Myndighedsrådgivning

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at yde myndighedsrådgivning på 13 udvalgte temaområder. På hvert af de 13 områder er universitetet forpligtet til at gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Kontakt og koordinering

Koordinering af DCA's myndighedsrådgivning varetages af:

Seniorforsker Susanne Elmholt
Specialkonsulent Klaus Horsted

Erhvervssamarbejde

Besøg

Forskningen inden for fødevarer og jordbrug på Aarhus Universitet foregår primært på AU Foulum, AU Flakkebjerg og AU Årslev.

På alle forskningscentre er der mulighed for at komme på besøg og komme tættere på den forskning, der udføres - hvad enten det er i forbindelse med erhvervspraktik, markvandringer eller klassebesøg i regi af Forsker for en dag.

Besøg AU Foulum

Besøg AU Flakkebjerg

Besøg AU Årslev

Nyheder

Kartoffelplanter yder bedst under kølige forhold. Foto: Janne Hansen

18.07.2016 | DCA

Kartofler skal ikke bage i kartoffelmarken

Hvis man er en kartoffelplante, kan en varm sommer også blive for meget af det gode. Nye undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem stigende temperatur og faldende udbytte.

07.07.2016 | DCA

Internationalt seminar om bioraffinering på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet i Foulum er 14. og 15. september 2016 vært for et internationalt bioraffineringsseminar og en partnering workshop med det formål at etablere nye europæiske konsortier til samarbejde inden for bioraffinering og fødevareproduktion.

07.07.2016 | DCA

Østjysk fødevareekspertise markedsføres internationalt

12 østjyske kommuner sætter i fællesskab turbo på den internationale markedsføring for at tiltrække investorer, samarbejdspartnere og arbejdskraft til de østjyske fødevareproducenter. Aarhus Universitet er en vigtig partner i dette fremstød, da det innovative miljø omkring universitets fødevareforskning tiltrækker videnstunge virksomheder.

Agro Food Park bygger videre på stolte danske traditioner for tillidsfuldt samarbejde mellem stærke parter i dansk landbrug og fødevareindustri. Foto: Agro Food Park

04.07.2016 | DCA

Fødevareforskningen får kontor i Agro Food Park

Aarhus Universitet (AU) har åbnet et kontor i Agro Food Park, hvilket skaber nye muligheder for samarbejde mellem fødevarevirksomheder og fødevareforskere.

Fra naturens side er modermælk det bedste eksempel, vi har, på skræddersyet kost. Foto: Colourbox

04.07.2016 | Food

Ny forskningsmetode giver banebrydende indsigt i modermælk til for tidligt fødte

Der er forskel på modermælk fra kvinder, der føder for tidligt og kvinder, der føder ved termin. Men en ny forskningmetode har vist, at forskellen udlignes efter ganske få uger. Det kan have betydning for for tidligt fødte børn, der har andre og mere specielle ernæringsmæssige behov sammenlignet med børn født til termin.

Arrangementer

ons 17 aug
14:00-16:30 | Pometet, Agrovej 1, 2630 Taastrup
Temaeftermiddag om Naturlig bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i økologiske æbler
Hør og se mere om resultater fra projekterne EcoOrchard og ProtecFruit.
ons 14 sep
13:00-18:00 | AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, DK
Internationalt seminar om bioraffinering
Aarhus Universitet i Foulum er 14. og 15. september 2016 vært for et internationalt bioraffineringsseminar og en partnering workshop med det formål at etablere nye europæiske konsortier til samarbejde inden for bioraffinering og fødevareproduktion.
tir 20 sep
08:00-16:00 | AU Foulum
Temadag om mink
Husk årets temadag om mink den 20. septembr 2016 i Foulum

Seneste DCA-rapport

Holdbarhedsmærkninger på fødevarer

DCA-rapport nr. 78

Tilmelding til nyhedsbrev


Nyhedsbrevet fra DCA udsendes hver anden uge og orienterer om forskning i jordbrug og fødevarer samt kommende arrangementer. Se eksempel på nyhedsbrevet.

Ønsker du at abonnere på nyheder om de enkelte husdyrgrupper, finder du tilmeldingen nederst på denne side
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 07.07.2016