem forskellige forskningsdiscipliner og faglige miljøer.

Aftalens dokumenter


Klaus Horsted
Specialkonsulent

Tlf.: +4587157975
E-mail:


Ulla Sonne Bertelsen
Specialkonsulent

E-mail: