Årsberetninger

DCA udgiver hvert år en årsberetning, som beskriver kerneaktiviteterne på DCA-området - herunder giver eksempler på forskning, erhvervssamarbejde og myndighedsbetjening inden for områder, som indgår som en del af DCA's myndighedskontrakt med Miljø- ogFødevareministeriet.

 

Få tilsendt et trykt eksemplar

Det er muligt at bestille trykte eksemplarer af DCAs årsberetninger ved at sende en mail til Jette Ilkjær (jette.ilkjaer@dca.au.dk) med angivelse af leveringsadresse og kontaktperson.DCA's Årsberetning 2014


DCA's Årsberetning 2013