Kontakt

For at sikre et tværgående samarbejde på jordbrugs- og fødevareområdet har Aarhus Universitet etableret DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Centret består dels af de faglige miljøer på en række institutter, dels af en centerenhed.

Centerenheden koordinerer den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Herudover bidrager centerenheden til videnudveksling og understøtter strategisk erhvervssamarbejde med sektoren og forskningssamarbejde nationalt og internationalt.

På siden her finder du en oversigt over medarbejdere i DCA's centerenhed. 

Centerleder

Niels Halberg

Direktør
M
H bygn. A14, 4065
P +4587158037
P +4529630093

Myndighedsbetjening

Kontakt til sektor og erhverv/Internationalt samarbejde

Margrethe Balling Høstgaard

Erhvervs- og international koordinator.
M
H bygn. A14
P +4587151226
P +4540147885

Else Thordahl Meyer

Specialkonsulent
M
H bygn. A 14, 4067
P +4587151208
P +4522121073

Claus Bo Andreasen

Chefkonsulent
M
H bygn. A14, 4066
P +4587151278
P +4540798032

Kommunikation

Claus Bo Andreasen

Chefkonsulent
M
H bygn. A14, 4066
P +4587151278
P +4540798032

Nina Hermansen

Kommunikationskonsulent

Jette Ilkjær

Kontorfuldmægtig
M
H bygn. A14, 4070-1471
P +4587151248
P +4522183077

Ejner Serup

Besøgskoordinator
M
H bygn. A14, 4070-4071
P +4587151193
P +4540820620

Administration