Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny leder fundet til Danmarks Kvægforskningscenter

Merete Jensen, der kommer fra en stilling på Videncentret for Landbrug, er valgt til ny centerleder ved Danmarks Kvægforskningscenter (DKC).

Merete Jensen, der kommer fra en stilling som projektleder på Videncentret for Landbrug, er ansat som ny centerleder for Danmarks Kvægforskningscenter ved AU Foulum.

Danmarks Kvægforskningscenter, der samlede kvægaktiviteterne fra Kvægbrugets Forsøgscenter og AU Foulum ved årsskiftet, har fået sin første leder. Valget er faldet på Merete Jensen, der kommer fra en stilling som projektleder i Økonomi & Virksomhedsledelse på Videncentret for Landbrug.

52-årige Merete Jensen, der har en lang erfaring med kvægforskning i praksis fra stillinger ved det daværende Studielandbrug og Helårsforsøg og som kvægkonsulent en betydelig viden om økonomi og kvæg. Hun glæder sig over sit kommende job, som giver hende mulighed for at vende tilbage til arbejdet med kvæg.

- Først og fremmest glæder jeg mig over at komme til at arbejde med køer igen i praksis. Men jeg ser jobbet som en spændende udfordring, hvor opgaven bliver at samle og opnå synergier mellem de to tidligere kvægfaciliteter, som nu er lagt sammen organisatorisk. Det er for mig en helt logisk beslutning at samle disse enheder, og jeg ser frem til opgaven, siger Merete Jensen.

Danmarks Kvægforskningscenter er et driftsfællesskab etableret af Landbrug og Fødevarer, Kvæg og Aarhus Universitet. Parterne har indgået en samarbejdsaftale om driften, og de ansatte ved Kvægbrugets Forsøgscenter, som hidtil organisatorisk har hørt til KFC, er overflyttet til Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Hensigten er at få en ledelse og en mere strømlinet organisation. Parterne har endvidere oprettet en centerstyrelse med repræsentation af Landbrug og Fødevarer, kvæg og Aarhus Universitet.

- Vi ønsker at udnytte alle de synergier, der kan være ved at koble de to enheder tættere sammen for at sikre så effektiv en drift i dagligdagen som muligt samt sikre, at de to enheder, der er lagt sammen, komplementerer hinanden bedst muligt. Det vil også være et krav, når vi ud i fremtiden skal renovere og modernisere vores bygninger på AU Foulum, siger institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, som glæder sig over, at Merete Jensen er ansat i den nye stilling.

- Vi har med Merete fået en stærk leder, der har solid baggrund i kvægbruget, men også vigtig faglighed om ledelse, koordinering og økonomi, som er en vigtig del af opgaven.

Hos Videncentret for landbrug, kvæg stiller rådgivningschef Trine Barrett sig også tilfreds med udpegning af Merete Jensen som leder.

- Merete Jensen er et godt valg som leder. Nu skal driften optimeres, og vi skal have udnyttet ressourcerne fra de to tidligere enheder så godt som muligt, så vi kan få mest mulig forskning ud af det.

Fakta: Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) er et højteknologisk kvægbrug med 210 malkekøer plus opdræt. KFC blev etableret i 2000 af kvægbrugets organisationer og er blevet drivet i tæt samarbejde med AU Foulum, som også driver og ejer jorden omkring bygningerne.

Kvægforskningsfaciliteterne ved AU Foulum omfatter en række forsøgsstalde og har pt. ca. 125 køer samt opdræt. I tilknytning til AU Foulum driver Institut for Husdyrvidenskab 420 hektar, der anvendes til foderproduktion m.m.

Yderligere oplysninger: Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, telefon: 8715 7757, e-mail: klausl.ingvartsen@agrsci.dk