Du er her: Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Om DCA Medarbejdere i centerenheden

Medarbejdere

For at sikre et tværgående samarbejde på jordbrugs- og fødevareområdet har Aarhus Universitet etableret DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Centret består dels af de faglige miljøer på en række institutter, dels af en centerenhed.

Centerenheden koordinerer den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Herudover bidrager centerenheden til videnudveksling og understøtter strategisk erhvervssamarbejde med sektoren og forskningssamarbejde nationalt og internationalt.

På siden her finder du en oversigt over medarbejdere i DCA's centerenhed. 

Centerleder

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Myndighedsbetjening

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Kontakt til sektor og erhverv/Internationalt samarbejde

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Kommunikation

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Administration

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.09.2018