Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mindre brug af pesticider med nye kornsorter

Forskere fra Aarhus Universitet skal i samarbejde med kommercielle planteforædlere og førende udenlandske forskningsinstitutioner udvikle nye sorter af hvede, der er modstandsdygtige over for en række ødelæggende svampesygdomme, i et projekt, som Innovationsfonden har bevilget 17 mio. kroner til.

14.01.2015 | Janne Hansen

I samarbejde med erhvervet udvikler forskere fra Aarhus Universitet nye hvedesorter, der både er højtydende og modstandsdygtige overfor flere svampesygdomme. Foto: Janne Hansen

Hvede er en af verdens vigtigste kornsorter, der brødføder millioner af mennesker – men angreb af en række svampesygdomme kan forringe både kvaliteten og høstudbyttet. Den billigste og mest effektive metode til forebyggelse af plantesygdommene er dyrkning af resistente hvedesorter.

Derfor udvikler forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med planteforædlere fra Nordic Seed A/S nye højtydende sorter af hvede, der er modstandsdygtige over for de mest betydende svampesygdomme og som samtidig har en høj ydelse. Det sker i et femårigt projekt med et samlet budget på 22 mio. kroner, hvoraf Innovationsfonden har bevilget 17 mio. kroner.

Anvendelsen af de nye sorter, der er modstandsdygtige over for flere svampesygdomme, bidrager til at nedsætte landbrugets brug af pesticider til gavn for miljøet og landmandens økonomi. Samtidig er de med til at gøre det muligt for landbruget at leve op til EU’s direktiv om at implementere integreret plantebeskyttelse, hvor man skruer på en hel række af forskellige håndtag for at beskytte planterne. Desuden kan de nye sorter bruges af økologiske planteavlere, som ikke må bekæmpe svampesygdomme med svampemidler.

- Forædling af højtydende og sygdomsresistente kornsorter er helt afgørende for at mindske planteavlernes afhængighed af sprøjtemidler. Den store udfordring er at finde resistens mod alle de betydende svampesygdomme i hvede og samtidig sikre, at de forskellige resistenser beholder deres effekt hen over årene, påpeger lederen af det nye projekt professor Mogens Støvring Hovmøller fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Hvede og svampe under lup

Målet er at udvikle to til tre nye højtydende og multiresistente hvedesorter, det vil sige sorter, der på en gang er modstandsdygtige over for en række svampesygdomme. En vigtig del af projektet er at udvikle og forbedre metoderne til påvisning af sygdomsresistens i planter.

Forskerne vil anvende nye resistenskilder og teknologi, herunder markørteknologi og kortlægning af gener i hvede, til at identificere og videreudvikle de nye sorter. Ny indsigt i svampenes infektionsbiologi og variation bliver også centralt i projektet. Forskerne vil blandt andet undersøge de mekanismer, der ligger til grund for de forskellige typer af sygdomsresistens både makroskopisk og mikroskopisk med henblik på at udvikle bedre metoder til hurtig og effektiv selektion for resistens.

Forskerne og forædlerne starter ikke fra bar bund. De har både lovende forædlingslinjer af hvede og et stort udvalg af svampeprøver fra hele verden, som de vil udnytte i projektet.

- Vi har allerede nyt genetisk materiale med lovende resistens mod flere sygdomme liggende. Dette materiale vil vi videreudvikle. Vi har også adgang til et stort antal svampeisolator fra hele verden, som vi kan benytte i vores karantænelaboratorier. De er afgørende for at undersøge holdbarheden af ny resistens, forklarer Mogens Støvring Hovmøller.

Det femårige projekt har et samlet budget på 22 mio. kroner, hvoraf Innovationsfonden har bevilget 17 mio. kroner. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nordic Seed A/S og en række udenlandske partnere.

Yderligere oplysninger: Professor Mogens Støvring Hovmøller, Institut for Agroøkologi, e-mail: mogens.hovmoller@agro.au.dk, telefon: 8715 8129, mobil: 2228 3361

DCA