• DCA Tema

Klima og landbrug

Myndighedsrådgivning

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at yde myndighedsrådgivning på 13 udvalgte temaområder. På hvert af de 13 områder er universitetet forpligtet til at gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Kontakt og koordinering

Koordinering af DCA's myndighedsrådgivning varetages af:

 

Besøg

Forskningen inden for fødevarer og jordbrug på Aarhus Universitet foregår primært på AU Foulum, AU Flakkebjerg og AU Årslev.

På alle forskningscentre er der mulighed for at komme på besøg og komme tættere på den forskning, der udføres - hvad enten det er i forbindelse med erhvervspraktik, markvandringer eller klassebesøg i regi af Forsker for en dag.

Besøg AU Foulum

Besøg AU Flakkebjerg

Besøg AU Årslev

Nyheder

Foto: Janne Hansen

02.12.2016 | Agro

Klimakravene til dansk landbrug kan realiseres

Med en målrettet indsats kan dansk landbrug opfylde EU’s krav til reduktion af klimagasser og samtidig opretholde fødevareproduktionen. Men der skal mere forskning til for at mindske omkostningerne.

Professor Jørgen E. Olesen tvivler på, at målet med 4 per 1000 kan nås. Foto: Jesper Rais

01.12.2016 | Agro

Er fire promille en god ide?

Jorden kan lagre kulstof, hvilket er en vigtig bestanddel af drivhusgassen CO2. Spørgsmålet er, om den danske landbrugsjord kan lagre tilstrækkeligt med kulstof til at nedsætte vores udledning af drivhusgasser væsentligt.

For at komme nærmere ind på, hvor meget lattergas, der udledes fra danske marker, har forskere fra Aarhus Universitet udført målinger af lattergasudledninger direkte på marken ved hjælp af kammerteknik. Foto: Søren O. Petersen

01.12.2016 | Agro

Lattergas sætter et kraftigt klimaaftryk

Lattergas har stor betydning for det samlede klimaaftryk fra dansk landbrug. Derfor er det vigtigt, at man bruger de bedst mulige tal, når man bestemmer, hvor meget der udledes.

Der er mange faktorer, der spiller ind, når mælkens miljøpåvirkning skal beregnes. Foto: Colourbox

01.12.2016 | Agro

Mad og klima hænger uløseligt sammen

Alle vores fødevarer påvirker klimaet. Ved at sætte tal på, hvor stor påvirkning produktionen af hver enkelt fødevare har, kan forskere hjælpe forbrugere og landmænd med at træffe smarte valg.

Arrangementer

tir 06 dec
13:00-16:00 | Institut for Fødevarer, AU-Årslev
Åbent hus i projekter om økologiske æbler og pærer
Åbent hus i projekterne: Robuste sorter af æbler og pærer til økologisk dyrkning og ProtecFruit
fre 09 dec
13:00-15:00 | Bygning 1252, lokale 204, Eduard Biermann Auditorium, Søauditorierne, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C
Ph.d.-forsvar: Analyse og anvendelse af et naturligt mutagen for bedre indsigt i plante-mikrobe interaktioner
Terry Mun fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag 9. december.
fre 09 dec
13:00-17:00 | Mødelokale M2, Aarhus Universitet, Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Ph.d.-forsvar: Oprensning af kartoffelprotein og karakterisering af fødevarerelaterede funktionelle egenskabe
Jesper Malling Schmidt fra Institut for Fødevarer forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag 9. december i mødelokale 2 på AU Foulum.
tir 13 dec
11:00-15:00 | Auditoriet, Blichers Allé 20, Århus Universitet, Foulum, 8830 Tjele
Ph.d.-forsvar: Detaljeret karakterisering af tarmkanalens mikrobiota hos smågrise – tilegnelse af viden om, hvorledes tarmsundhed og robusthed kan manipuleres
Ann-Sofie Riis Poulsen fra Institut for Husdyrvidenskab forsvarer sin ph.d. tirsdag 13. december.