Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

På jagt efter den perfekte kløvergræsmark

Forskere ved Aarhus Universitet undersøger kløvergræsmarker til afgræsning hos 10 landmænd i bestræbelserne på at sikre marker, der kan holde et højt udbytte over flere år og dermed forlænge deres levetid.

Kløvergræsmarker hos landmænd bliver undersøgt af forskere fra Aarhus Universitet i et forsøg på at forbedre levetiden for markerne til gavn for økonomien og klimaet. Foto: AU


Faldende udbytter er en af årsagerne til, at økologiske landmænd ofte vælger at pløje deres kløvergræsmarker hvert 2.-3. år. Det er dyrt at lægge marken om, og det er ofte forbundet med udfordringer. Det skyldes, at kløvergræsmarkerne tæt på staldanlæggene, som er nemmest at anvende til de græssende køer, er begrænset i antal.

Det vil et nyt forskningsprojekt med forskere fra Aarhus Universitet gør noget ved. De nærstuderer kløvergræsmarker hos 10 økologiske landmænd og er undervejs med registrering af blandt andet jordforhold, etablering og pleje af afgrøden, udbytter, rodudvikling, ukrudt og kørsel i markerne med tunge landbrugsmaskiner.

- Vi vil gerne finde ud af, hvad det er, der gør, at markerne leverer et lavere udbytte over tid. Vi kigger på facts og management og forsøger at undgå, at landmændene pløjer jorden for tidligt, forklarer adjunkt Frank Oudshoorn, Aarhus Universitet.

Han peger samtidig på, at mange landmænd har den opfattelse, at kløvergræsmarker skal pløjes efter fem år, hvilket ifølge Frank Oudshoorn måske ikke er tilfældet. Det medvirker til, at mange af markerne ikke består ret mange år til gene for landmandens økonomi og klimaet.

- Vi håber på, at projektet kan give os brugbar viden, der gør det muligt fremadrettet at lade kløvergræsmarkerne til afgræsning ligge længere end det er tilfældet nu med typisk to-tre år, siger Frank Oudshoorn og fortsætter:

- I projektet kigger vi også på økonomien og er sikre på, at der vil være en besparelse at hente ved at vente flere år med at pløje kløvergræsmarkerne. Også andre værdier såsom bedre opbygning af kulstofpuljen og øget biodiversitet bliver vurderet, forklarer Frank Oudshoorn.

Som en del af det et-årige forskningsprojekt vil forskerne etablere nogle få kløvergræsmarker, hvor nogle af de indsamlede erfaringer vil blive forsøgt afprøvet.

- Selv om projektet kun varer et år, så forventer vi at kunne arbejde videre med vores erfaringer på nogle marker hos tre af de deltagende landmænd, hvor vi vil bede dem om at bevare en kløvergræsmark på fem-syv hektar i en årrække, siger Frank Oudshoorn og oplyser, at en international følgegruppe er med til at vurdere resultaterne.

De resultater, forskerne opnår, kommer erhvervet til gavn, da de bliver præsenteret i form af praktiske vejledninger.


Fonden for Økologisk Landbrug har støttet forskningsprojektet med 380.000 kroner.

Yderligere oplysninger: Adjunkt Frank Oudshoorn, Institut for Ingeniørvidenskab, telefon: 8715 7661, e-mail: frankw.oudshoorn@agrsci.dk