Aarhus Universitets segl

Kom til indvielse af nyt anlæg til afprøvning af minivådområder med filtermatrice

For at skaffe mere viden om minivådområder med filtermatrice som virkemiddel til reduktion af udledning af kvælstof, er der etableret et fuldskala testanlæg på Fyn. Nu inviteres til indvielse af anlægget.

Det drænvand, der kommer ud i Odense Fjord, har først været en tur gennem MMM-anlægget, hvor en stor del af næringsstofferne filtreres fra. Foto: Janne Hansen
Godsinspektør Dennis Stentebjerg Hansen, Hofmansgave, syner ikke af meget i forhold til den store mængde flis, der skal filtrere drænvandet i MMM-anlægget. Foto: Janne Hansen
Når anlægget indvies er de store bassiner blevet fyldt med flis som skal filtrere drænvandet. Der er forbassin til sedimentering af fosfor og tre flisbassiner i alt. Foto: Janne Hansen

For at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet skal der bruges en række virkemidler både på landmandens marker og uden for dyrkningsfladen. Nogle af virkemidlerne uden for dyrkningsfladen kræver nærmere undersøgelse og dokumentation, før de rulles ud som gangbare løsninger. Et af disse virkemidler er minivådområder med filtermatrice (MMM-anlæg). 

For at skaffe mere viden om MMM-anlæg har Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet på foranledning af Miljø- og Fødevareministeriet opført et MMM fuldskala testanlæg ved Hofmansgave på Nordfyn. 

Det første spadestik til etablering af det nye MMM fuldskala testanlæg blev taget ved Hofmansgave i sommer og i denne måned er anlægget klar til at komme i brug. Det markeres med en indvielse fredag den 26. oktober 2018, hvor alle er velkommen.  

Direktør Jette Petersen fra Landbrugsstyrelsen klipper snoren, og der er korte indlæg om blandt andet virkningsmåden for minivådområder med filtermatrice, introduktion til MMM-anlægget, og hvorfor Hofmansgave har valgt at deltage i MMM-projektet. 

Hofmansgave har en kvægproduktion, så der er en vis mænge gødning, der skal afsættes. Hør hvilke ideer godsinspektøren har til hvordan husdyrproduktionen, markdriften og MMM-anlægget kan gå op i en større enhed og bidrage til en cirkulær bioøkonomi. 

Viden om virkemidler opbygges

Anlægget skal være med til at skabe yderligere viden og vurdering af, hvor gode minivådområder med matrice er til at fjerne kvælstof – også på lang sigt – og hvordan omkostningseffektiviteten er.   

Etablering af anlægget ved Hofmansgave er en del af et fireårigt projektet, som Miljø- og Fødevareministeriet har bevilget 15 mio. kroner til. Projektet, der ledes af seniorforsker Finn Plauborg ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, er et samarbejde mellem Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience.   

Minivådområder med matrice skal afprøves i praksis

Planen at etablere minivådområder med matrice forskellige steder i landet. Formålet er at arbejde med design af anlæggene med henblik på at opnå en maksimal kvælstofeffekt for lokaliteten. Kvælstofeffekten er afhængig af temperatur og hydraulisk opholdstid, dvs. mængden af vand pr. tidsenhed, der føres gennem det pågældende anlæg.   

Formålet er blandt andet at afprøve effektivitet og design i et pumpet anlæg, der udnytter eksisterende pumpe. I stedet for at pumpe drænvand direkte ud til Odense Fjord pumpes det nu til filtermatricen, hvor der regnes med en fjernelse på 50-80 procent af den tilførte mængde kvælstof. Samlet betyder det en markant nedgang i kvælstoftilførsel til fjorden, idet der behandles drænvand fra cirka 120 ha. En tidligere måleserie har vist, at der i gennemsnit er udledt 30 kg N/ha med drænvandet. 

- Anlægget ved Hofmansgave kommer til at afspejle nogle af de udfordringer, som kan opstå i forbindelse med minivådområder med matrice – og forhåbentlig også medføre forslag til, hvordan disse udfordringer kan tackles, siger Finn Plauborg.  

Alle interesserede er velkommen til at deltage i indvielsen, hvor der også serveres lidt godt til ganen. Arrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig. Sidste frist for tilmelding er 19. oktober 2018. Der er også mulighed for at få et kig i kostalden, som ligger lige ved siden af maskinhuset, hvor en del af arrangementet foregår. Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, email: finn.plauborg@agro.au.dk, telefon: 8715 7714, mobil: 2218 1809