Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Debatmøde: Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug – ejerskifter, finansiering og robusthed

Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug er emnet, når Aarhus Universitet i samarbejde med SDU og Landbrug og Fødevarer inviterer til debatmøde.

22.11.2018 | DCA

Dato ons 23 jan
Tid 09:30 15:00
Sted Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V

Selvejet har i 200 år været den bærende virksomhedskonstruktion i dansk landbrug, men er i stigende grad under pres. Spørgsmålet er hvilke virksomhedskonstruktioner der er i stand til at klare de nuværende udfordringer og sikre robustheden af erhvervet fremadrettet? Kom og vær med til debattere dette spørgsmål, når Aarhus- og Syddansk Universitet og Landbrug og Fødevarer afholder debatmøde på Axelborg. 

Landbrugserhvervet i Danmark står over for en række systemiske udfordringer, herunder behov for ejerskifte, svingende afkast, vanskeligheder ved at sikre investeringer til udvikling af bedrifterne, et højt niveau af konkurser og udfordringer i forhold til at håndtere udefrakommende choks. Samtidig er der usikkerhed om ramme- og markedsbetingelserne for dansk og europæisk landbrug.  

I øjeblikket ser vi således en hastig strukturudvikling og introduktionen af nye virksomhedskonstruktioner, der er baseret på nye typer ejerskab og i en del tilfælde også udenlandsk kapital. Disse forhold rejser en række spørgsmål om fremtidige virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug, herunder:

  • Hvordan skal ejerskabet se ud, og hvordan sikres ejerskifter?
  • Hvordan understøtter/hæmmer lovgivning de forskellige virksomhedskonstruktioner?
  • Hvad er virksomhedskonstruktionernes robusthed i forhold til foranderlige markedsbetingelse?

Som oplæg til at debattere disse spørgsmål har vi inviteret en række nøglepersoner indenfor det landbrugsfinansielle område til at give deres analyse og synspunkter.

Yderligere oplysninger

Arrangementet er gratis, men der er begrænset antal pladser.

Tilmelding nødvendig og skal ske senest den 11. januar 2019 via dette link, på mail eller telefon: 87 15 80 16.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte :
Professor Egon Noe, leder af Center for Landdistriktsforskning, SDU Esbjerg
Mail: enoe@sam.sdu.dk 
Mobil: 93 50 73 75.  

Debatmødet afholdes i et samarbejde mellem Aarhus- og Syddansk Universitet og Landbrug og Fødevarer som et led i som et led i EU-projektet: SUFISA.

Indlæg og highlights fra debatten vil blive samlet i en rapport. SUFISA projektet munder ud i en række anbefalinger vedrørende udformningen af fremtidig regulering af landbrugets markeds- og ejermæssige forhold på nationalt og EU-niveau.

 

Program

09:30Kaffe
  10:00  Velkomst (Egon Noe)  
10:05Udfordringer og udviklingsveje set fra landbrugets side (Lone Andersen)  
10:15Markedsvilkår og investeringsrationaler – centrale konklusioner fra SUFISA arbejdet (Martin Thorsøe)  
10:30Tre faglige perspektiver på fremtidens virksomhedskonstruktioner, ejerskifter og finansieringsformer til løsningen af landbrugets problemer ved: 
  • Poul Erik Jørgensen, Landbrugsdirektør i Nykredit
  • Michael Haahr Andersen, Afdelingsdirektør i Jyske Bank
  • Palle Høj, Direktør i SAGRO  
11:15Diskussion 1 – Strategier i forhold til ejerskab, markedsvilkår og robusthed  
12:00Frokost
13:00Diskussion 2 - Anbefalinger i forhold til ændring af rammevilkår – herunder, centrale udfordringer og mulige løsninger på nationalt og EU niveau  
14:30Opsamling i plenum (Lone Andersen og Egon Noe)  
15:00Afslutning og kaffe  
DCA, Agro