Pelsdyrerhvervet mødes på AU Foulum tirsdag 15. september

Temadag om mink

Nyheder

Risikoen for ornelugt kan mindskes ved lavere slagtevægt og mindre tilsvining af dyrene.

04.09.2015 | Anis

Lavere slagtevægt og mindre tilsvining kan mindske ornelugt

En lavere slagtevægt samt mindre grad af tilsvining af dyrene med gødning kan nedsætte risikoen for ornelugt hos økologiske hangrise. Det viser et nyligt afsluttet ph.d.-projekt ved Aarhus Universitet, der har undersøgt tiltag der kan bidrage til et overordnet koncept for produktion af økologiske hangrise.

Der bør altid være fokus på kuldstørrelsen, når man fodrer diegivende søer og overvej at give de højtydende søer supplerende tilskud af protein. Fotos: Anders Trærup, AU

04.09.2015 | Anis

Kuldstørrelsen har afgørende betydning for soens produktion af råmælk

Det er vigtigt at have fokus på kuldstørrelsen ved fodring af diegivende søer. Kuldstørrelsen har nemlig afgørende indflydelse på soens behov for protein og aminosyrer og dermed mælkeproduktionen. Men nu har forskere også slået fast, at en høj kuldstørrelse øger råmælksproduktionen.

Et nyt notat uddyber virkemiddelkatalogets beskrivelse af de usikkerheder, der er i effektestimaterne.

03.09.2015 | DCA

Notat: Effekt af randzoner på drænede arealer

NaturErhvervstyrelsen har bedt forskere fra AU om at svare på spørgsmål om kvælstofeffekten af randzonerne. Svarene kan findes i et nyt notat, som netop er fremsendt til styrelsen.

31.08.2015 | DCA

Åbent Landbrug på AU Foulum

Vil du opleve et moderne landbrug på tæt hold og se nærmere på et helt nyt anlæg, der kan omdanne græs til olie? Så sæt kryds i kalenderen søndag 20. september. Her slår Aarhus Universitet i Foulum dørene op i forbindelse med Åbent Landbrug.

Næringsværdien af alternative fodermidler til svin kan forbedres med en kombination af enzymtilsætning og fermentering. Det er især fordøjeligheden af fiber og fosfor, der forbedres.  Foto: Janne Hansen

28.08.2015 | Anis

Fiber- og fosforfordøjelighed forbedres med fermentering og enzymer

En kombination af enzymtilsætning og fermentering øger næringsværdien af alternative fodermidler til grise. Det er især fordøjeligheden af fiber og fosfor, der forbedres.

Arrangementer

fre 04 sep
13:00-17:00 | Tangkrogen i Aarhus
Food Festival 2015
Dørene åbnes igen i år for Food Festival på Tangkrogen i Århus.
man 07 sep
09:00-17:00 | University of Hohenheim, Stuttgart, Tyskland
Konference om flerårige græsarter
På konferencen 'Perennial Biomass Crops for a Resource Constrained World' kan du høre mere om Aarhus Universitets forskningsresultater vedrørende biomasse.
tir 08 sep
12:30-18:00 | AU Foulum
Ph.d.-forsvar: Hvordan måler man naturens bidrag til vores trivsel og velfærd?
Grace Turner fra Institut for Agroøkologi forsvarer sin ph.d. torsdag den 8. september i auditoriet på AU Foulum.
tor 10 sep
10:00-15:00 | AU Foulum
Ph.d.-forsvar: Brug af ”X-ray Computed Tomography” til at forstå flow og transport i strukturerede jorder
Sheela Katuwal fra Institut for Agroøkologi forsvarer torsdag den 10. september sin ph.d. i auditoriet på AU Foulum.
fre 11 sep
13:00-18:00 | Aarhus
Ph.d.-forsvar: Mælke-post – på vej mod forståelsen af celle-snak fra mor til spædbarn
Kristine Blans fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik forsvarer sin ph.d. fredag den 11. september i bygning 1252, lokale 204, Eduard Biermann Auditorium, Søauditorierne, Aarhus.
tir 15 sep
11:30-15:00 | AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Temadag om mink
Minken er i centrum, når forskere, avlere, konsulenter, dyrlæger og andre med interesse for pelsdyrerhvervet mødes til Temadag om mink på AU Foulum.

Seneste publikation fra DCA

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1993/94-2013/14

DCA rapport nr. 63Tilmelding til nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra DCA udsendes ugentligt og orienterer om forskning i jordbrug og fødevarer samt kommende arrangementer. Se eksempel på nyhedsbrevet.

Ønsker du at abonnere på nyheder om de enkelte husdyrgrupper, finder du tilmeldingen nederst på denne side

Besøg forskningscentrene

Kom tæt på forskernes arbejde, vær med til at udføre forsøg selv og se vores mange faciliteter 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.09.2015

Her finder du DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Telefon: 8715 6000

E-mail: dca@au.dk

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1015079041
EAN-nr: 5798000877412
Stedkode: 3622

Formål og medarbejdere

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug blev etableret 1. juli 2011 som følge af en ny struktur på Aarhus Universitet.

DCA er Aarhus Universitets faglige indgang for myndigheder, virksomheder og organisationer, som ønsker rådgivning og samarbejde om fødevarer og jordbrug.

DCA ledes af Niels Halberg.

Mobil: 2963 0093
E-mail: niels.halberg@agrsci.dk

DCAs medarbejdere

Følg DCA på Facebook og Linkedin