Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejen fra tørt halm til brugbar energi forkortes markant

Effektiviteten af halm til produktion af biogas kan øges markant med anvendelse af ny teknologi, som forskere ved Aarhus Universitet er med til at udvikle og afprøve til kommercielt brug.

15.03.2012 | Janne Hansen

I et projekt på Aarhus Universitet demonstreres en meget effektiv udnyttelse af halm til produktion af biogas. Foto: Jesper Rais, AU

Forskere fra Aarhus Universitet deltager i et projekt, der skal demonstrere en effektiv og storskala-konvertering af halm til biogas. I projektet vil der blive brugt en nyudviklet metode til forbehandling af halmen, inden den tilsættes biogasanlægget.

Forbehandlingen af den celluloseholdige halm, der foregår inden halmen tilsættes i biogasanlægget, bevirker, at den kan afgasses sammen med husdyrgødning.

På årsbasis vil der blive forbehandlet 10.000 ton halm, som vil blive afgasset sammen med 50.000 ton husdyrgødning i Aarhus Universitets store forsøgsbiogasanlæg på AU Foulum. En fuldskala-halmlinje til forbehandling af halmen før afgasning vil blive opbygget til formålet.

Systemet kan anvendes til såvel biometan som bioethanol og andre biobrændstoffer.

Ny energieffektiv metode
Processen kræver derfor ingen vandtilsætning. DEr bruges et minimum af vand og der opnås en næsten fuldstændig tilgængelighed af halmens sukkerstoffer.

Med denne metode kan der anvendes tør halm i biometan-reaktoren. Med konventionelle metoder skal der normalt tilsættes omkring 5-10 gange så meget vand som halm i forbehandlingsfasen. Det betyder, at der for hver 10.000 ton halm skal tilsættes op til 100.000 ton vand. Det skal ses i forhold til de 50.000 ton husdyrgødning, som Aarhus Universitets biogasanlæg kan håndtere årligt.

Et så stort vandforbrug har hidtil været til stor hinder for, at der anvendes væsentlige mængder halm til biogasproduktion.

Den nye metode, som projektet skal afprøve og finpudse i større skala, kan anvendes til andre vegetabilske spildprodukter, såsom affald fra sukkerrørsplantager. I teorien kan et ton sukkerrør-bagasse producere op til 300 liter ethanol, hvilket vil være en fordobling af den nuværende udnyttelse af energien fra sukkerrør. Projektet kan derfor også have store perspektiver i Brasilien, Kina og andre lande med en stor produktion af sukkerrør.

Projektet er finansieret af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og foregår i samarbejde med virksomhederne BioFuelTechnology ApS, som er leder af projektet, og C.F. Nielsen A/S.

Yderligere oplysninger: Henrik B. Møller, Institut for Ingeniørvidenskab, telefon: 8715 7646, mobiltelefon: 4053 1596, e-mail: henrikb.moller@agrsci.dk

Forskning, Bioenergi, Biomasse, DCA