Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Juletræet, der kan det hele

Hvis det står til forskere fra Aarhus Universitet, bliver julen fremover mere grøn – den slags grøn, der betyder bæredygtighed.

Produktion af juletræer kan være mere bæredygtig. Forskere fra Aarhus Universitet kortlægger, hvordan det kan gøres. Foto: Colourbox

“I’m dreaming of a green Christmas …”

 

Selvom der skulle ligge et smukt lag sne over Danmark, kan julen sagtens være grøn alligevel – i overført betydning. Hvis det står til forskere fra Aarhus Universitet vil produktionen af juletræer i fremtiden være mere grøn og bæredygtig. Hvordan det skal lade sig gøre rent praktisk undersøger forskerne i et nyt projekt, der støttes af midler fra Fødevareministeriets Grøn Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

 

Forskerne vil udvikle en måde at dyrke juletræer på, der sparer miljøet for både pesticider og kvælstofoverskud, samtidig med at honningbier får bedre forhold at leve under, og juletræsproducenten sparer penge.

 

- Vi vil udvikle et dyrkningssystem, der gør det muligt at reducere forbruget af ukrudtsmidler med op til 85 procent, mindske anvendelsen af kvælstof med mindst 30 procent, reducere udvaskningen af kvælstof og forbedre honningbiernes levevilkår, siger lederen af projektet, seniorforsker Per Kudsk fra Aarhus Universitet.

 

Juletræerne står i kløver

For at sikre en høj og ensartet kvalitet og en rentabel produktion, er juletræsproducenternes to vigtigste virkemidler gødskning og ukrudtsbekæmpelse. Ønsket er at bevare den høje kvalitet og produktion, beskytte miljøet og sænke produktionsomkostningerne.

 

Løsningen, som forskerne vil undersøge nærmere, er egentlig ganske enkel: Juletræerne skal dyrkes i et tæppe af grønt mikrokløver. Det ligner almindelig kløver men, som navnet antyder, er det mindre, og er ikke så stærk en konkurrent til juletræerne som almindelig kløver.

 

- I modsætning til almindelig kløver bliver mikrokløverets vækst ikke dominerende, men det skal slås en gang i mellem for at holde det nede. Til gengæld er væksten kraftig nok til sammen med meget lave doseringer af ukrudtsmidler at holde ukrudtet nede, forklarer Per Kudsk.

 

Som kvælstoffikserende plante kan mikrokløveret hente kvælstof fra luften og levere det via jorden til juletræerne, som derved får naturlig næring fra deres grønne gulvtæppe. Skal der tilføres ekstra kvælstof til juletræerne i form af kunstgødning, er kløveret med til at mindske eventuelt overskydende kvælstof i vinterperioden sammenlignet med, hvis juletræerne stod i en bar mark uden øvrig vækst.

 

Og så er der honningbierne og andre bestøvere. De får også noget ud af, at juletræerne står i kløver, idet kløveret udgør et fødegrundlag for dem.

 

Styrker konkurrenceevnen

Danskproducerede juletræer dækker cirka en tredjedel af det europæiske marked for nordmannsgran og har en værdi på 1,5 mia. kroner. Produktionen er stigende og udgør nu cirka 35,000 hektar. 

 

- Det nye dyrkningssystem vil styrke juletræsproducenternes konkurrenceevne på eksportmarkedet. Ved at lette miljøbelastningen vil det give juletræsproduktionen et bedre image samtidig med, at det vil reducere producenternes omkostninger, siger Per Kudsk.

 

Det fireårige projektet er bevilget 4,8 mio. kroner fra GUDP under Fødevareministeriet og er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Danske Juletræer og en række juletræsproducenter.

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, e-mail: per.kudsk@agrsci.dk, telefon: 8715 8096, mobil: 2228 3382