Aarhus Universitets segl

Hi-tech virksomheder skal ind i klimakampen

iClimate inviterer højteknologiske virksomheder til samarbejde om reduktion af udledningen af drivhusgasser fra husdyrbruget.

Climate inviterer interesserede virksomheder til et brainstormings- og netværksarrangement. Foto: Janne Hansen
Climate inviterer interesserede virksomheder til et brainstormings- og netværksarrangement. Foto: Janne Hansen

Udledninger af drivhusgasser fra fødevareproduktionen og særligt fra husdyrbruget er en af de mest betydende kilder til menneskeskabte klimaændringer. Det er bl.a. metan fra dyrenes omsætning af foder samt metan og lattergas fra stald og lager, som er problematiske for klimaet. 

Der har i de senere år været en stigende dansk forskning i mulighederne for at reducere udledningerne fra landbruget, og den danske husdyrproduktion er da også blandt verdens mest klimaeffektive målt på produktniveau.

Der er imidlertid et stort behov for at reducere udledningerne yderligere, mener professor Jørgen E. Olesen, som leder indsatsen omkring landbrug og klima i Aarhus Universitets interdisciplinære Center for klimaforandringer (iClimate).

- På globalt plan er det forventningen, at forbruget af animalske produkter vil stige voldsomt i de kommende år. Vi har udviklet en række virkemidler, der kan begrænse udledningen af drivhusgasser fra den animalske produktion, men det er langt fra tilstrækkeligt. Der er behov for nytænkning og for nye stærke samarbejder for at komme videre, siger Jørgen E. Olesen.

Han peger på at Danmark har en lang række internationale, højteknologiske virksomheder, som eksempelvis arbejder med bioteknologi, IKT og sensorteknologier.

- Mange af disse virksomheder vil kunne spille en stor rolle i at reducere udledningen af drivhusgasser, og samtidig har virksomhederne store mulighed for at udbrede teknologierne via salg af produkter og serviceydelser, påpeger Jørgen E. Olesen.

Derfor inviterer iClimate i samarbejde med Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) interesserede virksomheder til et brainstormings- og netværksarrangement. Formålet er at knytte kontakter mellem forskningsmiljøer og virksomheder med henblik på udvikling af teknologier og løsninger til reduktion af husdyrproduktionens klimabelastning.

 

Yderligere oplysning

Professor Jørgen E. Olesen
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
 Tlf. 40 82 16 59
E-mail: jeo@agro.au.dk

Arrangement holdes af Aarhus Universitets interdisciplinære Center for Klimaforandringer (iClimate) i samarbejde med Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)