Publikationer

DCA udgiver løbende såkaldte DCA-rapporter, indeholdende hovedsageligt forskningsresultater og forsøgsopgørelser rettet mod danske forhold. Endvidere kan rapporterne indeholde beskrivelser af større samlede forskningsprojekter eller fungere som bilag til temamøder.

Rapporterne er trykt i et mindre oplag, men kan frit downloades her

Trykte DCA-rapporter koster i løssalg henholdsvis 

  • 0 - 50 sider: 55,00 kr. incl. m (44,00 ex/m)
  • 50 - 75 sider: 85,00 incl. m (68,00ex/m )
  • over 75 sider: 110,00 incl. m (88,00 ex/m)

 

 

 

Kontakt

Jette Ilkjær

KontorfuldmægtigDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
M
H bygn. A14, 4070-1471
P +4587151248
P +4522183077