Aarhus University Seal

Nyt stort projekt kobler plantebaserede fødevarer og madspild for at styrke Danmark i den grønne omstilling

Et nyt og banebrydende forskningsprojekt skal være med til at sætte Danmark på verdenskortet i et grønt, plantebaseret væksteventyr. Det unikke projekt samler ikke mindre end 15 aktører fra fødevarebranchen, samt tre ledende, danske universiteter - og professor Jessica Aschemann-Witzel fra MAPP Centret på Aarhus Universitet skal koordinere forskningsindsatsen. Projektet har netop modtaget en bevilling fra Innovationsfonden på 8,4 millioner kroner.

Forbrugeradfærd, plantebaserede fødevarer og reduktion af madspild sammen i et fælles projekt under koordinering af MAPP Centret, Aarhus Universitet. Foto: Colourbox.

15 aktører fra fødevarebranchen og tre ledende, danske universiteter er gået sammen om et nyt og banebrydende forskningsprojekt, der skal være med til at sætte Danmark på verdenskortet i et grønt, plantebaseret væksteventyr. Det sker med en bevilling på 8,4 millioner fra Innovationsfonden.

Det unikke projekt koordineres af professor Jessica Aschemann-Witzel fra MAPP Centret på Aarhus Universitet:

- Fødevarer bidrager til 20-35 % af verdens drivhusgasudledninger. Den bedste løsning fra forbrugernes side er en omstilling til en mere planterig kost - men også en reduktion af madspild. På verdensplan vurderes det nemlig, at madspildet på tværs af landbrug, fødevareproduktion og husholdninger tegner sig for cirka 8–10 % af den samlede menneskeskabte udledning af klimagasser, fortæller hun og tilføjer:

- Det nye projekt er baseret på en såkaldt fødevaresystemtilgang, der har et holistisk syn på den grønne omstilling. For eksempel kobler vi to områder, som ellers ikke bliver sammentænkt på trods af, at der findes store synergieffekter - og så samler projektet både iværksættere, store virksomheder og interesseorganisationer i en fælles indsats.

Forbrugerne skal med på rejsen

Projektet hviler blandt andet på undersøgelser af forbrugeropfattelser og -adfærd, men også på interventioner og nudging, hvor forskellige potentielt adfærdsændrende metoder afprøves i praksis:

- Den grønne omstilling kan ikke nås uden forbrugerne er med på rejsen. Tekniske innovationer kan ikke slå igennem, hvis forbrugerne ikke er åbne over for nye produkter og en ny adfærd i hverdagen, understreger Jessica Aschemann-Witzel.

Projektet skal dermed være med til at opklare, hvordan Danmark kan styrke og udbrede omstillingen til en mere planterig kost, mindre madspild og grøn fødevareinnovation, der kan understøtte den bæredygtige udvikling. Men målet er også, at eksporten klædes på, så Danmark kan indtage en førerposition i en sektor med enormt store fremtidsmuligheder. Resultaterne af projektet skal bidrage til at udvikle markedet for planterig kost, plantebaserede produkter og idéer der kan reducere madspild – som for eksempel anvendelse af spildprodukter fra fødevareproduktionen.

 

Om projektet
Samarbejdspartnere Projektet PlantPro er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Plantebranchen, Dansk Vegetarisk Forening, Thinktank OneThird, Simple Feast, Beyond Coffee, Circular Food Technology, Møllerup Brands, Food Innovation House, Orkla, Naturli, Planteslagterne, Upfield, Eachthing, Rema1000 og Fair Trees.

Foruden Jessica Aschemann-Witzel og flere kollegaer fra MAPP Centret, deltager også forsker Dario Caro fra Institut for Miljøvidenskab, der skal foretage livscyklusanalyser af produkter og services hos nogle af partnerne.  
Finansiering Det samlede budget for projektet er 13,1 millioner kroner. Innovationsfonden bidrager med 8,4 millioner kroner. Besøg Innovationsfondens hjemmeside.
Læs mere Du kan læse mere om projektet PlantPro på hjemmesiden her. 
Du kan også læse mere om fødevaresystemtilgangen, der ligger til grund for projektet, i denne artikel: ”En vellykket grøn omstilling forudsætter en ny tilgang til fødevaresystemer” 
Kontakt Jessica Aschemann-Witzel, Professor, MAPP Centret, Aarhus Universitet Tlf: 93 50 83 32, Mail: jeaw@mgmt.au.dk