Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Millioner af kroner til fødevare- og jordbrugsforskningen på Aarhus Universitet

Innovationsfonden har bevilget 79,5 mio. kroner til forskningsprojekter og erhvervspostdoc-projekter i fødevarer og jordbrug på Aarhus Universitet.

18.01.2015 | Janne Hansen

Innovationsfonden har bevilget millioner af kroner til forskning i fødevarer og jordbrug på Aarhus Universitet. Foto: Colourbox

Aarhus Universitet har fået 79,5 mio. kroner til nye fødevare- og jordbrugsforskningsprojekter fra Innovationsfonden. Fem bevillinger på i alt 76,8 mio. kroner er tildelt ud af en samlet pulje på 177 mio. kroner, mens to af i alt 11 bevillinger er gået til nye erhvervspostdoc-projekter.

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology, glæder sig over de nye bevillinger.

- Det er glædeligt, at vi kommer rigtig godt fra start med bevillinger her i 2015. Det er godt gået og vidner om den høje kvalitet, forskerne og forskningen har her på fakultetet, siger han.

Direktør Niels Halberg, DCA – Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet, er ligeså begejstret.

- Det er dejligt at se, at projekterne er gået til et bredt udsnit af hele det fagområde, som det DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og de tilknyttede institutter omfatter. Det viser, at Aarhus Universitet med DCA formår at integrere forskning i hele værdikæden fra miljøvenligt landbrug til sunde fødevarer til gavn for landbrugere, forarbejdningssektoren, forbrugerne og miljøet, siger han.

Projekterne vedrørende fødevare- og jordbrugsforskning er:

Mælkeproteiner skal forebygge mangel på vitamin D, seniorforsker Hanne Christine Bertram, Institut for Fødevarer

Grise inddrages i kampen mod fedme, professor Knud Erik Bach Knudsen, Institut for Husdyrvidenskab

Mindre brug af pesticider med nye kornsorter, professor Mogens Støvring Hovmøller, Institut for Agroøkologi

Kvælstof nok til økologisk landbrug, adjunkt Stig Uggerhøj Andersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Gulerødder skal farve fremtidens fødevarer, lektor Henrik Brinch-Pedersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Læs mere om projekterne på Innovationsfondens hjemmeside her.

Innovationsfonden investerer også i en række nye erhvervspostdoc-projekter. Ud af 11 projekter er fødevare- og jordbrugsforskningen ved Aarhus Universitet bevilget i alt 2,7 mio. kr. til to projekter:

Forskere skaber bedre forståelse af fibres og bakteriers gavnlige effekt i fødevarer, erhvervspostdoc Christian Clement Yde, Institut for Fødevarer

Sunde rapsblade bliver en del af din salat i fremtiden, erhvervspostdoc Marie Grønbæk, Institut for Fødevarer

Læs mere om erhvervspostdoc-projekterne på Innovationsfondens hjemmeside her.

Yderligere oplysninger:

Direktør Niels Halberg, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, e-mail: Niels.Halberg@icrofs.org, telefon: 8715 8037, mobil: 2963 0093

 

DCA