DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - Aarhus Universitet

BIORAF - nyt forskningsinitiativ

  • BIORAF omhandler dele af AU's aktiviteter inden for den biobaserede økonomi
    - herunder BioBase, der er et forskningsinitiativ til 45 mio. kr. og omfatter fire
    forskningsplatforme.
  • Læs mere om BIORAF

Nyheder

Den største reduktion i overskuddet af næringsstoffer er sket frem til midten af 00’erne. Foto: Janne Hansen

16.10.2014 | DCA

Ny rapport: Uændret overskud af næringsstoffer i landbruget

Ny DCA-rapport viser, at overskuddet af kvælstof, fosfor og kalium fra landbruget har været støt faldende de seneste 20 år. De største reduktioner er sket frem til midten af 00’erne, hvorefter udviklingen er begyndt at flade ud.

Forskere fra AU skal under søge kilderne til smitsom yverbetændelse. Foto: Arkiv

16.10.2014 | DCA

Nyt projekt skal give ny viden om effektiv kontrol mod smitsom yverbetændelse

Mælkeafgiftsfonden har bevilliget 12,7 millioner kroner til et nyt forskningsprojekt, hvor forskere fra blandt andet Aarhus Universitet skal undersøge kilderne til smitsom yverbetændelse og udvikle nye tiltag til effektiv kontrol.

Forskere har meget fokus på at få mere viden om minkens adfærd og velfærd. Foto: Janne Hansen

16.10.2014 | DCA

En bred vifte af viden om mink fremlagt

Den årlige temadag om aktuel minkforskning tiltrak mange deltagere fra erhvervet. Temadagen kom vidt omkring og omhandlede blandt andet minkens reproduktion, velfærd og sundhed. Materiale fra mødet er udkommet i en ny rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Arla, Aarhus Universitet og Københavns Universitet går sammen i et nyt samarbejde om forskning i mejeriprodukters ernærings- og sundhedseffekter. Foto: Colourbox

12.10.2014 | DCA

Arla investerer millionbeløb i forskning på Aarhus Universitet

Fra 2015 investerer Arla 62,5 mio. kr. i et nyt forskningscenter med Aarhus Universitet og Københavns Universitet som samarbejdspartnere. Midlerne vil finansiere 40 ph.d.- og postdoc-stillinger målrettet forskning i mejeriprodukters ernærings- og sundhedseffekter.

12.10.2014 | DCA

Innovationskonkurrencen er i luften

Agro Business Park har skudt Innovationskonkurrencen 2014 i gang. Målet er at styrke udviklingen af nye produkter og virksomheder inden for jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljø. De tre bedste forslag præmieres med 50.000 kr.

Arrangementer

fre 24 okt
08:17-16:00 | AU Foulum
Ph.d.-forsvar: Bedre forståelse af de biologiske processer ved integration af data i genetiske modeller
Cand.scient. Stefan McKinnon Høj-Edwards forsvarer sin ph.d. fredag den 24. oktober 2014.
fre 24 okt
13:00-13:00 | Bygning 3210, lokale 04.059, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Ph.d.-forsvar: Måling af bæredygtighed i landbruget – globalt eller lokalt?
Vicent Gasso-Tortajada forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 24. oktober på Campus Aarhus.
man 27 okt
10:00-13:00 | Auditoriet, AU Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele
Ph.d.-forsvar: Karakterisering og kortlægning af landbrugsarealer kan give reduceret pesticidudvaskning
Mandag den 27. oktober forsvarer Trine Nørgaard sin ph.d.-afhandling i Auditoriet på AU Foulum.
ons 29 okt
12:00-18:00 | Auditoriet, AU Foulum
Ph.d.-forsvar: Forudsigelse og kortlægning af organisk kulstof og lerindhold i jord
Onsdag den 29. oktober forsvarer Yi Peng sin ph.d.-afhandling i Auditoriet på AU Foulum.
tor 30 okt
13:00-17:00 | AU Foulum - Mødelokale 4
Ph.d.-forsvar: Mælkens effekt på tarmvævet med en mulig indvirkning på lipidmetabolismen og overvægt
Søren Drud Nielsen fra Institut for Fødevarer forsvarer sin ph.d.-afhandling 30. oktober i mødelokale 4 i AU Foulum
man 03 nov
13:00-17:00 | Årslev, Kantinen
Ph.d.-forsvar: Kemiske ændringer i laktose-hydrolyseret UHT mælk under lagring
Ph.d.-studerende Therese Jansson forsvarer sin ph.d.-afhandling den 3. november 2014 kl. 13 i kantinen, AU Årslev.

Perspektiv - årsberetning 2013

DCA årsberetning 2013

Seneste publikation fra DCA

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud

DCA rapport, nr. 46, 2014

Video om aktuel forskning


Tilmelding til nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra DCA udsendes ugentligt og orienterer om forskning i jordbrug og fødevarer samt kommende arrangementer. Se eksempel på nyhedsbrevet.Besøg forskningscentrene

Kom tæt på forskernes arbejde, vær med til at udføre forsøg selv og se vores mange faciliteter. Kort sagt - besøg fødevare- og jordbrugsforskningen ved Aarhus Universitet.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.10.2014

Her finder du DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Telefon: 8715 6000

E-mail: dca@au.dk

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1015079041
EAN-nr: 5798000877412
Stedkode: 3622

Formål og medarbejdere

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug blev etableret 1. juli 2011 som følge af en ny struktur på Aarhus Universitet.

DCA er Aarhus Universitets faglige indgang for myndigheder, virksomheder og organisationer, som ønsker rådgivning og samarbejde om fødevarer og jordbrug.

DCA ledes af Niels Halberg.

Mobil: 2963 0093
E-mail: niels.halberg@agrsci.dk

DCAs medarbejdere

Institutter med fødevare- og jordbrugsforskning på AU

Fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet foregår primært på følgende institutter:

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk