Aarhus Universitets segl

Internationalt samarbejde

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har stærkt fokus på samarbejde, rådgivning og myndighedsbetjening på internationalt plan og er repræsenteret i forskellige sammenhænge.

DCA varetager via centerenheden samarbejde og repræsentation i de europæiske netværk, som primært beskæftiger sig med europæisk forskningspolitik inden for jordbrugs- og fødevareområdet.

På vegne af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) varetager DCA funktioner i bl.a.

  • European Innovation Partnership on Agricultural Sustainability and Productivity (EIP-AGRI)
  • Collaborative Working Group of Sustainable Animal Production
  • NordGen Council for Farm Animal Genetic Resources
  • - og Animal Task Force

DCA medvirker samtidig i en række europæiske forskningsprogrammer; bl.a. en række European Research Area Networks (ERA-NETs), herunder FACCE SURPLUSSusCrop og ERA-NET SusAn, samt European Joint Programme (EJP), herunder EJP Soil. Desuden er Aarhus Universitet core partner i EIT Food.

Herudover understøtter centret samarbejdet om større ansøgninger til europæiske forskningsprogrammer, primært Horizon 2020 og Horizon Europe.

Den internationale finansiering sikrer øget forskningsaktivitet og medvirker til, at DCA kan levere forskningsbaseret myndighedsbetjening på højt internationalt niveau.