Opdateret rapport

10 millioner tons-planen

Øg produktionen af biomasse og reducer samtidig udledningen af drivhusgasser

Myndighedsrådgivning

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at yde myndighedsrådgivning på 13 udvalgte temaområder. På hvert af de 13 områder er universitetet forpligtet til at gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Kontakt og koordinering

Koordinering af DCA's myndighedsrådgivning varetages af:

 

Besøg

Forskningen inden for fødevarer og jordbrug på Aarhus Universitet foregår primært på AU Foulum, AU Flakkebjerg og AU Årslev.

På alle forskningscentre er der mulighed for at komme på besøg og komme tættere på den forskning, der udføres - hvad enten det er i forbindelse med erhvervspraktik, markvandringer eller klassebesøg i regi af Forsker for en dag.

Besøg AU Foulum

Besøg AU Flakkebjerg

Besøg AU Årslev

Nyheder

Mange ton løg ender hvert år med at blive kasseret, fordi det viser sig, at de er blevet syge under lagring. Foto: Colourbox

20.10.2016 | Food

Løg skal sladre om sygdomme

Aarhus Universitet forsker i, hvordan man kan fremme ressourceeffektiviteten i alle led af fødevarekæden. Det sker bl.a. i et stort projekt, hvor forskere og erhverv arbejder sammen om at forhindre, at mange ton løg hvert år må kasseres. Målet er at få løgene til at sladre om deres egne sygdomme, inden det er for sent.

Det er vigtigt at tildele den mængde gødning, der sikrer et optimalt forhold mellem kløver og græs. Foto: Janne Hansen

18.10.2016 | DCA

Kvælstof, kløvergræs, kamera og billedbehandling går op i en højere enhed

Tilførsel af kvælstof til kløvergræsmarker kan reduceres ved hjælp af ny teknologi, der kombinerer kameraer, sensorer, computere og smartphones.

En biomassesatsning alene kan bidrage med den manglende målopfyldelse i EU's Vandrammedirektiv, lyder det fra forskerne. Foto: Jesper Rais

18.10.2016 | DCA

Øg produktionen af biomasse og reducer samtidig udledningen af drivhusgasser

Der er stor interesse for at etablere en bioraffinaderisektor i Danmark. Men det kræver mere biomasse, end det vi producerer i dag. Forskning viser nu, at vi med eksisterende teknologier kan fordoble biomasseproduktionen og samtidig reducere udledningen af drivhusgasser og kvælstof i landbruget markant.

Arrangementer

fre 28 okt
10:00-15:00 | AU Foulum
Ph.d.-forsvar: Nitrifikationshæmmeren 3,4-dimethylpyrazolfosfat (DMPP) har potentiale til at reducere udledningen af lattergas (N2O) efter omlægning af græsmarker
Xianwang Kong fra Institut for Agroøkologi forsvarer sin Ph.d. fredag den 28. oktober i auditoriet på AU Foulum.
tir 01 nov
10:00-15:00 | AU Foulum
Ph.d.-forsvar: Datadrevne modeller for at finde klimaeffekter på afgrødeproduktionen
Behzad Sharif fra Institut for Agroøkologi forsvarer sin ph.d. tirsdag den 1. november i auditoriet på AU Foulum.
tor 03 nov
09:30-20:00 | Landbrugets Hus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Optimer jordens frugtbarhed
Hør om resultaterne fra projektet OptiTill vedrørende jordens frugtbarhed på afslutningsmødet 3. november.
tir 22 nov
09:30-16:00 | Aarhus Universitet, Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C - Preben Hornungstuen.
Seminar om bæredygtig intensivering af planteproduktionen til fødevarer og bioenergi
Bæredygtig intensivering af planteproduktionen er emnet, når projektet BIORESOURCE inviterer til seminar på Aarhus Universitet.
tor 01 dec
10:00-16:00 | Aarhus BSS, Mødelokale 2, Frederik Nielsens vej 4, 8000 Aarhus C
Konference: Markedsføring af wellness i fødevaresektoren
Torsdag 1. december er MAPP Centret vært for en konference om markedsføring af wellness i fødevaresektoren.
ons 02 aug
08:00-16:00 | Aarhus
Food & Ingredients - Sommerskole
Er du interesseret i at opnå viden om de seneste udfordringer og løsninger i forhold til fødevarer - og ønsker du at styrke dit internationale netværk? Brug din sommerferie i Aarhus og få svar på dine spørgsmål, når AU sammen med en række danske aktører afholder sommerskole i 2017.