DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - Aarhus Universitet

DCA - Nationalt Center
for Fødevarer og Jordbrug

Nyheder

Det er sjældent, at der findes rester af glyphosat i grundvandet. Foto: Colourbox

25.03.2015 | DCA

Glyphosat er en sjælden gæst i grundvandet

Resultaterne af pesticidovervågningen fra juli 2011 til juni 2013 ligger nu klar. Det drejer sig om resultater fra Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP), hvor GEUS, Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen undersøger om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når de anvendes i almindelig…

Fortykkede nerveender i de kuperede haler kan have betydning for halernes følsomhed overfor smertefulde påvirkninger. Foto: Colourbox.

24.03.2015 | DCA

Halekupering giver ændringer i nerveenderne i grisenes haler

Når grise får kuperet deres haler udvikles der fortykkede nerveender, hvor nerven er skåret over. Disse ændringer kan have betydning for halernes følsomhed overfor smertefulde påvirkninger.

Temamødet sætter fokus på forskernes resultater i arbejdet med at udvikle fodringsstrategier, som understøtter en effektiv og miljøbevidst kvægproduktion. En del af resultaterne, der præsenteres på temamødet, er baseret på forsøg ved Danmarks Kvægforskningscenter, DKC. Foto: Linda Søndergaard Sørensen

24.03.2015 | DCA

Kom til temamøde om malkekoens ernæring den 23. april på AU Foulum

Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet inviterer alle kvæginteresserede til temadag med fokus på malkekøernes ernæring. Mødet sætter fokus på fodringsstrategier, som både øger produktivitet og sundhed og reducerer påvirkning af miljøet fra kvægproduktionen.

Forbedring af køernes fodereffektivitetet ved hjælp af nye genetiske metoder kan skåne miljøet og forbedre landmandens økonomi. Foto: Jesper Rais

23.03.2015 | DCA

På vej mod mere klimavenlige og økonomiske køer

Bøvser, blod, mælk og adfærd er nogle af de egenskaber, som kan give et fingerpeg om, hvor effektiv og miljøvenlig en ko er. Forskere fra Aarhus Universitet er med til at udvikle værktøjer, der kan udpege de bedste køer. Det vil gavne både landmandens økonomi og miljøet.

Generelt er danskerne tilfredse med de fødevarer, som vi kan købe, og den mad vi spiser. Foto: Colourbox

23.03.2015 | DCA

Danskerne er madtilfredse

Generelt er vi tilfredse med den mad, vi kan købe i danske butikker, og den mad, vi spiser. Det viser en undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet. Forskerne har udviklet et kvalitetsindeks, der kan måle fødevaretilfredsheden, og deler forbrugerne op i fem kategorier.

Arrangementer

tir 31 mar
11:00-16:00 | Tallinn, Estland
Ph.d.-forsvar: Bioaktive peptider i fødevarer kan gavne værtsforsvaret og fremme væksten af gavnlige bakterier
Mary-Liss Kütt fra Institut for Fødevarer forsvarer sin ph.d. tirsdag den 31. marts i auditorium A1, Tallinn University of Technology, Estland.
tir 07 apr
08:00-16:00 | AU-Foulum, lecture room, bygning K21
Ph.d.-kursus: Introduction to programming for Animal Sciences
The main objective is to teach students the basic logics of algorithms and programming structure.
ons 08 apr
08:00-16:00 | Danske universiteter. Starter på SDU.
Ph.d.-kursus: Cross Institutional Molecular Biophysics
The Cross Institutional Molecular Biophysics course is interdisciplinary and cross-institutional and will be given by a series of lecturers who are experts within each their subfield of biophysics. The coherence of the course is assured by emphasizing the molecular basis of modern biophysics.
ons 15 apr
09:00-13:00 | Århus Universitet, Årslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev
Workshop om frugt og bær
Fra viden om frugt og bærs sundhedsfremmende egenskaber til vækst på jeres bundlinje.
man 20 apr
08:00-16:00 | AU-Foulum
Ph.d.-kursus: Muscle development, growth and muscle function of meat animal
man 20 apr
09:00-16:00 | Odense Kongrescenter
Klimakonference
Kritiske klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed i Danmark - set i lyset af IPCCs 5. hovedrapport og den nyeste danske forskning

Seneste publikation fra DCA

Kvalitetsindeks 2014
- Et instrument til kortlægning af fødevare-forbrugernes kvalitetsopfattelse

Fremtidens landbrug

Med henblik på at imødegå fremtidens udfordringer er 21 europæiske lande per 1. marts gået sammen om et nyt initiativ, der skal understøtte forskning i bioøkonomi.

Læs mere om ERA-Nettet FACCE SURPLUS.


Tilmelding til nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra DCA udsendes ugentligt og orienterer om forskning i jordbrug og fødevarer samt kommende arrangementer. Se eksempel på nyhedsbrevet.Besøg forskningscentrene

Kom tæt på forskernes arbejde, vær med til at udføre forsøg selv og se vores mange faciliteter. 

Besøg AU Foulum

Besøg AU Flakkebjerg

Besøg AU Årslev

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.03.2015

Her finder du DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Telefon: 8715 6000

E-mail: dca@au.dk

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1015079041
EAN-nr: 5798000877412
Stedkode: 3622

Formål og medarbejdere

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug blev etableret 1. juli 2011 som følge af en ny struktur på Aarhus Universitet.

DCA er Aarhus Universitets faglige indgang for myndigheder, virksomheder og organisationer, som ønsker rådgivning og samarbejde om fødevarer og jordbrug.

DCA ledes af Niels Halberg.

Mobil: 2963 0093
E-mail: niels.halberg@agrsci.dk

DCAs medarbejdere

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk