• Tema

Institut for Fødevarer styrker dansk fødevareklynge

Nyheder

Det er bydende nødvendigt at være på forkant med en hurtig og effektiv diagnosticering af nye racer af specielt gul-  og sortrust i hvede, som er Europas største landbrugsafgrøde. Foto: Mogens Støvring Hovmøller.

25.05.2018 | Agro

Europas hvede skal beskyttes mod rust

Et europæisk forskningsprojekt vil udvikle et nyt varslingssystem til at beskytte hvede mod nye racer af rust.

Sådybden, som kan styres mere præcist ved hjælp af ny teknologi, har stor betydning for frøets spireevne og plantens vækstmuligheder. Den ønskede placering er den til venstre. Illustration: Agrointelli

25.05.2018 | Agro

Landmænd kan passe godt på jorden ved hjælp af moderne teknologi

En system-orienterede og teknologisk tilgang til jordbrugsproduktionen kan understøtte, at den udvikles bæredygtigt og bidrager til en sikker fødevareforsyning i samspil med miljø og klima.

Ph.d.-studerende Atefeh Berenjian (t.v.) og bachelorstuderende Maud van der Brand vejer slagtekyllinger som led i undersøgelse af kyllingernes gangegenskaber. I baggrunden bliver kyllingernes gangegenskaber evalueret. Foto: Anja Brinch Riber

19.05.2018 | DCA

Hvorfor går nogle slagtekyllinger dårligt og hvad betyder det for dem?

Forskere fra Aarhus Universitet er blandt de første til at fokusere på årsager og effekt af unormal gang, der ikke betegnes som decideret halthed, hos konventionelle slagtekyllinger.

Arrangementer

tir 12 jun
09:00-16:30 | Dronninglund Slot
Praktikerdag: Økologisk svineproduktion - robuste dyr i robuste systemer
Hør om dugfriske resultater, få inspiration til konkrete tiltag og bidrag med ideer på praktikerdag ved Dronninglund Slot.
ons 13 jun
09:30-16:30 | Dronninglund Slot
Forskningsseminar: Organic Pig Production
Pig health and welfare in eco-efficient oraganic systems
tor 14 jun
09:00-16:00 | Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse
Konference: Kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Der præsenteres resultater fra undersøgelser af, hvordan målinger af kvælstofudledning på bedriftsniveau eventuelt kan indgå som en tilvalgsmulighed i en fremtidig kvælstofregulering.
tor 14 jun
16:00-18:00 | Gyldenholm Gods, Gyldenholmvej 6, 4200 Slagelse
Indvielse af minivådområde med filtermatrice pilot- og testanlæg
For at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet skal der bruges en række virkemidler både på landmandens marker og udenfor dyrkningsfladen. Nogle af virkemidlerne udenfor dyrkningsfladen kræver nærmere undersøgelse og dokumentation, før de rulles ud som gangbare, økonomiske løsninger. En af disse virkemidler er minivådområder med filtermatrice (MMM-anlæg).