Aarhus Universitets segl

AU Årslev

Om AU Årslev

AU Årslev er en del af Aarhus Universitet og huser forskning inden for frugt, bær, grønsager, medicinplanter, prydplanter, sensorik og metabolomics.

Der er ca. 90 ansatte på Årslev - fordelt på forskere, ph.d.-studerende og teknisk personale. Medarbejderne er en del af Institut for Fødevarer, som også har ansatte på AU Foulum.

Ved instituttet udfører medarbejderne forskning, der relaterer sig til alle typer af fødevarer. Der er fokus på kvalitet og bæredygtighed i hele kæden fra råvareproduktion, over lagring og forarbejdning til de sensoriske og sundhedsmæssige egenskaber. Instituttet er tilknyttet DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet.

Forskerne gennemfører både basisforskning og anvendelsesorienteret forskning i samarbejde med nationale og internationale forskningsmiljøer, virksomheder og brancheorganisationer.

 

Faciliteter

AU Årslev råder over 100 ha god, ensartet forsøgsjord, heraf et økologisk areal på 16 ha til dyrkning af frugt og grønsager. I alt er der 25 ha frugt- og bærplantager med bl.a. æbler, pærer, sød- og surkirsebær, solbær, ribs og blåbær, hvor flere af disse dyrkes både konventionelt og økologisk. 

Bygningsarealet er på ca.16.500 m2 og omfatter 3500 m2 væksthuse, klimakamre, dyrkningsrum med LED-lys, moderne laboratorier og post harvest, sensorik og NMR-faciliteter. 

AU Årslev råder over en række specialiserede laboratorier og forskningsfaciliteter, herunder avan-ceret udstyr til:

•    In vitro dyrkning og transformering af planter (klasse 1) 
•    Måling af fotosyntese, klorofylfluorescens, bladtemperatur og non-invasiv måling af plantevækst
•    Fysiologiske målinger af frø og planters respons på abiotiske dyrkningsfaktorer
•    Molekylærbiologiske undersøgelser af planter
•    Identifikation og kvantificering af planteindholdsstoffer, herunder smags- og aromastoffer samt bioaktive komponenter
•    Beskrivelse af struktur og funktionalitet i fødevarer
•    Metabolitprofilering af fødevarer og kropsvæsker (600 MHz Høj-felts NMR)
•    Beskrivelse af kvalitetsforandringer i frisk frugt og grønt under opbevaring og kølelagring
•    Profilering af fødevarers sensoriske egenskaber og beskrivelse af forbrugerpræferencer

Institut for Fødevarer varetager i AU Årslev desuden en unik klon- og sortssamling af vegetativt formerede grønsager. Samlingen udgør en del af det nordiske samarbejde om at bevare plantegenetiske ressourcer, der sikrer fremtidens variation og valgmuligheder for planteavlere og forbrugere.

Besøg AU Årslev

Ønsker I et besøg på AU Årslev?

Kontakt Kim Nielsen på mail: kim.nielsen@food.au.dk

Find vej

Bil

Kommer du i bil fra Jylland eller Sjælland på motorvej E20, skal du køre fra motorvej E20 ved motorvejskrydset 9S mod Svendborg. Herefter fortsætter du via Svendborgmotorvejen (motorvej 9 mod Svendborg) og kører af ved frakørsel 11 (Årslev mod 43 og Faaborg). Følg 3. vej i rundkørslen og kør ind på Kirstinebjergvej mod 9s/Årslev/Faaborg/167. Efter et par hundrede meter ligger "Aarhus Universitet - Årslev" på venstre hånd.

Bus

Rejser du med offentlige transportmidler, kan du tage regionaltoget fra Odense Banegård mod Svendborg. Du skal stå af på Årslev Station og herfra er der ca. 2 km til Kirstinebjergvej.

Se rutevejledning.

Ønsker du en nøjagtig rutebeskrivelse, der tager udgangspunkt i dit afrejsested, henviser vi til Google Maps.

Kort over Arslev

KONTAKT

AU Årslev
Kirstinebjergvej 10
Postboks 102
5792 Årslev

Tlf.: 8715 6000
Fax: 8715 4812

food@au.dk