Aarhus Universitets segl

Nyt katalog på gaden vedrørende plantebeskyttelsesforsøg

En ny rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug giver et overblik over afprøvninger vedrørende plantebeskyttelse.

Et nyt katalog fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug giver et overblik over forsøgene med plantebeskyttelse hos Aarhus Universitet. Foto: Uffe Pilegård Larsen

Var maj specielt varm eller vådt sidste år?

Var der særlige problemer med septoria i hvede?

Var der svigtende effekt af fungicider over for septoria og hvilken bekæmpelsesstrategi virkede bedst mod kartoffelsvamp?

 

Det er nogle af de spørgsmål, som man kan finde svar på i en ny publikation, der giver et omfattende overblik over de forsøg, der er udført vedrørende plantebeskyttelse på AU Flakkebjerg. Rapporten er udgivet af DCA – Nationalt Centre for Fødevarer og Jordbrug.

 

Publikationen indeholder resultater fra forskellige bekæmpelsesstrategier med pesticider. Afprøvningerne er udført i både mark, laboratoriet og semi-fieldanlægget på forskningsstationen AU Flakkebjerg.

 

Der vises effekt-resultater fra undersøgelser med nye pesticider og forskellige bekæmpelsesstrategier som en del af integrerede plantebeskyttelse herunder, hvordan man bekæmper specifikke skadegørere. Der opsummeres på resultater med pesticidresistens og vises resultater fra et flerårigt projekt med afprøvning af forskellige sædskiftesystemer.

 

Afgrøder, der er dækket af rapporten, er blandt andet hvede, byg, rug, triticale, majs, kartofler og sukkerroer.

 

Rapporten ”Applied Crop Protection 2014”, DCA rapport nr. 58, april 2015 (på engelsk) kan hentes her.

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, Institut for Agroøkologi, e-mail: lisen.jorgensen@agro.au.dk, telefon: 8715 8234, mobil: 2228 3352