Aarhus University Seal

Stor interesse for EU-midler til jordsundhed

70% af Europas jord er i en kritisk forfatning. Derfor kan jordbrugsaktører få del i 357 EU-millioner til nye Living Lab-initiativer, der skal forbedre jordkvaliteten. Og tilslutningen fra branchen var stor, da Aarhus Universitet holdt Living Lab-informations- og matchmaking-arrangement

Photo: DCA

Test af skovlandbrug, undersøgelse af dyrkningsmetoders betydning for jordsundhed, innovation indenfor øget dyrkning og anvendelse af græs og nye flerårige afgrøder. Det var nogle af de mange ideer som de mange fremmødte til Living Labs-opstartsarrangement fra landbrugets organisationer, virksomheder, universiteter og myndigheder i Danmark kunne tænke sig at arbejde med i Living Labs. I et Living Lab skal forskellige jordbrugsaktører samarbejde om innovative eller eksperimentelle projekter, der kan hæve jordkvaliteten og sikre jordenes sundhed på langt sigt. EU-initiativet Nati00ns, der styres af Aarhus Universitet, skal understøtte Soil Missions mål om at etablere 100 Living Labs i Europa over de næste 5-10 år. Til det har EU afsat 357 millioner kroner, hvoraf første portion kan søges til september.

Vi tænker normalt på dyrkningsjorden som den ressource, der sikrer os afgrøder til foder og mad samt fiber og træ. Men sund jord har også høj biodiversitet og filtrerer regnvandet, recirkulerer næringsstoffer, binder kulstof og holder på vand, når det kommer i store mængder. Er jordkvaliteten lav, kan det derfor give problemer både for den enkelte jordbruger og for hele økosystemet. I branchen har man talt om disse problemer i mange år, men det har ikke været almindeligt kendt.

”I mange år har vi i den bredere offentlighed ikke talt ret meget om betydningen af jordens kvalitet, eller hvordan vi passer på den. Derfor er det vigtigt, at de store udfordringer vi har med at sikre og vedligeholde jordens sundhed, nu er blevet anerkendt på højeste niveau i Europa, og at der er blevet afsat penge og igangsat satsningen EU Soil Mission, og herunder Living Labs,” sagde Niels Hallberg, centerchef for DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug under Aarhus Universitet til de fremmødte.

Masser af engagement
Omdrejningspunkt for Living Labs vil være konkrete problemer i jordbrugssektoren - både landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse i f.eks. byer og tidligere industriområder, og Living Labs skal i sidste ende gerne gavne den enkelte jordbruger, der er med i projektet, fortalte Torsten Rødel Berg, seniorforsker på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, og tilføjede:

”Living Lab-projekter skal tage udgangspunkt i konkrete problemer og skal indeholde elementer af forskning og innovation, vidensudveksling og skal foregå i samskabelse mellem forskellige aktører, der for eksempel kan være landmænd, landbrugsorganisationer, forskningsinstitutioner og  myndigheder”.

”Aarhus Universitet, som administrerer Nati00ns, kan agere fødselshjælper for Living Lab-projekter. Initiativerne og projektideerne skal komme fra aktører i branchen og Nati00ns hjælper meget gerne med vejledning om ansøgningsprocessen og med at finde potentielle partnere i og uden for landets grænser ved hjælp af rådgivende samtaler og onlineværktøjer” fortalte Kasper Krabbe, fra projektgruppen i Nati00ns-iniativet på Aarhus Universitet.

Herefter diskuterede de fremmødte deres mange ideer og potentielle emner for Living Labs. Stemningen var god, der blev diskuteret livligt, forbindelser blev skabt mellem folk med samme interesser, e-mailadresser udvekslet og deltagerne vil fortsætte dialogen efterfølgende og forhåbentlig indsende ansøgninger til Living Lab-puljen, der har deadline 20. september 2023.


Du kan stadig nå at være med!

Nati00ns hjemmeside kan du læse mere om Living Labs, tilmelde dig kommende webinarer og matchmaking-sessioner med andre aktører i Europa, der kan klæde dig på til at ansøge om del af Living Lab-midlerne.

Og tilmelder du dig DCA’s nyhedsbrev får du besked, når videooptagelserne fra dette informations- og matchmaking-arrangement bliver tilgængelige online.