Myndighedsbetjening

Fødevare- og landbrugspakke

Myndighedsrådgivning

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at yde myndighedsrådgivning på 13 udvalgte temaområder. På hvert af de 13 områder er universitetet forpligtet til at gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Kontakt og koordinering

Koordinering af DCA's myndighedsrådgivning varetages af:

Seniorforsker Susanne Elmholt
Specialkonsulent Klaus Horsted
Specialkonsulent Rikke Christina Flinterup

Besøg

Forskningen inden for fødevarer og jordbrug på Aarhus Universitet foregår primært på AU Foulum, AU Flakkebjerg og AU Årslev.

På alle forskningscentre er der mulighed for at komme på besøg og komme tættere på den forskning, der udføres - hvad enten det er i forbindelse med erhvervspraktik, markvandringer eller klassebesøg i regi af Forsker for en dag.

Besøg AU Foulum

Besøg AU Flakkebjerg

Besøg AU Årslev

Nyheder

Peter Hartvig er ny forsøgsleder i Institut for Agroøkologi. Foto: Janne Hansen

11.02.2016 | DCA

Ny leder af forsøg med pesticider i små afgrøder

Peter Hartvig er ansat som forsøgsleder i små afgrøder i Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitets forskningscenter AU Flakkebjerg.

En ny europæisk forening til fremme af agroøkologi er stiftet. Foto: Janne Hansen

11.02.2016 | DCA

Agroecology Europe er lanceret

Forskere fra Aarhus Universitet er blandt forskere fra 10 forskellige lande, der har stiftet en ny europæisk organisation, der sigter mod at fremme agroøkologi.

Gærede majskerner i foderetnedsatte dødelighed og forbedrede trædepudesundheden og kødkvaliteten hos slagtekyllinger.

10.02.2016 | Anis

Kernemajsensilage i foderet kan øge velfærden hos slagtekyllinger

Nedsat dødelighed samt bedre trædepudesundhed og kødkvalitet er nogle af de positive effekter, der er opnået, ved at bruge kernemajsensilage i foderet til slagtekyllinger. Det viser resultater fra en ph.d. afhandling gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

09.02.2016 | DCA

Notat om faglig dialog mellem Aarhus Universitet og SEGES

Der har på det seneste været rejst spørgsmål om, hvordan forskerne ved DCE og DCA, Aarhus Universitet, har rådgivet Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til landbrugets kvælstofudledning.

Landmandens og forbrugerens opfattelse af, om køerne har behov for at komme på græs for at opnå god dyrevelfærd kan være meget forskellig. Foto: Linda S. Sørensen

28.01.2016 | Anis

Dyrevelfærd - et vidt begreb

Det er positivt, når landbrugsskolerne prioriterer dyrevelfærd i undervisningen. Det er med til at øge forståelsen mellem landmænd og forbruger, som opfatter dyrs velfærd og trivsel meget forskelligt. Det var et af budskaberne på temadagen om landbrugsuddannelsernes rolle i forhold til dyrevelfærd, som blev afholdt på AU Foulum den 25. januar.

Arrangementer

man 22 feb
10:00-16:00 | Køge, Horsens, Flakkebjerg m.fl.
Kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinte
Institut for Agroøkologi inviterer i uge otte og ni til kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.
man 29 feb
00:00-00:00 | Herning, Danmark
Kvægkongres 2016
Kvægkongres afholdes den 29.februar + 1. marts 2016. Husk tilmelding til Kvægkongres fra og med den 5. februar.
man 29 feb
13:00-18:00 | AU Foulum
Ph.d. forsvar: Genomisk prædiktion og GWAS for reproduktionsegenskaber i danske svin
Xiangyu Guo fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik forsvarer sin ph.d. mandag den 29. februar I auditoriet på AU Foulum.
ons 02 mar
09:00-17:00 | Agro Food Park
Seminar om smørsyre og tarm- og metabolsk sundhed
Projektet ButCoIns inviterer til et åbent seminar omhandlende smørsyres indvirkning på tarm- og metabolsk sundhed. Arrangementet er målrettet ansatte i fødevarevirksomheder, kliniske diætister og sundhedspersonale.
ons 02 mar
09:00-17:00 | Mødelokale 8, Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N
Seminar om smørsyre og tarm- og metabolsk sundhed
Projektet ButCoIns inviterer til et åbent seminar omhandlende smørsyres indvirkning på tarm- og metabolsk sundhed. Arrangementet er målrettet ansatte i fødevarevirksomheder, kliniske diætister og sundhedspersonale.
man 07 mar
00:00-00:00 | Hotel Marina i Vedbæk, Danmark
PhD kursus: Animal Pain
An overview of the concept of animal pain from a biological perspective.

Seneste DCA-rapport

Kvalitetsindeks 2015 – et instrument til kortlægning af fødevare-forbrugernes kvalitetsopfattelser

DCA-rapport nr. 69

Tilmelding til nyhedsbrev


Nyhedsbrevet fra DCA udsendes hver anden uge og orienterer om forskning i jordbrug og fødevarer samt kommende arrangementer. Se eksempel på nyhedsbrevet.

Ønsker du at abonnere på nyheder om de enkelte husdyrgrupper, finder du tilmeldingen nederst på denne side
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.02.2016

Her finder du DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Telefon: 8715 6000

E-mail: dca@au.dk

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1015079041
EAN-nr: 5798000877412
Stedkode: 3622

Formål og medarbejdere

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug blev etableret 1. juli 2011 som følge af en ny struktur på Aarhus Universitet.

DCA er Aarhus Universitets faglige indgang for myndigheder, virksomheder og organisationer, som ønsker rådgivning og samarbejde om fødevarer og jordbrug.

DCA ledes af Niels Halberg.

Mobil: 2963 0093
E-mail: niels.halberg@agrsci.dk

DCAs medarbejdere

Følg DCA på Facebook og Linkedin