Myndighedsrådgivning

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at yde myndighedsrådgivning på 13 udvalgte temaområder. På hvert af de 13 områder er universitetet forpligtet til at gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Kontakt og koordinering

Koordinering af DCA's myndighedsrådgivning varetages af:

Seniorforsker Susanne Elmholt
Specialkonsulent Klaus Horsted
Specialkonsulent Rikke Christina Flinterup

Erhvervssamarbejde

Besøg

Forskningen inden for fødevarer og jordbrug på Aarhus Universitet foregår primært på AU Foulum, AU Flakkebjerg og AU Årslev.

På alle forskningscentre er der mulighed for at komme på besøg og komme tættere på den forskning, der udføres - hvad enten det er i forbindelse med erhvervspraktik, markvandringer eller klassebesøg i regi af Forsker for en dag.

Besøg AU Foulum

Besøg AU Flakkebjerg

Besøg AU Årslev

Nyheder

For at styrke indsatsen omkring forebyggelse og heling af mavesår, uden at den kompromitterer foderudnyttelsen, er der behov for mere viden om patogenesen af mavesår. Arkivfoto

02.05.2016 | Anis

Behov for styrket indsats mod mavesår hos slagtesvin

Et nyligt afsluttet forskningsprojekt har set på landmandens muligheder for at identificere mavesår i svinebesætningen og undersøgt, om tilsætning af hamp i foderet kan afhjælpe problemet. Resultaterne viser, at melfoder synes at være den bedste strategi, hvis man vil forebygge mavesår hos grise.

Oksekød fra malkekvægproduktion er langt mere klimavenligt end oksekød fra ekstensiv kødkvægproduktion. Foto: Colourbox

29.04.2016 | DCA

Ikke alle bøffer er lige store klimasyndere

Produktion af oksekød udleder drivhusgasser og bidrager derved til den globale opvarmning – men ikke alle bøffer er lige store bidragsydere til problemet.

En ny rapport fra DCA giver et overblik over plantebeskyttelsesforsøgene. Foto: Colourbox

29.04.2016 | DCA

Få et overblik over plantebeskyttelse

Resultaterne fra 2015-forsøgene med plantebeskyttelsesmidler ligger klar i en rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Foto: Colourbox

28.04.2016 | DCA

Gør verden bedre et køleskab ad gangen

Hvis man vil gøre verden til et bedre sted, kan man passende begynde med at kigge i sit eget køleskab og nedsætte sit madspild.

Som udviklingschef ved gartneriet Knud Jepsen har Kai Lønne Nielsen været med til at udvikle dyrkningen af Kalanchoë.

18.04.2016 | Food

Ny adjungeret lektor skal sikre et tættere samarbejde med gartnerisektoren

Tidligere seniorforsker og nuværende udviklingschef hos Knud Jepsens A/S, Kai Lønne Nielsen, bliver tilknyttet Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet som adjungeret lektor.

Arrangementer

tor 26 maj
09:30-15:30 | AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Workshop: Bæredygtigt foderprotein fra lokalproducerede grønne biomasser
Få indblik i produktionen af protein fra grønne afgrøder og hør mere om, hvordan udviklingen tegner sig, når der er workshop på AU Foulum.
fre 03 jun
10:00-15:00 | Højbakkegård Allé 30, 2630 Taastrup
Rodens Dag - gå i dybden med rødderne
DeepFrontier byder velkommen til Rodens Dag d. 3. juni på Højbakkegård. Vi ved en del om, hvordan jord og planter interagerer i 0-1 meters dybde. Men foregår der noget længere nede?
man 13 jun
10:00-14:00 | Askov Forsøgsstation, Vejenvej 55, 6600 Vejen
Demonstration af markforsøg med biochar
Mandag 13. juni er der demonstration af markforsøg med biochar på Askov Forsøgsstation. Ud over markforsøg byder dagen på enkelte faglige oplæg.
søn 26 jun
12:00-16:00 | Aarhus
International Conference of Agricultural engineering
Den næste AgEng konference afholdes i Aarhus i juni 2016.
ons 14 sep
13:00-18:00 | AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, DK
Kick-off møde i FACCE SURPLUS
De udvalgte projekter i det europæiske ERA-NET FACCE SURPLUS bliver præsenteret på AU Foulum, hvor der også arrangeres netværksmøder for andre platforme og projekter med relation til den biobaserede produktion.

Seneste DCA-rapport

Kvalitetsindeks 2015 – et instrument til kortlægning af fødevare-forbrugernes kvalitetsopfattelser

DCA-rapport nr. 69

Tilmelding til nyhedsbrev


Nyhedsbrevet fra DCA udsendes hver anden uge og orienterer om forskning i jordbrug og fødevarer samt kommende arrangementer. Se eksempel på nyhedsbrevet.

Ønsker du at abonnere på nyheder om de enkelte husdyrgrupper, finder du tilmeldingen nederst på denne side
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.05.2016