Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

To lektorer udpeget i Institut for Fødevarer

Institut for Fødevarer styrker sin stab og sin position i forskningslandskabet med udpegning af to lektorer.

Trine Kastrup Dalsgaard (øverst) og Mette Krogh Larsen (nederst) er blevet lektorer i Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet. Fotos: Janne Hansen

Forskning i mælk og fødevarer i det hele taget ved Aarhus Universitet bliver styrket i forbindelse med, at Institut for Fødevarer har udpeget to lektorer. Trine Dalsgaard og Mette Krogh Larsen har hidtil været ansat som postdocs, men nu er deres stillingsbetegnelse ændret til lektor.

 

Det betyder noget for både instituttet og de to forskere. Instituttet styrker sin position i forskningslandskabet på flere fronter. Udnævnelsen af to nye lektorer øger fokus på området øger kapaciteten til at vejlede ph.d.-studerende og undervise på kandidatuddannelsen og er med til at fastholde forskernes ekspertise i Aarhus Universitet.

 

Grith Mortensen, forskningsleder ved Institut for Fødevarer, siger:

 

- Ansættelsen af de to lektorer, der primært får fokus på mælkeområdet, er udtryk for den store aktivitet på området. Desuden er det et signal om, at instituttet også fremover ønsker at fastholde en stærk relation til mejerierhvervet omkring kvaliteten af mælkeråvaren, og hvordan kvaliteten af de færdige produkter blandt andet påvirkes af den videre forarbejdning på mejeriet.

 

- Det, at jeg er fastansat som lektor, betyder, at jeg nu mere langsigtet kan udvikle mit forskningsfelt og bedre kan deltage i diskussion og planlægning af de kommende års forsøg. Desuden må jeg nu være ph.d.-hovedvejleder, og jeg står også stærkere i forbindelse med ansøgninger, siger Mette Krogh Larsen.

 

Hendes kollega, Trine Kastrup Dalsgaard, er af samme opfattelse.

 

- At jeg nu er lektor betyder, at min forskning bliver nemmere at finansiere. Hidtidigt skulle jeg bruge en seniorforsker eller lektor som en slags ”stråmænd” i ansøgningerne, men det er jo ikke så spændende, hvis man selv er kommet med ideen til forskningsprojektet, siger Trine Kastrup Dalsgaard.

 

Begge de nye lektorer beskæftiger sig med fødevarer men med stærk fokus på mælk.

 

Nedbrydning af fedt og protein

Den 45-årige Trine Dalsgaard er lektor i oxidative ændringer i fødevarer. Hun forsker i, hvordan proteiner og fedtsyrer nedbrydes. Hun er uddannet civilingeniør i bioteknologi fra Aalborg Universitet og har en ph.d. fra Aarhus Universitet, hvor fokus var på oxidation af mælkeproteiner, og hvilken indflydelse, det har på proteinstrukturen og deres nedbrydelighed med mælkerelevante proteaser. 

 

Mælk indeholder det meget ustabile enzym, lipoprotein lipase, som forårsager, at mælken kommer til at smage dårligt, og det er et af de enzymer, Trine Kastrup Dalsgaard har beskæftiget sig med i sin kandidatuddannelse og som igen er blevet aktuel 10 år senere i hendes arbejde ved Institut for Fødevarer. Hun har også fokus på frie fedtsyrer i mælk, som primært er forårsaget af lipoprotein lipasens aktivitet og har for nylig udviklet en metode til at kvantificere de frie fedtsyrer i mælk. (Læs artiklen ” Forskere udvikler metode til måling af frie fedtsyrer i mælk” her).

 

At fedtsyrer nedbrydes fører ikke altid dårligt med sig. I et EU-projekt, som Trine Kastrup Dalsgaard har været involveret i, har hun set på, hvorvidt oxiderede fedtsyrer fra affaldsprodukter fra Nordsøolie kan anvendes til polymerer til industrielt brug.       

 

Trine Kastrup Dalsgaards nuværende projekter handler om oxidation af mælk, mælkepulver og ost under lagring og processering samt identificering af faktorer i mælk, der påvirker, hvorvidt man optager fedt i fedtvævet og effekten af fedtsyrekædernes længde på overvægtiges sundhed.

 

Påvirkning af fedtsyrer

Det tredje af projekterne er den anden nye lektor, Mette Krogh Larsen, også involveret i.

 

Den 51-årige Mette Krogh Larsen er lektor i kvalitet af mælk som råvare, men har via sin uddannelse som bromatolog et bredt kendskab til fødevarer, hele vejen fra produktion på marken eller i stalden til langt hen i forarbejdningsprocessen.

 

Hendes ph.d. drejede sig om holdbarhed og kvalitet af friske jordbær efter høst, hun har været ansat som teamleder i mikrobiologisk laboratorium ved Steins Laboratorium, og står gerne på Food Festival og fortæller publikum om sin forskning.

 

Mette Krogh Larsen blev ansat på Institut for Fødevarer i 2007. Hun forsker i sammenhænge mellem fodring og mælkens sammensætning og hvordan man kan styre mælkens sammensætning gennem fodring. Dette arbejde foregår i udstrakt grad i samarbejde med forskere fra Institut for Husdyrvidenskab.

 

Det er især fedtsyresammensætning, som hun arbejder med. Eksempelvis har hun undersøgt effekten af forskellige typer af fedt i foderet på mælkens sammensætning af sunde og mindre sunde fedtsyrer, ligesom hun også har arbejdet med forskellige ensilagetypers betydning for mælkens sammensætning og smag.

 

Yderligere oplysninger:

Lektor Trine Kastrup Dalsgaard, Institut for Fødevarer, e-mail: trine.dalsgaard@agrsci.dk, telefon: 8715 7998

 

Lektor Mette Krogh Larsen, Institut for Fødevarer, e-mail: mette.larsen@agrsci.dk, telefon: 8715 8062