Aarhus University Seal

Halte køer foretrækker sygesti med blødt underlag og social kontakt

Undersøgelser udført ved AU - Danmarks Kvægforskningscenter, viser, at halte køer foretrækker at ligge på dybstrøelse af sand frem for et underlag med gummimåtte, når de selv får valget. Samtidig vælger de et område med tæt kontakt til en nabosti.

De halte køer var opstaldet i seks dage i special designede sygestier.

Der har de seneste år været øget fokus på at aflaste halte køer, eksempelvis ved opstaldning i en sygesti, af velfærdsmæssige hensyn samt af hensyn til at få dyrene hurtigere raske. Man ved, fra tidligere undersøgelser, at halte køer på græs hurtigere får en normal gang igen sammenlignet med køer i indendørs sengebåse-system.

Nu har forskere ved Institut for Husdyrvidenskab undersøgt, hvilket underlag halte køer i sygestier foretrækker samt hvorvidt de ønsker at isolere sig eller foretrækker social kontakt til artsfæller.

Resultaterne viste, at køerne foretrak at ligge på dybstrøelse af sand sammenlignet med gummiunderlag. Til gengæld brugte de mere tid stående eller gående på gummiunderlaget.  

Ingen tegn på behov for isolation

Angående social kontakt brugte køerne mere tid i området tæt på kvierne end i området væk fra dem – dette var tilfældet både mens de lå ned og stod op. Hudplejeadfærd sås oftere i nærheden af nabokvierne end væk fra dem. Når køerne lå ned var de oftest placeret så de kunne opretholde visuel kontakt til nabokvierne. 

I undersøgelsen indgik 37 lakterende malkekøer med hornrelaterede klovlidelser (sålesår eller hul væg), Køerne var opstaldet individuelt i 6 dage i sygebokse specielt designet til forsøg.

Resultater indikerer således, at tildeling af dybstrøelse som liggeareal i sygestier er vigtig for halte køers velfærd. Til gengæld var der ikke tegn på, at halte køer, med disse ikke-infektiøse klovlidelser, søgte isolation. 

Læs mere i den fulde artikel udgivet i Ny Kvægforskning, september 2015


Yderligere oplysninger:

Margit Bak Jensen
E-mail: Margitbak.Jensen@anis.au.dk