Kom tæt på et moderne landbrug

Besøg Aarhus Universitet i Foulum,
Flakkebjerg og Årslev

Nyheder

Forskere fra Aarhus Universitet og fjerkræerhvervet samarbejder om at udvikle en mere skånsom og miljøvenlige transport af slagtekyllinger.  Foto: Colourbox

28.09.2015 | DCA

Slagtekyllingernes sidste timer forbedres

Forskere og private virksomheder går sammen om at forbedre forholdene for slagtekyllingernes transport til slagteriet. Det vil være en gevinst for både dyrevelfærden, miljøet og fødevarekvaliteten – og forbedre økonomien i fjerkræerhvervet med 40 mio. kr.

Regnbueørred i akvakultur kan vaccineres mere optimalt, hvilket vil gavne både fiskene og miljøet. Foto: Simona Bartkova

25.09.2015 | DCA

Sunde fisk og sundt miljø med optimeret vaccination

Regnbueørred og andre akvakulturfisk kan produceres med et reducerede forbrug af antibiotika, hvis vaccinationsstrategien optimeres. Det vil gavne både fiskene og miljøet.

Både børn og køer lod til at have en god oplevelse i søndags. Foto: Linda S. Sørensen
Danmarks Kvægforskningscenter - vejret var som bestilt til dagen. Foto: Linda S. Sørensen
Rundvisning på biogasanlægget i Foulum mens børnene tager "en slapper på stigen". Foto: Jette Ilkjær
Besøgende ser det store HTL-anlæg, som kan omdanne biomasse til råolie. Foto: Jette Ilkjær

23.09.2015 | Anis

1200 besøgende til Åbent Landbrug på AU Foulum

Vejret viste sig fra sin allerbedste side, da 1200 gæster besøgte de tre lokaliteter ved Aarhus Universitet i Foulum i forbindelse med Åbent Landbrug. Både ved Danmarks Kvægforskningscenter, Biogasanlægget samt i bygning L38 var der masser af aktiviteter og ny viden at hente for de mange fremmødte.

En ny rapport fra DCA samler den seneste viden om pelsdyr. Foto: Janne Hansen

23.09.2015 | DCA

Rapport samler den seneste viden om mink

Indlæg fra en temadag om minkforskning, som blev holdt på AU Foulum, er samlet i en rapport udgivet af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

En rapport udgivet af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug giver et overblik over forskellige aspekter af produktion af biomasse. Arkivfoto

22.09.2015 | DCA

Øget anvendelse af grøn biomasse har både potentiale og udfordringer

Et nyt notat giver overblik over de væsentligste potentialer og udfordringer, der ligger i en øget anvendelse af grøn biomasse i Danmark. Notatet indgår som fagligt grundlag for Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger på området.

Arrangementer

man 05 okt
10:00-14:00 | AU Foulum
Ph.d.-forsvar: Forbedring af fødevarers tekstur ved brug af lyd? – Et studie af høj-intensiv ultralyds påvirkning af mælkefedt og –protein systemer.
Rikke Ploug Frydenberg fra Institut for Fødevarer forsvarer sin ph.d. mandag den 5. oktober i mødesal 2 på AU Foulum.
man 05 okt
12:00-14:00 | Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg
Workshop: "Methods for estimating ammonia losses from organic pig production in free range systems and in barns with outdoor pens"
Der er indlagt besøg på en økologisk svinebesætning.
tir 06 okt
09:00-15:00 | Askov Forsøgsstation, Vejenvej 55, 6600 Vejen
Temadag om biochar
Aarhus Universitet inviterer sammen med Innovationsnetværket for Biomasse og projektet Nima Char til temadag om brugen af biochar i planteavlen.
man 19 okt
08:00-16:00 | Campus Emdrup
Ph-d.-kursus: The sociology of materiality and environmental interaction
The purpose of the course is to introduce participants to sociological theory and closely related social science approaches which include materiality in their understanding of the social, or in the understanding of the interaction between social structures and processes and environmental dynamics
tor 29 okt
09:00-16:00 |
Bliv studerende for en dag
Overvejer du at tage en naturvidenskabelig uddannelse? I perioden 29. oktober - 16. december kan du blive "Studerende for en dag" på Agrobiologi-uddannelsen.
fre 30 okt
09:00-16:00 | Finlandsgade 22, Edison building, 8200 Aarhus N., Denmark
Ph.d.-kursus: Journal Club on Scientific Writing in Engineering
The objective is to improve the participants' competences in writing and reviewing scientific journal, conference, and workshop articles.

Udgivelser fra DCA

Grøn Biomasse

DCA rapport nr. 68Tilmelding til nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra DCA udsendes ugentligt og orienterer om forskning i jordbrug og fødevarer samt kommende arrangementer. Se eksempel på nyhedsbrevet.

Ønsker du at abonnere på nyheder om de enkelte husdyrgrupper, finder du tilmeldingen nederst på denne side

Besøg forskningscentrene

Kom tæt på forskernes arbejde, vær med til at udføre forsøg selv og se vores mange faciliteter 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.09.2015

Her finder du DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Telefon: 8715 6000

E-mail: dca@au.dk

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1015079041
EAN-nr: 5798000877412
Stedkode: 3622

Formål og medarbejdere

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug blev etableret 1. juli 2011 som følge af en ny struktur på Aarhus Universitet.

DCA er Aarhus Universitets faglige indgang for myndigheder, virksomheder og organisationer, som ønsker rådgivning og samarbejde om fødevarer og jordbrug.

DCA ledes af Niels Halberg.

Mobil: 2963 0093
E-mail: niels.halberg@agrsci.dk

DCAs medarbejdere

Følg DCA på Facebook og Linkedin