Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Besøg AU Flakkebjerg

Alle besøg er aflyst indtil videre

Som følge af AUs nye foranstaltninger for at begrænse smitte af coronavirus har vi besluttet indtil videre at aflyse/udskyde alle besøgsarrangementer og lignende.

På AU Flakkebjerg forskes i plantebeskyttelse, bestøvning og bisygdomme samt plantebiologisk forskning med særligt sigte på korn-, frø- og industriafgrøder. 


Markvandringer

Konsulenter, erfagrupper, landmænd og andre fagfolk tilbydes markvandringer i løbet af vækstsæsonen. Specielt har vi mange forsøg, som er relateret til pesticider, sorter og frøavl.

Kontakt:

Ledende forsøgsmedarbejder Thomas Birger Jensen

Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen

Receptionen: telefon 8715 8192, e-mail: reception.flakkebjerg@au.dk


Erhvervspraktik

AU Flakkebjerg modtager 10 erhvervspraktikanter om året. Tilbuddet er meget eftertragtet, så der bliver hurtigt fyldt op. For at komme i betragtning ansøges om praktikplads via Ungdommens Uddannelsesvejledning.