Du er her: Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Om DCA Medarbejdere i centerenheden

Medarbejdere

For at sikre et tværgående samarbejde på jordbrugs- og fødevareområdet har Aarhus Universitet etableret DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Centret består dels af de faglige miljøer på en række institutter, dels af en centerenhed.

Centerenheden koordinerer den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Herudover bidrager centerenheden til videnudveksling og understøtter strategisk erhvervssamarbejde med sektoren og forskningssamarbejde nationalt og internationalt.

På siden her finder du en oversigt over medarbejdere i DCA's centerenhed. 

Centerleder

Niels Halberg

Direktør
M
H bygn. A14, 4065
P +4587158037
P +4529630093

Myndighedsbetjening

Telefonnr.Navn, Jobtitel, E-mail, Enhed (Bygning-rum)
+4587151278
Andreasen, Claus Bo, Chefkonsulent, clausbo.andreasen@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A14, 4066-)
+4587158037
Halberg, Niels, Direktør, niels.halberg@icrofs.org, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A14, 4065-)
+4587157441
Hegelund, Lene, Specialkonsulent, lene.hegelund@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A14, 4070/4071-)
Hermansen, Nina, Kommunikationskonsulent, nina.hermansen@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A14, 4064-)
+4587157975
Horsted, Klaus, Specialkonsulent, klaus.horsted@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A14, 4064-)
+4587151226
Høstgaard, Margrethe Balling, Erhvervs- og international koordinator., margrethe.hostgaard@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A14-)
+4587151248
Ilkjær, Jette, Kontorfuldmægtig, jette.ilkjaer@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A14, 4070-1471-)
+4587151245
Jakobsen, Solveig Odgaard, Kontorfunktionær, solveigo.jakobsen@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A-14, 4072-)
+4587151286
Jensen, Birthe Ømark, Centersekretær, birthe.oemark@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A14, 4072-)
+4587151208
Meyer, Else Thordahl, Specialkonsulent, etm@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A 14, 4067-)
+4587157912
Nielsen, Vivi Hunnicke, Lektor, vivih.nielsen@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A14, 4073-)
Percy-Smith, Alex, , , DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (-)
Rystedt, Lotte Ørum, Kommunikationskonsulent, lotte.rystedt@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A14, 4073-)
Sonne Bertelsen, Ulla, Specialkonsulent, usb@dca.au.dk, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (A-14, 4064-)

Klaus Horsted

Specialkonsulent
M
H bygn. A14, 4064
P +4587157975
P +4593508370

Kontakt til sektor og erhverv/Internationalt samarbejde

Margrethe Balling Høstgaard

Erhvervs- og international koordinator.
M
H bygn. A14
P +4587151226
P +4540147885

Else Thordahl Meyer

Specialkonsulent
M
H bygn. A 14, 4067
P +4587151208
P +4522121073

Claus Bo Andreasen

Chefkonsulent
M
H bygn. A14, 4066
P +4587151278
P +4540798032

Kommunikation

Claus Bo Andreasen

Chefkonsulent
M
H bygn. A14, 4066
P +4587151278
P +4540798032

Lotte Ørum Rystedt

Kommunikationskonsulent

Nina Hermansen

Kommunikationskonsulent

Jette Ilkjær

Kontorfuldmægtig
M
H bygn. A14, 4070-1471
P +4587151248
P +4522183077

Ib Sillebak Kristensen

Seniorforsker
M
P +4587158036
P +4530288665

Administration

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.09.2017