Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Temadag om efterafgrøder står for døren

Tre af de medvirkende konsulenter og teknikere ved den forestående temadag 26. september om efterafgrøder på AU Foulumgård fortæller i korte videoer om de forsøg med efterafgrøder, som de besøgende kan opleve.

I tre små videoer fortæller to konsulenter og en tekniker om udfordringer og muligheder med efterafgrøder. På AU Foulumgård arrangeres en temadag om efterafgrøder 26. september.

Besøgende ved temadagen ”Få succes med efter- og mellemafgrøder” 26. september på AU Foulumgård kan blandt andet stifte bekendtskab med et særdeles omfattende forsøg med efterafgrøder.

I en video forklarer jordbrugstekniker Erling Nielsen fra Institut for Agroøkologi om et forsøg med 28 forskellige kombinationer med efterafgrøder i forskellige majssorter. Det er kombineret med to forskellige såtidspunkter og tre forskellige sprøjtestrategier.

Planteproduktionskonsulent Jacob Winther Nymand fra LMO fortæller om udfordringer med at sikre en god etablering af de pligtige efterafgrøder, der skal sås inden for bestemte datoer.

-          Efterafgrøderne skal ikke blive til chikaneafgrøder, som landmændene bare har, fordi lovgivningen siger, de skal have dem. Efterafgrøderne skal være interessante, fordi de kan samle noget kvælstof op – og for de frivillige efterafgrøder – kan producere noget kvælstof til den efterfølgende afgrøde, siger Jacob Winther Nymand. 

Afdelingsleder i LMO Ole Møller Hansen fortæller blandt andet om de forskellige forsøg, som besøgende kan stifte bekendtskab med på temadagen.

-          Efterafgrøderne er jo nok kommet for at blive. Vi ser i øjeblikket mange steder, hvor efterafgrøderne ikke er lykkedes, som vi kunne ønske os. Det er med at få noget ud af dem og undgå bøder ved for dårlig etablering, samle nogle næringsstoffer op og høste endnu større udbytter i de efterfølgende afgrøder, siger Ole Møller Hansen.

Læs artiklen ”Temadag om efter- og mellemafgrøder på AU Foulumgård

Yderligere oplysninger om temadagen om efterafgrøder kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Claus Bo Andreasen, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, tlf.: 4079 8032, e-mail: clausbo.andreasen@dca.au.dk