Myndighedsbetjening

Fødevare- og landbrugspakke

Myndighedsrådgivning

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at yde myndighedsrådgivning på 13 udvalgte temaområder. På hvert af de 13 områder er universitetet forpligtet til at gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Kontakt og koordinering

Koordinering af DCA's myndighedsrådgivning varetages af:

Seniorforsker Susanne Elmholt
Specialkonsulent Klaus Horsted
Specialkonsulent Rikke Christina Flinterup

Besøg

Forskningen inden for fødevarer og jordbrug på Aarhus Universitet foregår primært på AU Foulum, AU Flakkebjerg og AU Årslev.

På alle forskningscentre er der mulighed for at komme på besøg og komme tættere på den forskning, der udføres - hvad enten det er i forbindelse med erhvervspraktik, markvandringer eller klassebesøg i regi af Forsker for en dag.

Besøg AU Foulum

Besøg AU Flakkebjerg

Besøg AU Årslev

Nyheder

09.02.2016 | DCA

Notat om faglig dialog mellem Aarhus Universitet og SEGES

Der har på det seneste været rejst spørgsmål om, hvordan forskerne ved DCE og DCA, Aarhus Universitet, har rådgivet Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til landbrugets kvælstofudledning.

Hanne C. Bertram har en hæderfuld forskerkarriere bag sig – og blev som blot 30-årig tildelt Det Frie Forskningsråds Eliteforskerpris. Siden har hun bl.a. modtaget Danisco Prisen og er blandt de mest citerede og publicerede forskere på sit felt. Foto: Lars Kruse/AU

25.01.2016 | Food

Eliteforsker bliver professor ved Institut for Fødevarer

Hanne Christine Bertram er ansat som professor i fødevaremetabolomics ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet.

Et nyt projekt skal undersøge, om tilsætningen af økologisk oregano til kvægfoder kan reducere produktionen af metan i koens vom. Foto: AU

22.01.2016 | Food

Oregano skal få køer til at bøvse mindre metan

Et nyt forskningsprojekt har som mål at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 procent. Det er ikke alene til gavn for miljøet, men vil også være en gevinst for planteavlere og mælkeproducenter.

21.01.2016 | Navne

Molekylærbiolog udvalgt som modtager af Villum Kann Rasmussens årslegat

Professor Jens Stougaard modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat 2016 som en anerkendelse for sin forskning inden for plantebiologi.

Over 92 procent af danskerne kan finde ud af at koge et æg, mens det er under hver 10., der har prøvet kræfter med hjemmelavet sushi eller kogt en fiskesuppe fra bunden. Foto: Colourbox

21.01.2016 | DCA

Danskernes køkkenkompetencer kortlagt

Vores viden om fødevarer og evner i køkkenet afhænger i høj grad af vores indkomst og af, om vi har hjemmeboende børn. Det viser en undersøgelse foretaget af MAPP Centret ved Aarhus Universitet.

Arrangementer

tor 11 feb
18:00-21:00 | AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Offentligt foredrag om mennesket
Torsdag 11. februar gæster professor Peter Teglberg Madsen AU Foulum og holder foredraget "Menneskedyret homo sapiens: Hvad, hvorfra, hvordan og hvorfor?"
fre 12 feb
10:00-15:00 | AU Foulum, Blichers Allé 20, Tjele
Ph.d.-forsvar: Mikrostruktur og tekstur af fedt – forbedring af forbrugeroplevelsen af fedtrige fødevarer
Sandra Beyer Gregersen fra Institut for Fødevarer forsvarer sin ph.d. fredag den 12. februar i mødelokale M2 på AU Foulum
fre 12 feb
10:00-15:00 | Aarhus
Ph.d.-forsvar: Funktionelle undersøgelser af beskyttende immunitet induceret ved DNA vaccination af regnbueørreder mod en smitsom virussygdom.
Dagoberto Sepulveda fra Institut for Husdyrvidenskab forsvarer sin ph.d. fredag den 12. februar kl. 10 I Bygning 5250, lokale 2.28, Hangøvej 2, Aarhus
fre 12 feb
11:00-16:00 | Silkeborg
Ph.d.-forsvar: Træflis fjerner nitrat! En undersøgelse af nitratfjernelse, drivhusgasproduktion og stoftransport i reaktive drænfiltre.
Jacob Bruun fra Institut for Agroøkologi forsvarer sin ph.d. fredag den 12. februar I rum D2.04, Vejlsøvej 25, Silkeborg.
man 22 feb
10:00-16:00 | Køge, Horsens, Flakkebjerg m.fl.
Kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinte
Institut for Agroøkologi inviterer i uge otte og ni til kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.
man 29 feb
00:00-00:00 | Herning, Danmark
Kvægkongres 2016
Kvægkongres afholdes den 29.februar + 1. marts 2016. Husk tilmelding til Kvægkongres fra og med den 5. februar.

Seneste DCA-rapport

Kvalitetsindeks 2015 – et instrument til kortlægning af fødevare-forbrugernes kvalitetsopfattelser

DCA-rapport nr. 69

Tilmelding til nyhedsbrev


Nyhedsbrevet fra DCA udsendes hver anden uge og orienterer om forskning i jordbrug og fødevarer samt kommende arrangementer. Se eksempel på nyhedsbrevet.

Ønsker du at abonnere på nyheder om de enkelte husdyrgrupper, finder du tilmeldingen nederst på denne side
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.02.2016

Her finder du DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Telefon: 8715 6000

E-mail: dca@au.dk

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1015079041
EAN-nr: 5798000877412
Stedkode: 3622

Formål og medarbejdere

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug blev etableret 1. juli 2011 som følge af en ny struktur på Aarhus Universitet.

DCA er Aarhus Universitets faglige indgang for myndigheder, virksomheder og organisationer, som ønsker rådgivning og samarbejde om fødevarer og jordbrug.

DCA ledes af Niels Halberg.

Mobil: 2963 0093
E-mail: niels.halberg@agrsci.dk

DCAs medarbejdere

Følg DCA på Facebook og Linkedin