DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - Aarhus Universitet

DCA - Nationalt Center
for Fødevarer og Jordbrug

Nyheder

Begrebet ny nordisk mad indeholder gode værdier, men betragtes stadigvæk som en niche. Foto: Colourbox

21.11.2014 | DCA

Ny nordisk mad er bare mad

Begrebet ny nordisk mad, der blandt andet lægger vægt på nordiske råvarer og madtraditioner, vil nok fortsat bestå som en niche og på længere sigt blot opfattes som almindelig mad. Men værdierne bag konceptet vil leve videre. Det er konklusionen af en rapport fra Aarhus Universitet.

Olieræddike er en af de efterafgrøder, der skal undersøges i det nye projekt. Foto: Janne Hansen

21.11.2014 | DCA

Nyt projekt undersøger effekten af virkemidler

Forskere fra Aarhus Universitet skal se på effekten af forskellige virkemidler ved forskellige gødningsniveauer og jordtyper. Resultaterne er vigtige i forbindelse med Ny Arealregulering.

Ved at optimere fugtstyringen i væksthuse kan der spares yderligere på energien. Foto: Flemming Nielsen

20.11.2014 | DCA

Optimal styring af fugt kan reducere energiforbruget i væksthusgartnerier

Kommercielle væksthusgartnerier har i de senere år været gode til at spare på energien og derved skåne miljøet for udledning af drivhusgasser. Forskere og erhvervet samarbejder nu om at udvikle teknologi baseret på viden om planternes fysiologi til at reducere energiforbruget yderligere gennem optimal styring af fugt.

Kødblad og andre spiselige tangarter udgør ikke en risiko med hensyn til sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Foto: Karsten Dahl

19.11.2014 | DCA

Dansk tang er sandsynligvis sikkert at spise

Forskere har gennemgået litteraturen for at se, om der er beskrevet risici for ubehagelige bakterier og andre mikroorganismer på spiseligt tang fra de danske kystområder. Der er godt nyt, for det ser ikke ud til, at sygdomsfremkaldende mikroorganismer udgør en risiko for tang-spisere.

Fødevareforskningen på Aarhus Universitet flytter til Skejby. Foto: Lise Balsby

14.11.2014 | DCA

Aarhus Universitet flytter sin fødevareforskning fra Foulum og Årslev til Aarhus

Aarhus Universitet prioriterer øget samspil med virksomheder inden for fødevareområdet og forventer derfor at placere Institut for Fødevarer i Agro Food Park i Skejby.

Arrangementer

ons 26 nov
09:30-16:30 | Bella Center, København
Konference: Kvalitet og madkultur
MAPP Centret sammen med Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet og Madkulturen inviterer til konference om viden og tendenser inden for kvalitet og madkultur.
ons 26 nov
09:30-16:30 | Bella Center, København
Konference - Kvalitet og madkultur
MAPP Centret sammen med Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet og Madkulturen inviterer til konference om viden og tendenser inden for kvalitet og madkultur.
ons 26 nov
10:00-16:00 | China Agriculture University, Kina
Ph.d.-forsvar: Forbedret QTL kortlægning og genetisk evaluering med forskellige metoder og markærtætheder
Xiaoping Wu fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik forsvarer sin ph.d.-afhandling onsdag den 26. november på China Agriculture University, Kina
man 12 jan
00:00-00:00 | Vingsted Hotel og Konference Center
Ph.d.-kursus: Trends in Stress Biolology
Ph.d.-kurset finder sted på Vingsted Hotel og Konference Center 12. - 16. januar 2015
tor 27 aug
08:00-16:00 | Billund, Denmark
Konference: ICFAE 2015
8th International Conference on Farm Animal Endocrinology (ICFAE)

Seneste publikation fra DCA

Ny nordisk mad 10 år efter

DCA rapport, nr. 49, 2014

Video om aktuel forskning

Se flere videoer her


Tilmelding til nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra DCA udsendes ugentligt og orienterer om forskning i jordbrug og fødevarer samt kommende arrangementer. Se eksempel på nyhedsbrevet.Besøg forskningscentrene

Kom tæt på forskernes arbejde, vær med til at udføre forsøg selv og se vores mange faciliteter. 

Besøg AU Foulum

Besøg AU Flakkebjerg

Besøg AU Årslev

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.11.2014

Her finder du DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Telefon: 8715 6000

E-mail: dca@au.dk

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1015079041
EAN-nr: 5798000877412
Stedkode: 3622

Formål og medarbejdere

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug blev etableret 1. juli 2011 som følge af en ny struktur på Aarhus Universitet.

DCA er Aarhus Universitets faglige indgang for myndigheder, virksomheder og organisationer, som ønsker rådgivning og samarbejde om fødevarer og jordbrug.

DCA ledes af Niels Halberg.

Mobil: 2963 0093
E-mail: niels.halberg@agrsci.dk

DCAs medarbejdere

Institutter med fødevare- og jordbrugsforskning på AU

Fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet foregår primært på følgende institutter:

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk