Publikationer

DCA udgiver løbende såkaldte DCA-rapporter, indeholdende hovedsageligt forskningsresultater og forsøgsopgørelser rettet mod danske forhold. Endvidere kan rapporterne indeholde beskrivelser af større samlede forskningsprojekter eller fungere som bilag til temamøder.

Rapporterne er trykt i et mindre oplag, men kan frit downloades her

Trykte DCA-rapporter koster i løssalg henholdsvis 

  • 0 - 50 sider: 75,00 kr. inkl. moms (60,00 ekskl./moms)
  • 50 - 75 sider: 105,00 kr. inkl. moms (84,00 ekskl./moms)
  • over 75 sider: 130,00 kr. inkl. moms (104,00 ekskl./moms)

 

 

 

Kontakt

Jette Ilkjær

KontorfuldmægtigDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
M
H bygn. A14, 4073
P +4587151248
P +4522183077