Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stevia-planten gøres klar som sødemiddel til økologiske fødevareprodukter

Forskere fra Aarhus Universitet skal i nyt forskningsprojekt udvikle den sydamerikanske stevia-plante til et dansk produkt, der kan anvendes til sødemiddel i økologiske fødevareprodukter.

01.10.2013 | Søren Tobberup Hansen

Stevia-planten indeholder steviol-glycosid der er ca. 300 gange sødere end sukker og indeholder ikke kalorier. Derfor er den oplagt som sødemiddel i fødevaresammenhænge. Steviaplanten må dog ikke anvendes i fødevarer fordi den endnu ikke er anerkendt som fødevare i EU. Ren steviol-glycocid må ikke anvendes i økologiske produkter, blandt andet fordi det har E-nr. (E-960), og der i den nuværende produktionsform anvendes kemisk ionbytning i forbindelse med oprensning.

Mens den konventionelle fødevareproduktion i stor stil er begyndt at inddrage ren steviol-glucosid fra stevia-planten som sødemiddel i fødevarer, så er det endnu ikke muligt at anvende den kraftigt sødende plante til fremstilling af økologiske fødevareprodukter trods et stort pres fra flere sider.

I et nyt forskningsprojekt, der ledes af forskere fra Aarhus Universitet i samspil med en række industrielle partnere, er det ambitionen at udvikle et stevia-produkt, som fødevareindustrien kan bruge som sødemiddel i økologiske fødevareprodukter. Parterne bag projektet anfører, at det er et spørgsmål om tid, før der i EU gives grønt lys for anvendelse af stevia-planten til fødevarefremstilling. De vi i projektet både skubbe på, at stevia-planten bliver godkendt til fødevarer i EU og være klar med deres produkt, når godkendelsen kommer.

Baggrund for forbuddet mod anvendelse af ren steviol-glucosid i økologisk produktion er, at det har E-nr. (E 960), og at der i den nuværende produktionsform anvendes kemisk ion-bytning i forbindelse med oprensning af ekstrakt fra plantens blade.

- Formålet med projektet er at imødekomme fødevareindustriens efterspørgsel på naturlige sødemidler uden kalorier, der kan erstatte sukker og indgå i fremstillingen af sundere fødevarer og drikkevarer og ikke mindst i økologiske fødevarer. Markedet for økologiske og sunde fødevarer har været kraftigt stigende de seneste år, og der forventes en yderligere stigning i efterspørgslen, forklarer seniorforsker Kai Grevsen på Institut for Fødevarer, der er leder for forskningsprojektet ”Grøn Stevia – økologisk sødemiddel til fødevareprodukter”.

Projektet har modtaget 4,26 mio. kr. fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogrammet under Fødevareministeriet og løber fra 1. september 2013 frem til 31. august 2017. I den periode har parterne sat sig for blandt andet at udvikle en teknik til økologisk forsvarlig vandig ekstraktion af steviaplanten og en oprensning af planternes blade, der skal ske med membranfiltrering uden brug af ion-bytning. I den proces deltager virksomhederne DSS Silkeborg og Dairy Fruit i Odense.

Samtidig vil forskerne screene selektioner af steviaplanten for at finde frem til de, som giver det bedste produkt og er bedst egnede til dansk dyrkning.

- På baggrund af eksisterende viden om forskellige genpuljers indhold af steviol-glycosider og andre smagsstoffer udvælger vi selektioner fra sammenlignelige lande, hvor dyrkning allerede finder sted. Disse planter dyrkes, og vi skal analysere bladene for steviol-gycosider og især rebaudiosiderne, som er de glycosider, der giver den bedste smag som sødemiddel, forklarer Kai Grevsen.

Han skal i projektet endvidere medvirke til at udvikle et dyrkningskoncept for økologiske steviaplanter, hvor der fokuseres på etableringsmetoder, gødskning, forskellige udplantnings- og høsttidspunkter samt tørringsforhold.

Thise Mejeri og Dairy Fruit skal sammen udvikle testprodukter af økologiske mælkeprodukter sødet med økologisk steviol-glyciosider/rebaudiosider. Efter opnået tilladelse for anvendelse af steviaplanten i økologiske fødevarer testlanceres produkterne af Thise Mejeri på det danske marked.

Kai Grevsen påpeger endvidere, at projektet med dyrkning af stevia-planten rummer nogle potentielle miljøgevinster. Hvis brugen af stevia f.eks. erstatter 30 procent af forbruget af økologisk sukker, der er baseret på sukkerroer, så vil mængden af anvendte næringsstoffer reduceres med 310.000 kg kvælstof og 77.500 kg fosfor årligt. Dertil kommer den samfundsøkonomiske gevinst ved, at sødemidlet ikke rummer kalorier og potentielt kan bidrage til, at færre mennesker får problemer med overvægt og tilknyttede følgesygdomme.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Kai Grevsen, Institut for Fødevarer, tlf.: 8715 8342, e-mail: kai.grevsen@agrsci.dk

Foruden Aarhus Universitet deltager Dairy Fruit A/S, DSS Silkeborg, Økologisk Landsforening, CEBI Invest Aps og Thise Mejeri i projektet.

Fakta om stevia-planten

Stevia rebaudiana hører til kurvblomstfamilien og dyrket i Danmark en enårig art, der bliver cirka 50-80 cm høj.
Planten danner blomster, når dagslængden er under 13-14 timer. Med lange dage i Danmark fra april er det en fordel, da man er interesseret i flest mulige blade til høst i efteråret. Bladene har det højeste indhold af såkaldte steviol-glycosider.

Steviol-glycosider er unikke, fordi de er naturlige plantestoffer uden kalorier og deres funktionelle og sensoriske egenskaber ligner mere sakkarose i modsætning til mange syntetiske sødemidler.    

 

Forskning, DCA