Erhvervssamarbejde

Fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet gennemfører forskning i hele værdikæden fra jord til bord. Vi har den førende faglige ekspertise inden for jordbrugs- og fødevareområdet – herunder plante- og husdyrsproduktion samt biosystemteknologi.

Herunder kan du læse nærmere om mulighederne for at samarbejde med DCA. Sammen kan vi udvikle forskningsbaseret viden og innovative løsninger, der i sidste ende kan styrke din konkurrenceevne og indtjening.

Kontakt