Aarhus University Seal

Webinar: Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug

Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 25. maj kl. 12:30-15:00, når forskerne bag Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug fortæller om resultaterne i et afslutningsseminar. Seminaret afholdes som et online webinar i samarbejde med Landbrugsstyrelsen.

Photo: Colourbox.com

Info about event

Time

Thursday 25 May 2023,  at 12:30 - 15:00

I forbindelse med leverance af den samlede vidensyntese om klimatilpasning og landbrug fra Aarhus Universitet, ønsker Landbrugsstyrelsen at invitere alle interessenter til et afslutningsseminar, hvor videnssyntesen belyser klimaforandringernes konsekvens for dansk landbrug, samt mulige tilpasningsstrategier, der kan gøre landbruget mere robust. Afslutningsseminaret afholdes som webinar d. 25. maj 2023 kl. 12.30-15.00.

Program
12.30 –12.40 Velkomst v. moderator Line Maj Stranges, Landbrugsstyrelsen (LBST)
12.40 –12.50 Klimaforandringerne i Danmark over tid ved Jørgen E. Olesen 
12.50 –13:00 Spørgsmål

Klimaforandringernes påvirkning af dansk landbrug 
13.00 – 13.10  Planteproduktion og skadegørere v. Lise Nistrup 
13.10 – 13.20  Husdyrproduktion v. Jan Tind Sørensen 
13.20 – 13.30  Klima- og miljøeffekter v. Rasmus Ejrnæs
13.30 – 13.40  Spørgesession 

13.40-13.55  Pause

Klimatilpasning
13.55 – 14.05  Tiltag for planteavl v. Henrik Brinch-Pedersen
14.05 – 14.15  Tiltag for husdyrproduktion v. Christian Friis Børsting
14.15 -14.25  Tiltag for klimarobust jord v. Lars Juhl Munkholm 
14.25- 14.35  Spørgesession

14.35 – 14.45  Vidensbehov og europæiske klimaændringer v. Mathias Neumann Andersen
14.45 – 15.00  Spørgsmål og afrunding v. Line Maj Stranges (LBST)

Webinaret er gratis, men kræver tilmelding

Download programmet her

Bemærk venligst, at webinaret vil blive optaget. Optagelserne vil kun blive brugt i sammenhænge relateret til DCA.