Aarhus University Seal

Årsberetning: Få indblik i fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har netop udgivet årsberetningen for 2021. Her kan du læse om den forskning i klima, næringsstoffer, cirkulær bioøkonomi, husdyrproduktion, forbrugeradfærd og fødevarer - og meget mere, som finder sted på Aarhus Universitet.

Photo: Lars Kruse, AU Foto

Hvert år udgiver DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug årsberetningen Perspektiv, der har til formål at oplyse om forskningen i jordbrug og fødevarer og hvordan vi samarbejder med erhverv og samfund.

Det er blandt andet den forskning, som ligger til grund for den myndighedsrådgivning, som DCA yder til især Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet.

Årsberetningen for 2021 er netop udkommet - og kan læses her:

Download Perspektiv 2021 som PDF

I årets udgivelse kan du blandt andet blive klogere på forskning i klima, næringsstoffer, cirkulær bioøkonomi, husdyrproduktion, fødevarer og forbrugeradfærd.

Læs blandt andet om, hvordan forskningen på Aarhus Universitet skaber ny viden, der kan bidrage til at reducere klimapåvirkninger fra landbruget og til at klimasikre fremtidens afgrøder.

Du kan også læse om forskningen i bæredygtige avlsprogrammer, dyrevelfærd og besøgshunde, og om arbejdet med at reducere forbruget af antibiotika til grise, åbningen af de nye kvægforskningsfaciliteter, og om forskningen i at forvandle tørt brød til bæredygtig emballering, græs til take away-emballage, om at forbedre kvaliteten af plantedrikke - og meget mere.

Det nødvendige grundlag for højtkvalificeret myndighedsrådgivning

Forskningen danner det nødvendige grundlag for myndighedsrådgivningen, og betegnelsen forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter således både den forskningsbaserede rådgivning og den forskning, som rådgivningen bygger på.

Håbet er, at Perspektiv vil skabe interesse og forståelse for forskningen og myndighedsrådgivningen og give læseren et indblik i, hvordan indsatsen styrker grundlaget for, at der kan træffes vigtige beslutninger på samfundsniveau.