Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsarkiv

Nyt bogprojekt skal bygge bro mellem videnskabelige forskningsresultater og den praktiske træning af heste. Foto: Colourbox.
Nyt projekt sætter fokus på velfærdsproblemer, risikofaktorer samt tiltag til forbedringer hos malkekøerne. Foto: Anders Trærup, AU

30.03.2016 | Anis

Støtte til tre nye projekter om dyrevelfærd

Tre forskere fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet har fået støtte fra ViD til projekter, som sætter fokus på dyrevelfærden hos henholdsvis rideheste og malkekvæg samt uddannelsespraktikkens betydning for landbrugselevers syn på dyrevelfærd.

Den seneste rapport vedrørende overvågning af pesticider i grundvandet er tilgængelig. Foto: Colourbox

18.03.2016 | DCA

Glyphosat er kun sjældent fundet i grundvandet

Den seneste officielle pesticidovervågning viser, at ukrudtsmidlerne glyphosat og bentazon ikke udvaskes til grundvandet. Varslingssystemet viser også, at et svampemiddel, der før i tiden blev anvendt i kartofler, fortsat påvirker grundvandets kvalitet.

Der er tegn på, at blomster kan forsyne bier med stoffer, der gør bierne bedre i stand til at modstå sygdomme. Arkivfoto

17.03.2016 | DCA

Hjælp til honningbier fra naturens apotek

De blomster, som honningbier besøger, kan mere end blot levere føde til bierne. Der er også tegn på, at blomsterne kan forsyne de travle insekter med stoffer, der gør bierne bedre i stand til at modstå sygdomme.

De danske analyser af fosfor i jorden kan forbedres. Foto: Janne Hansen

17.03.2016 | Agro

Analyser af landbrugsjordens fosforstatus trænger til forbedring

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt den nuværende metode til at analysere fosfor i jord, fosfortallet, og anbefaler tiltrængte forbedringer.

Forlænget lactation kan være en bonus for landmandens økonomi. Foto: Colourbox

17.03.2016 | DCA

Forlænget laktation er en lovende strategi til bedre økonomi

En forlænget laktationsperiode og dermed kortere kælvningsinterval kan give væsentlige besparelser på blandt andet foder, dyrlæge og reproduktion, som til fulde kan modsvare et fald i den årlige mælkeydelse.

Formålet med kvælstofprognoserne er at sikre, at gødningstilførslen på markerne bliver tilpasset efter jordens indhold af kvælstof. Foto: Janne Hansen

17.03.2016 | Agro

Kvælstofprognosen for 2016 er nu offentliggjort

Normudvalget har indstillet kvælstofprognosen for 2016. Alt efter jordtype og geografisk beliggenhed viser prognosen et ekstra behov for kvælstof.

Foto: Colourbox

16.03.2016 | DCA

Vidensdeling er omdrejningpunkt for nyt europæisk frugtprojekt

Michelle Williams fra Institut for Fødevarer er koordinator af et nyt EU-projekt, der skal fremme udveksling af viden til gavn for frugtsektoren

En bestemt genvariant har betydning for sammensætningen af grisens tarmflora. Det kan have betydning for nødvendigheden af at bruge antibiotika. Foto: Janne Hansen

16.03.2016 | Svin

Kan genetiske forskelle udnyttes til at nedsætte antibiotikaforbruget?

Selektion for grise med arveanlæg for en sund tarmflora kan nedsætte landbrugets forbrug af antibiotika og derved reducere problemerne med antibiotikaresistente bakterier. Ny viden åbner døren på klem for denne mulighed.

En blanding af stevia, lime og fiber kan gøre saft sundt og velsmagende. Foto: Colourbox

15.03.2016 | Food

Sødt, smagfuldt og sundt – sådan kan saft også laves

Lime, fiber og stevia er en cocktail af ingredienser, der kan tilsættes frugtsaft for at øge saftens sundhedsværdi og fremme smagsoplevelsen.

14.03.2016 | Anis

Bliv master i vurdering af husdyrvelfærd – det betaler sig!

Overvejer du en efteruddannelse inden for vurdering af dyrevelfærd? Så læs her om tre studerendes erfaringer og udbytte med masteruddannelsen ved Aarhus Universitet. Alle tre har fundet uddannelsen særdeles relevant for deres arbejde og vil klart anbefale den til andre. Måske du skal være en del af det nye hold til september 2016?

Viser resultater 1 til 10 ud af 14

1 2 Næste