Aarhus University Seal

BAT-projektet er afsluttet og leveret til Miljøministeriet

Det er en af de grundlæggende betingelser for at opnå miljøgodkendelse, at ansøgninger om etablering eller udvidelse af husdyrbrug der overstiger et bestemt niveau for ammoniakemission, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Photo: AU Foto