Tiltrædelsesforelæsning for adjungeret professor Ole Green

Ole Green, adjungeret professor i Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, holder tiltrædelsesforelæsning. I forbindelse med forelæsningen bliver der præsentationer af de 10 forskningsprojekter, hvor Ole Green og instituttet allerede nu samarbejder.

10.08.2017 | Janne Hansen

Dato tir 24 okt
Tid 13:00 16:00
Sted AU Foulum, Blichers Allé 20, Foulum, 8830 Tjele

Program, nærmere oplysninger og mulighed for at tilmelde sig det gratis arrangement følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Agro, DCA, Forelæsning / foredrag