Årsberetninger

DCA udgiver hvert år en årsberetning, som beskriver kerneaktiviteterne på DCA-området - herunder giver eksempler på forskning, erhvervssamarbejde og myndighedsbetjening inden for områder, som indgår som en del af DCA's myndighedskontrakt med Miljø- ogFødevareministeriet.

 
DCA's Årsberetning 2014


DCA's Årsberetning 2013