Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udbyttet af poppel er kraftigt påvirket af jordtype og valg af klon

Et treårigt forsøg med dyrkning af forskellige poppelkloner tyder på markant lavere udbytter på sandede jorder end mere frugtbar jord. Forsøgets resultater fremlægges på den kommende plantekongres.

Forskere fra Aarhus Universitet samt en konsulent fra AgroTech holder i forbindelse med den kommende plantekongres et oplæg om poppelkloner og dyrkning af poppel. Foto: AU

Udbyttet af poppel er væsentligt større på frugtbar jord frem for på sandede jorder. Det tyder de første resultater fra et treårigt forsøg med dyrkning af poppelkloner på.

I forsøget, der har haft deltagelse af forskere fra Aarhus Universitet og en seniorkonsulent fra AgroTech, er der konstateret markant mindre vækst af popler dyrket på den sandede lokalitet i Jyndevad i Sønderjylland frem for mere frugtbar jord i Foulum ved Viborg og Skejby ved Aarhus. Endvidere indikerer målinger af stammernes diameter og højde store udbytteforskelle mellem klonerne.

- Efter første vækstsæson var højden af poplerne i gennemsnit 125-150 cm både i Skejby og i Foulum, mens alle poppelkloner bortset fra klonen Max 3 stadig var under 100 cm i Jyndevad, forklarer Poul Erik Lærke, seniorforsker ved Aarhus Universitet om resultaterne med poppeldyrkningen.

I forbindelse med den kommende plantekongres vil han sammen med seniorforsker Uffe Jørgensen fra Aarhus Universitet samt seniorkonsulent Søren Ugilt Larsen fra AgroTech præsentere flere resultater fra forsøget, der blev indledt i foråret 2011 med tre poppelforsøg i kort rotation. Forsøgene blev anlagt i Skejby (JB7), og to forsøg blev etableret ved AU Foulum (JB4) samt AU Jyndevad (JB1).

I alle forsøg blev en række poppelkloner sammenlignet med en pileklon og en rødel.

Stærk stigende udbredelse af poppel
Der dyrkes i dag 2800 ha med poppel på landbrugsjord i Danmark. Tilplantningen er eksploderet i de seneste tre år med plantning af 2600 hektar.

Den kraftigt forøgede tilplantning af poppel på landbrugsjord er sket på baggrund af udbytteresultater fra forsøg i udlandet under andre klimatiske forhold. Der mangler imidlertid tilsvarende dokumentation for dyrkning af poppel under danske forhold, så landmanden kan se, om dyrkningen kan gøres rentabel. Derfor blev forsøget med poppeldyrkningen iværksat.  

Forsøgene bliver høstet i slutningen af 2013 efter tre års vækst.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Poul Erik Lærke, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, telefon: 8715 7692 e-mail: poule.laerke@agrsci.dk

Fakta:

Projektet er finansieret via midler fra Fødevareministeriet, Det Strategiske Forskningsråd samt Videncenter for Landbrug.