Aarhus Universitets segl

Planter og svampe hjælper hinanden

Visse svampe i jorden spiller en central rolle i planteproduktionen. På Plantekongres 2014 i Herning kan man blive indført i flere detaljer om dette symbiotiske forhold i jorden.

Svampe tilknyttet planterødder spiller en central rolle i afgrøders vækst og sundhed. Foto: Colourbox

Afgrøderne i marken har en travl hverdag. De skal gro og trives, optage næringsstoffer og hold stand mod sygdomme og skadedyr. Heldigvis står de ikke alene om opgaven. I jordens mørke får de hjælp fra særlige svampe, de såkaldte arbuskulære mykorrhiza-svampe (AM-svampe). Det hjælpsomme forhold går begge veje, idet svampene også har gavn af samlivet med planterne.  

 

Cirka 80 procent af afgrøderne i marken danner naturligt samliv  med AM-svampe. Det symbiotiske forhold går blandt andet ud på, at der er en gensidig udveksling af næringsstoffer mellem planten og svampen. Svampen er obligat biotrof. Det betyder, at den er afhængig af dens plantevært for at skaffe næring i form af kulstof. På den anden side modtager planten uorganiske næringsstoffer, især fosfor, fra AM-svampen.

 

Næringsstoffer er ikke det eneste, svampen hjælper planten med. Svampen hjælper også planten i kampen mod sygdomme og skadedyr.

 

-AM-svampe kan øge planternes modstandsdygtighed over for en række jordbårne patogener. De mekanismer, der ligger til grund, er dog uafklarede, siger lektor Sabine Ravnskov fra Aarhus Universitet. På Plantekongres 2014, der afholdes i Herning 14.-15. januar 2014, vil hun både fortælle om AM-svampenes store betydning for planteproduktionen og om nogle af de mekanismer, forskere har undersøgt.  

 

Kendte og ukendte virkemåder

En af de måder, AM-svampen hjælpen planten med at bekæmpe jordbårne patogener er ved at forebygge angreb af visse andre svampe, herunder de såkaldte ægsporesvampe, som angriber mange forskellige afgrøder, hvor der forårsager rodråd.. Helt hvordan den forebyggende effekt opstår, er der imidlertid begrænset viden om, men forskere har fremsat en række teorier.

 

- Der er f.eks. påvist direkte konkurrence mellem AM-svampe og specifikke svampe, der kan forårsage råd i planternes rødder, hvor denne konkurrence mindsker sygdomsangrebet, fortæller Sabine Ravnskov.

 

Der er også bevis for, at de bakteriesamfund, der er knyttet til AM-svampenes rødder, er forskellige fra de bakteriesamfund, der er knyttet til miljøet i planterrødder, hvor der ikke er AM-svampe. Det er muligt, at disse bakterier spiller en rolle i forebyggelse af smitte med jordbårne patogener.

 

Selvom der er kendskab til nogle af de mekanismer, der er i det symbiotiske forhold mellem planter og AM-svampe, er der behov for mere viden.

 

- Mere indgående viden om svampenes funktion i forhold til plantesundhed kan hjælpe til at udnytte svampe som en naturlig økosystemservice. Det kan gavne både kvaliteten og udbyttet af afgrøderne, siger lektor Sabine Ravnskov, der fortæller om det særlige forhold mellem svampe og planter på Plantekongres 2014. Læs mere om plantekongressen her.  

 

Yderligere oplysninger: Lektor Sabine Ravnskov, Institut for Agroøkologi, e-mail: sabine.ravnskov@agrsci.dk, telefon: 8715 8136, mobil: 2228 3313