Aarhus University Seal

Malkekøer søger isolation, når de skal kælve

Når køer i stalde skal kælve, søger de afskærmning fra flokken, hvis de får muligheden. Det viser forsøg udført ved Danmarks Kvægforskningscenter, Aarhus Universitet.

Malkekøer søger afskærmning fra flokken for at kælve alene. Arkivfoto.

Kvæg er sociale dyr, og malkekøer foretrækker normalt at være sammen med flokfæller. Dog viser studier af kvæg under nær-naturlige forhold at køer isolerer sig selv i timerne før kælvning, når de har mulighed for det. Nu har forsøg udført ved Danmarks Kvægforskningscenter vist, at denne adfærd også gælder for køer, der er opstaldet indendørs.

Forsøget blev udført med henblik på at undersøge, om malkekøer ville isolere sig for at kælve, når de blev opstaldet i indendørs i en individuel kælvningsboks.

Delvist afskærmede kælvningsbokse

I alt 39 Holstein malkekøer indgik i forsøget. Køerne blev flyttet fra gruppeopstaldning til én af i alt 10 kælvningsbokse minimum otte timer før kælvning. Halvdelen af disse individuelle kælvningsbokse var delvist afskærmet med krydsfinér, således at der var et isoleret hjørne til rådighed i stien, såvel som et vindue, som gav visuel kontakt til gruppestien.

Den anden halvdel af stierne var åbne til alle sider (se figur 1).

Køernes adfærd blev fulgt vha. døgnvideooptagelser.

Køerne foretrak det afskærmede hjørne i boksen

Undersøgelse viste, at køer i de åbne stier kælvede ligeligt fordelt i begge sider af stien, mens 79 % af køerne i de delvist afskærmede bokse kælvede i hjørnesiden af boksen. Køerne i de delvist afskærmede bokse brugte hjørnesiden af boksen mere i timen umiddelbart før og efter kælvning sammenlignet med køerne opstaldet i de åbne bokse.

Resultater indikerer således, at malkekøer søger afskærmning fra flokken for at kælve alene. Dette antyder, at det vil være til gavn for køerne at indrette et afskærmet område i kælvningsbokse.


Yderligere oplysninger

Artiklen er bragt i den seneste udgave af Ny Kvægforskning, som du kan downloade her.

Seniorforsker Margit Bak Jensen
Institut for Husdyrvidenskab
Email: MargitBak.Jensen@anis.au.dk
Telefon: 8715 7941