DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - Aarhus Universitet

BIORAF - nyt forskningsinitiativ

  • BIORAF omhandler dele af AU's aktiviteter inden for den biobaserede økonomi
    - herunder BioBase, der er et forskningsinitiativ til 45 mio. kr. og omfatter fire
    forskningsplatforme.
  • Læs mere om BIORAF

Nyheder

Forskere fra hele verden kommer til København for at blive opdateret på den seneste viden inden for husdyrforskning. Foto: Jesper Rais

17.07.2014 | DCA

Husdyrforskning på dagsordenen i København

Forskere fra flere end 40 lande kommer til den internationale kongres om husdyrforskning, EAAP 2014, i København sidst i august. Aarhus Universitet er arrangør af den store kongres i samarbejde med Københavns Universitet og Videncentret for Landbrug.

Soens ernæring før faring kan påvirke chancerne for overlevelse af  hendes nyfødte grise. Foto: Janne Hansen

14.07.2014 | DCA

Soens ernæring kan påvirke pattegrisens overlevelse

Soens ernæring sidst i drægtigheden påvirker produktionen af råmælk og til en vis grad råmælkens sammensætning. Derimod synes mælkeydelsen og tidspunktet for, hvornår mælkeproduktionen begynder, ikke at være påvirket af soens ernæring i denne periode.

Lokale bier klarer sig bedre end importerede bier. Det fastslår forskere fra Aarhus Universitet. Foto: Per Kryger

14.07.2014 | DCA

Bedst for bier at være hjemmefødninger

Honningbier med rødder i det lokale miljø klarer sig markant bedre i kampen for at overleve end importerede honningbier fra fremmede miljøer.

Genetikken for flere kvægracer er nu beskrevet i hidtil uset detaljeringsgrad. Foto: Colourbox

14.07.2014 | DCA

Kvægets kode knækket ned til mindste detalje

Variationen i kvægets genom er nu kortlagt i en hidtil uhørt detaljeringsgrad. Det er et kvantespring inden for forskning i kvægets genetik og kvægets historie.

10.07.2014 | DCA

Aarhus Universitet med i nyt dansk ingredienscenter

Det nyetablerede Nationalt IngrediensCenter, NIC, som er et nationalt samarbejde mellem virksomheder, universiteter og brancheorganisationer, indvies til september i København. Institut for Fødevarer koordinerer de faglige bidrag fra Aarhus Universitet.

Arrangementer

tor 31 jul
10:00-14:00 | Auditoriet, AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse
Kan priming mod miljømæssige begrænsninger øge stresstolerancen hos hvede ?
Ph.d.-forsvar, torsdag den 31. juli 2014. Xiao Wang.
tor 07 aug
08:00-16:00 | Vingsted-centeret, Vejle
ISES 2014
Den 10. internationale Equitation science conference finder sted 7. til 9. august på Vingsted-centeret. Aarhus Universitet er arrangører af konferencen.
man 11 aug
09:00-17:00 | Aarhus
Ph.d.-kursus: Introduktion til multivariat dataanalyse (kemometri)
Ph.d.-kurset i kemometri af holdes i dagene 4.-8., 11.-15. og 21. august 2014 i Aarhus. Tilmeldingsfrist er 1. juli.
tor 21 aug
10:00-13:00 | Harndrup
Lær nyt om økologisk æbledyrkning - Harndrup
Tag med på plantagevandringer og hør om de nyeste erfaringer fra forsøg og dyrkning af økologiske æbler
tor 21 aug
13:30-16:30 | Årslev
Lær nyt om økologisk æbledyrkning - Årslev
Tag med på plantagevandringer og hør om de nyeste erfaringer fra forsøg og dyrkning af økologiske æbler
man 25 aug
08:00-16:00 | København
EAAP 2014
European Federation of Animal Science holder sin 65. årlige kongres i København fra 25. til 29. august. Aarhus Universitet er medarrangør af kongressen, der forventes at samle omkring 1300 delegerede fra 40 lande.

Seneste publikation fra DCA

Gødskning gennem 120 år - De langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation: 1894-2014
DCA rapport, nr. 43, 2014

Perspektiv - årsberetning 2013

DCA årsberetning 2013

Video om aktuel forskning


Tilmelding til nyhedsbrev

Nyhedsbrevet fra DCA udsendes ugentligt og orienterer om forskning i jordbrug og fødevarer samt kommende arrangementer. Se eksempel på nyhedsbrevet.Besøg forskningscentrene

Kom tæt på forskernes arbejde, vær med til at udføre forsøg selv og se vores mange faciliteter. Kort sagt - besøg fødevare- og jordbrugsforskningen ved Aarhus Universitet.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.07.2014

Her finder du DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Telefon: 8715 6000

E-mail: dca@au.dk

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1015079041
EAN-nr: 5798000877412
Stedkode: 3622

Formål og medarbejdere

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug blev etableret 1. juli 2011 som følge af en ny struktur på Aarhus Universitet.

DCA er Aarhus Universitets faglige indgang for myndigheder, virksomheder og organisationer, som ønsker rådgivning og samarbejde om fødevarer og jordbrug.

DCA ledes af Niels Halberg.

Mobil: 2963 0093
E-mail: niels.halberg@agrsci.dk

DCAs medarbejdere

Institutter med fødevare- og jordbrugsforskning på AU

Fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet foregår primært på følgende institutter:

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk