Myndighedsrådgivning

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at yde myndighedsrådgivning på 13 udvalgte temaområder. På hvert af de 13 områder er universitetet forpligtet til at gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Kontakt og koordinering

Koordinering af DCA's myndighedsrådgivning varetages af:

Seniorforsker Susanne Elmholt
Specialkonsulent Klaus Horsted

Erhvervssamarbejde

Besøg

Forskningen inden for fødevarer og jordbrug på Aarhus Universitet foregår primært på AU Foulum, AU Flakkebjerg og AU Årslev.

På alle forskningscentre er der mulighed for at komme på besøg og komme tættere på den forskning, der udføres - hvad enten det er i forbindelse med erhvervspraktik, markvandringer eller klassebesøg i regi af Forsker for en dag.

Besøg AU Foulum

Besøg AU Flakkebjerg

Besøg AU Årslev

Nyheder

Klimaforandringerne har stor indvirkning på grønlandske forhold, herunder landbruget. Foto: Colourbox

13.05.2016 | DCA

Hvordan spiller grønlandsk landbrug sammen med klimaforandringerne?

Aarhus Universitet er med i et nyt projekt, der skal tilpasse landbruget i Grønland til fremtidens klima.

På Rodens Dag får du mulighed for at se nærmere på fire meter høje rodtårne, hvorfra rodvæksten af forskellige afgrøder kan følges langt ned i jordlaget.

13.05.2016 | Temadag

Rodens dag – gå i dybden med rødderne

Hvad foregår der i de dybe jordlag? Det kan du få svar på, når projektet Deep Frontier byder velkommen til Rodens Dag 3. juni på Højbakkegård.

Ny viden og anbefalinger på vej til mælkproducenter og deres ansatte om brugen af sygebokse til halte køer. Foto: Katrine K. Fogsgaard.

13.05.2016 | Anis

Er sygeboksen til gavn for den halte ko? Nyt projekt søger forsøgsværter

Et nyt projekt vil undersøge, om sygeboksen hjælper koen til at blive hurtigere rask og om det efterfølgende påvirker koens sundhed, produktion eller reproduktion.

Biochar har været afprøvet i lysimeterforsøg på Askov Forsøgsstation. Foto: Henning Thomsen

13.05.2016 | DCA

Biochar på dagsordenen i Askov

Der er gratis demonstration af markforsøgene med biochar på Askov Forsøgsstation og præsentation af praktiske erfaringer og forsøgsresultater.

For at styrke indsatsen omkring forebyggelse og heling af mavesår, uden at den kompromitterer foderudnyttelsen, er der behov for mere viden om patogenesen af mavesår. Arkivfoto

02.05.2016 | Anis

Behov for styrket indsats mod mavesår hos slagtesvin

Et nyligt afsluttet forskningsprojekt har set på landmandens muligheder for at identificere mavesår i svinebesætningen og undersøgt, om tilsætning af hamp i foderet kan afhjælpe problemet. Resultaterne viser, at melfoder synes at være den bedste strategi, hvis man vil forebygge mavesår hos grise.

Arrangementer

tor 26 maj
09:30-15:30 | AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Workshop: Bæredygtigt foderprotein fra lokalproducerede grønne biomasser
Få indblik i produktionen af protein fra grønne afgrøder og hør mere om, hvordan udviklingen tegner sig, når der er workshop på AU Foulum.
fre 03 jun
10:00-15:00 | Højbakkegård Allé 30, 2630 Taastrup
Rodens Dag - gå i dybden med rødderne
DeepFrontier byder velkommen til Rodens Dag d. 3. juni på Højbakkegård. Vi ved en del om, hvordan jord og planter interagerer i 0-1 meters dybde. Men foregår der noget længere nede?
man 13 jun
10:00-14:00 | Askov Forsøgsstation, Vejenvej 55, 6600 Vejen
Demonstration af markforsøg med biochar
Mandag 13. juni er der demonstration af markforsøg med biochar på Askov Forsøgsstation. Ud over markforsøg byder dagen på enkelte faglige oplæg.
søn 26 jun
12:00-16:00 | Aarhus
International Conference of Agricultural engineering
Den næste AgEng konference afholdes i Aarhus i juni 2016.
ons 14 sep
13:00-18:00 | AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, DK
Kick-off møde i FACCE SURPLUS
De udvalgte projekter i det europæiske ERA-NET FACCE SURPLUS bliver præsenteret på AU Foulum, hvor der også arrangeres netværksmøder for andre platforme og projekter med relation til den biobaserede produktion.

Seneste DCA-rapport

Biogas Taskforce - Uvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark

DCA-rapport nr. 77

Tilmelding til nyhedsbrev


Nyhedsbrevet fra DCA udsendes hver anden uge og orienterer om forskning i jordbrug og fødevarer samt kommende arrangementer. Se eksempel på nyhedsbrevet.

Ønsker du at abonnere på nyheder om de enkelte husdyrgrupper, finder du tilmeldingen nederst på denne side
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.05.2016