Aarhus Universitets segl

Cirkulær bioøkonomi

En langtidsholdbar løsning i forhold til ressourceforbrug, miljø og klima er at etablere en bioøkonomi, hvor biologiske ressourcer indgår i cirkulære kredsløb med minimalt svind. For at en sådan en cirkulær bioøkonomi kan etableres, er det nødvendigt at udvikle helt nye dyrkningssystemer og industrielle processer med biomasse som det afgørende input.

Der er blandt andet behov for metoder til at bearbejde og raffinere biomasse, således at den kan omdannes til bl.a. foderprotein, fødevareingredienser, bioolie, kemikalier, byggematerialer, bioplast og farmaceutiske produkter samtidig med at restprodukter kan anvendes til energi.

Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomis forskning omfatter alle led i den cirkulære bioøkonomi - fra dyrkning af biomasse til logistik, håndtering, raffinering, produktudvikling, test og recirkulering.


Udvalgte publikationer og artikler

I det følgende er der henvisninger til udvalgte publikationer og artikler. I højremenuen er der mulighed for at søge på henholdsvis DCA-rapporter, Myndighedssvar, Videnskabelige artikler og Nyhedsartikler. Søgningerne er som prædefinerede, men du er velkommen til selv at søge videre i AU's publikationsdatabase.

Behov for mere viden om produktionen af protein fra grøn biomasse. Grøn biomasse rummer et stort potentiale som alternativ til traditionelle proteinkilder. Men en rapport fastslår, at der fortsat mangler viden om økonomiske og miljømæssige konsekvenser, hvis en regulær kommerciel produktion skal realiseres. Læs mere i denne DCA-rapport om grøn biomasse.

Gode muligheder for dansk selvforsyning med protein. Græsprotein kan erstatte importeret sojaprotein i foderblandinger til husdyr. En fuld omlægning fra soja til græs kræver dog, at både græsdyrkningen og teknologien til udvinding af protein optimeres. Herudover skal græsarealet i Danmark øges, men det vil være til stor gavn for miljøet og gøre dansk landbrug mere bæredygtigt. Læs mere om mulighederne for dansk selvforsyning med protein i denne artikel.

Grøn bioraffinering kan være nøglen til landbrugets Green Deal. Omkring 150 forskere, politikere og stakeholdere var i 2020 samlet til et webinar, hvor forskere fra Danmark, Irland og Holland orienterede om grøn bioraffinerings perspektiver for det europæiske landbrug. Webinaret blev holdt i samarbejde med danske Europa-parlamentarikere, og repræsentanter fra Europa-Kommissionen. Læs mere om webinaret om grøn bioraffinering i denne artikel.

Den grønne omstilling kan også være blå. Blå biomasse er i en ny rapport betegnelsen for ressourcer i havet, som vi kan udnytte meget mere bæredygtigt både på spisebordet og som led i miljøbevarelse. Læs mere om rapporten om blå biomasse i denne artikel.

Græs skal erstatte plastic som take-away emballage. Emballage til take-away kan måske snart være fuldstændig baseret på lokale, bæredygtige materialer i stedet for fossilbaserede produkter. Det er målet for et forskningsprojekt, der sigter efter en emballageløsning baseret på græsfibre. Læs artiklen om græsprojektet i artiklen her.