Aarhus Universitets segl

Turbo på forskningen i agroøkologi

Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet opruster sin forskningsindsats med oprettelse af flere nye professorater.

Institutleder Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi, styrker sit institut med udnævnelsen af flere nye professorer. Foto: Janne Hansen, AU

Tre nye professorer og en ny adjungeret professor er med virkning fra 1. august 2013 føjet til listen af professorer i Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Oprettelsen af flere professorater sker som led i en bevidst strategi for instituttet, og herved i højere grad kunne fremme en bæredygtig udvikling gennem forskning i agroøkosystemer til gavn for samfundet.

 

- Professoraterne betyder, at vi endnu bedre kan profilere vigtige forskningsområder inden for agroøkologi. Vi kommer til at stå stærkere i den internationale konkurrence både med hensyn til vores faglige profil og til mulighederne for at tiltrække forskningsmidler, siger instituttets leder Erik Steen Kristensen.

 

Instituttet har i forvejen fire professorer og kommer nu op på syv professorer plus en adjungeret professor. Men det stopper ikke der – planen er at instituttet skal have i alt 10 professorer i 2014. Allerede nu er Erik Steen Kristensen i færd med at slå 3-4 nye professorstillinger op. På kort sigt er det intentionen at have 1-2 professorer pr. forskningssektion og på lang sigt 2-4 professorer i hver af instituttets seks forskningssektioner.

 

- Professoraterne er med til at tiltrække og fastholde de dygtigste forskere og hermed til at opbygge en stærk forskningsfaglig profil, siger Erik Steen Kristensen.

 

Flere professorater i støbeskeen

Forskerne i instituttet har i mange år været en del af det tidligere Danmarks JordbrugsForskning (DJF), en sektorforskningsinstitution indenfor fødevarer og jordbrug. Nu er DJF nedlagt og aktiviteterne indlemmet i Aarhus Universitet, som er en mere akademisk verden.

 

- Det er en ny kultur for de tidligere sektorforskere, som beskæftiger sig med anvendt forskning. Tidligere havde det ikke så stor betydning, om vi havde professorer, men det har stor betydning i den akademiske verden, siger Erik Steen Kristensen.

 

Der var flere ansøgere til de opslåede stillinger som professorer.

 

- At vi kunne bemande dem med vores egne folk viser, at vi i instituttet har dygtige forskere på et højt internationalt niveau, siger Erik Steen Kristensen.

 

De tre nye professorer og den adjungerede professor er:

  • Per Kudsk, professor i integreret plantebeskyttelse
  • Mathias Neumann Andersen, professor i afgrødevidenskab og styring af vandressourcer
  • Jørgen Eriksen, professor i næringsstofomsætning i agroøkosystemer
  • Birgitte Skadhauge, adjungeret professor i tilpasning af byg til industrielle behov i ændret klima

 

I forvejen har Institut for Agroøkologi fire professorer:

  • Lis Wollesen de Jonge, professor i jordfysik
  • Mogens Støvring Hovmøller, professor i plantepatologi
  • Bent Tolstrup Christensen, professor i jordens frugtbarhed
  • Jørgen E. Olesen, professor i jordbrug og klimaændringer

 

De nye professorer holder tiltrædelsesforelæsninger i AU Foulum den 27. september 2013 og i AU Flakkebjerg den 4. oktober 2013.

 

Læs også artiklerne om de enkelte professorer:

Jørgen Eriksen

Per Kudsk

Mathias Neumann Andersen 

Birgitte Skadhauge 

 

Yderligere oplysninger: Institutleder Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi, e-mail: eriksteen.kristensen@agrsci.dk, telefon: 2091 0371