Aarhus University Seal

Kom og hør om den nyeste forskning i præcisionsjordbrug

Præcisionsjordbrug benytter satellitbilleder, droner, GPS og mange andre teknologier til at så, gødske, sprøjte og høste så præcist som muligt - og det er i rivende udvikling. Den 14. juni kan du komme til temadag om præcisionsjordbrug på Aarhus Universitet i Flakkebjerg og høre om den nyeste forskning på området. Alle interesserede er velkomne.

Photo: Jacob Glerup Gyldengren

Digitale teknologier anvendes i stigende grad til at monitorere, indsamle og analysere data om forhold i marken til gavn for både økonomi og miljø, natur og klima - og det er et område i rivende udvikling.

Den 14. juni kan du komme til temadag om præcisionsjordbrug på Aarhus Universitet i Flakkebjerg, hvor den nyeste forskning på området vil blive præsenteret.

Her har du også mulighed for at se en demonstration af forskellige tiltag inden for præcisionsdyrkning, og du kan møde virksomheder, som udbyder produkter på området.

Birte Boelt, seniorforsker på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, er medarrangør:

- Vi kan se, at der er store perspektiver i præcisionsjordbrug, og vi har derfor også gang i en lang række spændende forskningsprojekter, men det er helt afgørende, at tiltagene også fungerer i praksis. Med dette arrangement, vil vi gerne samle landmænd, rådgivere, virksomheder og andre interesserede for at drøfte mulighederne og sætte gang i en dialog om, hvor vi gerne vil hen med præcisionsjordbrug.

Forskerne vil komme omkring monitering af biomasse og kvælstofoptag, perspektiver for anvendelse af præcisionsjordbrug i frøavlen, automatisk udtynding af roer og monitorering af jordkvalitet - og de vil i marken demonstrere etablering, renholdelse og stribedyrkning.

Derudover vil de to teknologivirksomheder Agrointelli og FaunaPhotonics præsentere henholdsvis præcisionsrenholdelse og mulighederne for monitering af skadedyr ud fra vingefrekvens.

Endelig vil rådgivningsvirksomheden VKST fremlægge visioner for præcisionsjordbrug og de tekniske udfordringer i udførelsen.

Du kan downloade hele programmet her

Du kan tilmelde dig på dette link

Deltagelse i temadagen er gratis, men forudgående tilmelding er nødvendig og bedes foretaget senest den 9. juni 2022


Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til temdagen om præcisionsjordbrug, kan du kontakte seniorforsker Birte Boelt på bb@agro.au.dk eller 22283328

Du kan også læse om nogle af de forskningsprojekter inden for præcisionsjordbrug, der finder sted på Aarhus Universitet i disse artikler:

Droner tager kampen op mod lejesæd i frøgræs
Brug din smartphone til at tjekke afgrødens behov for kvælstof