Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kan skove redde os fra klimaforandringer?

En ny undersøgelse publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature viser, at drift af Europas skove med henblik på at maksimere kulstofoptagelse har en minimal effekt på det globale klima.

Det er begrænset, hvor meget bæredygtigt skovdrift i Europa kan bidrage til at afhjælpe globale klimaforandringer. Foto: Janne Hansen
Det er begrænset, hvor meget bæredygtigt skovdrift i Europa kan bidrage til at afhjælpe globale klimaforandringer. Foto: Janne Hansen

Hvis du tror, at en mere bæredygtig skovdrift i Europa kan bidrage væsentligt til at afbøde globale klimaforandringer, så bliver du nok skuffet. Effekterne ville være minimale. Det viser resultaterne i en ny undersøgelse offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature og skrevet af et hold forskere med Vrije University Amsterdam i spidsen. På forskerholdet var også postdoc Sylvestre Njakou Djomo fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 

Forskerne fandt, at de klimagoder som bæredygtig skovdrift giver, ville være beskedne og lokale, men ikke globale. Selv hvis Europas skove bliver drevet, således at skovenes kulstoflagring er maksimeret, vil det ikke påvirke klimaet væsentligt. 

I stedet ser det ud til, at skovene selv får brug for at tilpasse sig klimaforandringer. 

- Vi mener, at den primære rolle af skovdrift i Europa i de kommende årtier ikke bliver at beskytte klimaet men at tilpasse skovene til det fremtidige klima for at opretholde træforsyningen samt økologiske, sociale og kulturelle goder, samtidig med at man undgår klimafeedback fra brand, blæst, skadedyr og tørke, siger artiklens forfattere. 

Tre skovdriftsscenarier undersøgt

Forskerholdet benyttede en kompleks computermodel til at beregne mængderne af den kulstof, energi og vand der fanges eller frigives ved skovdrift. Derefter analyserede de effekterne af tre forskellige skovdriftsstrategier. De tre scenarier afspejler forskellige ideer om hvordan skovdrift i Europa kan bidrage til at afbøde klimaforandringer og er som følgende: 

  • Maksimering af skovsektorens evne til kulstoflagring
  • Maksimering af skovens refleksionsevne
  • Reduktion af overfladetemperaturen i nærheden af skoven.

Bæredygtig skovdrift kan potentielt set reducere global opvarmning ved at fjerne CO2 fra atmosfæren. Skovdrift der har fokus på at minimere CO2 kan derved fjerne syv gigatons kulstof fra atmosfæren inden år 2100. 

- Det skulle føre til en afkøling af den øvre atmosfære. Vi ser dog ikke den forventede effekt, fordi andre processer spiller ind og påvirker eksempelvis vindhastighed og luftfugtighed, forklarer Sylvestre Njakou fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

Alternativt kan skovdyrkere vælge klimabaseret drift ved at omdanne nåleskove til løvskove. Dette vil resultere i en afkøling på cirka 0,3º C om foråret i Skandinavien og Alperne. Derimod er effekten for lille til at have en global betydning. 

- På den anden side vil det reducere den mængde træ der kan høstes med 25 procent, pointerer Sylvestre Njakou. 


Du kan læse den videnskabelige artikel “Tradeoffs in using European forests to meet climate objectives”, som er publiceret i Nature, her.


Yderligere oplysninger: Postdoc Sylvestre Njakou Djomo, Institut for Agroøkologi, email: sylvestre.njakoudjomo@agro.au.dk